10 miljard monden

10 miljard monden

Grootouder voor het Klimaat zijn, is het pad zoeken tussen hoop en geloof en actief met of zonder hesje op stap gaan om beide met elkaar te verbinden. Voor jezelf, maar vooral ook samen met vele anderen, die bewogen en gemotiveerd actie willen voeren en mekaar inspireren en aanmoedigen om daartoe te komen.

Toen ik aansloot leerde ik gaandeweg een groeiende organisatie kennen met een sterke stem, wil en actiebereidheid. Zij bood en biedt mij en vele andere verontruste grootouders de kans om samen angst voor de toekomst om te buigen naar een vorm van inzet. Inzet door op te staan, de rug te rechten en mee te helpen een stem te formuleren in de debatten die gaan over welzijn en leven, over zeg maar alle levensvormen in de toekomst. Ik voel opnieuw de dopamine en de adrenaline door mijn aderen stromen. Door het woordje ‘wanhoop’ heb ik een horizontale streep getrokken, omdat er heel wat in beweging is, langzaam maar gestadig, vaak in de goede richting. Verhoogd bewustzijn en empathisch vermogen leiden tot het opnemen van verantwoordelijkheden en ernstig, dynamisch onderzoek. En als de hoop groeit, neemt ook het geloof toe. Het geloof dat het (nog) kan.

Zelf ben ik altijd gevoelig geweest voor thema’s zoals consumptie, voeding/voedsel, dierenwelzijn, vervuiling en biodiversiteit. Maar ook voor de stromen van het geld, nu het al lang geen ruilmiddel meer is maar de illusie van materieel bezit heeft aangenomen. Dit alles heeft sterk met de klimaatontwrichting te maken. En zeker ook de groeiende armoede in de wereld, als oorzaak én gevolg van bepaalde klimaatverschijnselen, past geheel in de noodzaak van een klimaattransitie naar nieuwe modellen en opvattingen toe.

Het verschijnen van een opmerkelijk boek frappeerde me vorige week, eerlijk gezegd al door de titel die mijn aandacht trok: ’10 miljard monden’, een verzameling wetenschappelijke benaderingen die vernieuwingsgezind het plaatje bekijken van een toekomst die zich in een niet zo verre nabijheid aftekent. 2030, 2050… zeg maar ‘overmorgen’ en ‘volgende week’.

Het versterkte mijn hoop én geloof dat het beter kan en zal.

Niet minder dan 80 Wageningse (NL) wetenschappers bieden in 41 hoofdstukjes een uniek inkijkje in hun grensverleggend onderzoek naar het voedselvraagstuk.

De boekhandel had het boek liggen, gelukkig. Met op de voorpagina een sprinkhaan tussen mes en vork. Bon appétit.

Na enkele dagen had ik het boek uit. Korte hoofdstukjes waarvan ik er enkele (de zeer technische) eerder diagonaal heb gelezen. Potlood in de hand heb ik hier en daar aangekruist en onderstreept. Ik heb zeer geboeid een saai boek gelezen, zou je kunnen zeggen.

Enkele impressies. Lees je over mijn schouder mee in dit heldere en toegankelijke boek? Enkele sprokkels in korte bewoordingen… om uw leeslust te prikkelen. Ik las over:

 • de huidverzorging voor Moeder Aarde (het bodemecosysteem dat feitelijk maar 1 meter diep is), de waterhuishouding en de bodemrehydratatie;
 • de eindige fosforbronnen, de groeiende vraag naar meststoffen en het cultiveren van duurzame landbouw;
 • zwavel als belangrijke voedingsstof voor de landbouw;
 • tegenspel en samenspel tussen voedsel, water en energie;
 • de nood aan nieuwe wetgeving voor een hongerige planeet;
 • het terugdringen van de wereldwijde voedselverspilling (1/3 van het voor menselijke consumptie geproduceerde voedsel), tevens oorzaak van 6 procent van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen;
 • als men de voedselverspilling incalculeert, wordt er vandaag de dag voldoende voedsel geproduceerd om eigenlijk nu al 10 tot 11 miljard mensen te kunnen voeden (!);
 • de logica van ‘willekeurig consumentengedrag’;
 • een gezond voedingspatroon dat over het algemeen duurder is dan een ongezond voedingspatroon – het probleem van de ’te grote porties’ in het verkoopsaanbod;
 • klimaattafels, stikstofproblematiek en biodiversiteit: de afwenteling van de productiekosten op het milieu ten voordele van lage prijzen voor de consument;
 • het onderscheid tussen voedsel en voeding, voor een goed begrip;
 • voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit die samen de voedingszekerheid vormen;
 • ‘hightech voedsel’ met respect voor milieu en klimaat;
 • pistes voor het voedsel van de toekomst: het verbeteren van de fotosynthese, insecten als rijke voedselbron, (opnieuw) meer fermenteren, algen, veganisme/vegetarisme/flexitarisme en de belangen van de dieren;

Dit boek was… gezond voedsel voor mij, nog steeds onderweg op dat pad van hoop naar geloof! Warm aanbevolen, in gezonde porties te lezen.

Boek: 10 miljard monden – hoe we de wereld gaan voeden in 2050 – redactie Ingrid de Zwarte en Jeroen Candel – uitgeverij Prometheus, Nederland – 384 pagina’s, 25 euro


Top-illustratie: boekcover
Overige:
©Dose Juice via Unsplash / ©Chantal Garnier via Unsplash (bewerkt)

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .