zonne_wind_169

☀️ Zonne-energie voor iedereen? Teken de petitie

Nu digitale en terugdraaiende tellers van kleine privé zonne-installaties de gemoederen beroeren, kijken we samen met Greenpeace vooruit en vragen we een systeem waarbij alle burgers wel varen bij de energie die de zon ons geeft.

Beste Grootouder voor het Klimaat

Het zijn turbulente tijden voor zonne-energie. Wisselend beleid en financiële onzekerheid leiden tot frustratie en het Vlaamse debacle rond de terugdraaiende teller heeft het investeringsvertrouwen in zonne-energie een stevige deuk gegeven.

Toch zijn er ook belangrijke opportuniteiten. De omzetting van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie biedt de uitgelezen kans om het regelgevend kader grondig te hervormen. Zo kunnen we zorgen voor rendabele zonnestroom voor bezitters van zonnepanelen, maar ook voor gezinnen voor wie zonnepanelen geen optie zijn. Dankzij ‘energiegemeenschappen’ wordt zonne-energie toegankelijk voor iedereen. Tenminste, als onze overheden zorgen voor een transparant, stabiel en toekomstgericht kader.

Teken onze petitie en vraag jouw energieminister om vandaag het startschot te geven voor een zonnige toekomst!

Ik teken voor Vlaanderen

Ik teken voor Brussel

Ik teken voor Wallonië

De zon is van iedereen, maar de opbrengst uit zonne-energie nog niet. Toch is het potentieel voor zonne-energie in ons land quasi onbeperkt. Opdat iedereen kan bijdragen aan de realisatie van 20 gigawatt aan zonnepanelen tegen 2030 én we hier allemaal samen van zouden kunnen profiteren, vragen wij het volgende aan onze energieministers:

  • Garandeer een eerlijk rendement. Zorg voor een economisch interessant en stabiel kader dat aanmoedigt om (samen) te investeren in zonne-installaties en lokale opslag. 
  • Kies voor eenvoud en gemak. De nieuwe energiegemeenschappen betekenen een boost voor voordelige, hernieuwbare energie. Iedereen moet hier eenvoudig toegang tot krijgen. Beperk de administratie daarom tot een minimum.
  • Zet de burger centraal. Zonnepanelen zijn dé energiebron op mensenmaat, energiegemeenschappen die hierop inzetten moeten dan ook vooral in handen van burgers zijn. 
  • Verspil geen geschikt dakoppervlak. Kies voor een nieuwe aanpak: ondersteun gezinnen, bedrijven en energiegemeenschappen om hun geschikt dakoppervlak volledig te benutten.

Wil jij ook een toekomst met méér zonne-energie waar méér mensen van genieten? Vraag jouw energieminister dan vandaag nog om hier werk van te maken!

Ik teken voor Vlaanderen

Ik teken voor Brussel

Ik teken voor Wallonië

Hartelijk dank

Tobias Pans, expert Energie Greenpeace

Grootouders voor het Klimaat

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .