Partners 20km Brussel

20 km van Brussel moet sponsoring van Total Energies weigeren

De Grootouders voor het Klimaat vinden het prima dat steden en organisaties mensen meer
aansporen tot bewegen. Goed voor onze gezondheid. Maar de gezondheid van mens en
planeet is niet gediend met multinationals die tegen beter weten in blijven investeren in
fossiele activiteiten. Total Energies is zo’n bedrijf. We vinden het samen met partners
ongepast dat de 20km van Brussel de sponsoring door deze oliegigant aanvaard. Samen met
onze partners willen we het daarover hebben met de organisatoren van de 20km van Brussel.
Overigens namen de Grootouders voor het Klimaat deel aan Code Rood voor Total Energies
zij het vooral in ondersteunende functies. Met deze daad van burgerlijke
ongehoorzaamheid werden tijdens het weekend van 7-8-9 oktober ’22 de toegangswegen
afgesloten tot de vestiging in Feluy. Lees hier het verslag van een van onze deelnemers.
Met onderstaande brief vragen we een gesprek aan met de organisatoren van de 20km van
Brussel

Ter attentie van de directie van de 20km van Brussel

Vorig jaar hebben we u al ontmoet in verband met de 20km en de sponsoring ervan door
TotalEnergies. Ook dit jaar ontmoeten we u graag weer want voor ons is de situatie niet
veranderd. De klimaatcrisis wordt erger en bedrijven als TotalEnergies zijn geen partners
voor verandering, integendeel.
Met deze brief willen we u onze argumenten overmaken met de laatste gegevens over het
bedrijf zelf.

Als jongeren, grootouders, milieuorganisaties, internationale solidariteitsorganisaties maken
we ons elke dag meer en meer zorgen over de klimaatcrisis. Die crisis wordt steeds
erger. Denk dan bijvoorbeeld aan de catastrofale overstromingen die ons land in 2021
teisterden. Het laatste IPCC-rapport is duidelijk: klimaatverandering zal intenser zijn en de
gevolgen tonen zich eerder dan verwacht. We moeten er alles aan doen om de opwarming
van de aarde te beperken tot 1,5°C.

De wetenschap kan niet duidelijker zijn. Een substantiële, snelle en duurzame vermindering
van onze uitstoot van broeikasgassen is noodzakelijk. 50% in dit decennium en 100% in 2050.

Dit vereist een onmiddellijke en snelle uitstap uit fossiele brandstoffen. Alle bedrijven
die kolen, olie en gas winnen en op de markt brengen, moeten hun economisch model
onmiddellijk wijzigen. Ze moeten nu een einde maken aan de winning van fossiele
brandstoffen, zoals het laatste rapport van het Internationaal Energieagentschap suggereert1. Alle nu bekende fossiele brandstoffenvoorraden moet ondergronds blijven. Exploratie
ernaar moet stoppen. Elke dag staan ​​we voor een gigantische uitdaging. De
oliemaatschappijen zijn, ondanks hun aankondigingen, nog lang niet begonnen aan deze
transitie. Nochtans is dit de enige manier om de toekomst van de komende generaties veilig
te stellen. Bovendien hebben veel van deze bedrijven een communicatiestrategie die
‘groener’ is dan hun investeringsplannen onthullen.

Dit is ook het geval bij TotalEnergies. Ze positioneren zich als een ecologisch verantwoord
bedrijf, terwijl ze zwaar blijven investeren in olie en gas. Het bedrijf is namelijk van plan om

tegen 2030 30% van zijn kapitaal in nieuwe fossiele projecten te investeren en 37% in het
onderhoud van lopende fossiele projecten2 . TotalEnergies propageert haar koolstof neutrale
strategie met een geplande investering van 5 miljard € in 2023, maar een deel daarvan gaat
naar de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen.
Hun productieplannen zijn rechtstreeks in strijd met de minimumvereisten die nodig zijn om
koolstofneutraliteit in 2050 te bereiken. Fossiele brandstoffen vertegenwoordigen nog
steeds 90% van hun activiteit. Ze hebben geen serieuze reductiedoelstellingen voor hun
emissies tegen 2030 als eerste belangrijke opstap naar koolstofneutraliteit tegen 20503.

Terwijl de publieke opinie steeds ongeruster wordt over de klimaatcrisis, blijft TotalEnergies
een communicatiestrategie voeren en culturele en sportieve projecten sponsoren om haar
imago te ondersteunen.

In een tijd van klimaatcrisis en in naam van de slachtoffers van vandaag en morgen kunnen
we niet langer accepteren dat de 20 km van Brussel zich met dit bedrijf blijft associëren.

Bovendien woedt er nog steeds oorlog in Oekraïne. De meeste oliemaatschappijen, BP, Shell,
Eni, Exxon, Equinor, hebben kort na het uitbreken van het conflict in Oekraïne hun
terugtrekking uit Rusland aangekondigd. TotalEnergies niet, zij blijven financiële en
industriële belangen in het land behouden. Het bedrijf heeft nog steeds aandelen in de
Yamal LNG (20%), een mega gasproject in het Russische Noordpoolgebied dat als een
potentiële klimaatbom wordt beschouwd4.

Vorig jaar al stelden we het en we herhalen het vandaag. Als cultuur en sport aan de kant
van de oplossing willen staan ​​in plaats van aan de kant van degenen die de klimaatcrisis
versnellen, is het essentieel om sponsoring van bedrijven als TotalEnergies te weigeren.
Focus u op sponsoring van instanties die echte klimaatoplossingen promoten. De steun van
TotalEnergies lijkt ons onverenigbaar met de mooie missie die uw evenement wil uitdragen.
We dringen er daarom nogmaals bij u op aan om er een eind aan te maken.
Wij willen u graag opnieuw ontmoeten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.
Dan kunnen wij onze zorgen met u delen over het feit dat uw missie onverenigbaar is met
de sponsoring van TotalEnergies.

Hoogachtend,

Youth For Climate, Greenpeace Belgium, Extinction Rebellion, Grands Parents pour le climat
& Grootouders voor het Klimaat, Amnesty International Section Belge Francophone

Bronvermelding

  1. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
  2. Rapport ‘Duurzaamheid en klimaat’ van TotalEnergies: een uitpakken van greenwashing ‘zoals gewoonlijk’ – Espace Presse Greenpeace Frankrijk
  3. TotalEnergies ‘Duurzaamheid en klimaat’-rapport: een uitpakken van greenwashing ‘zoals gewoonlijk’ – Greenpeace France Press Room
  4. https://www.reuters.com/business/energy/totalenergies-stays-russias-yamal-lng-source-2022-12-09/

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .