22-mei-Werelddag-van-de-biodiversiteit_169

22 mei – Internationale Biodiversiteitsdag

In 1993 hield de VN haar eerste internationale biodiversiteitsdag. Op 29 december omdat op die dag de Conventie voor Biodiversiteit van kracht werd. Later werd dat 22 mei omdat 29 december midden in de drukke eindejaarsperiode valt. Al het 27ste  jaar op rij belicht de VN telkens een ander facet van de biodiversiteitproblematiek. Vorig jaar ging het over de belangrijke rol van biodiversiteit voor de menselijke gezondheid en voedselvoorziening. Dit jaar focust de biodiversiteitsdag op de oplossingen die in de natuur zelf te vinden zijn. Hoe we kunnen samenwerken met de natuur, dus.

Volgens het IPBES, het biodiversiteitspanel van de VN, is die kwestie heel dringend omdat opnieuw een miljoen planten- en diersoorten met uitsterven wordt bedreigd. Dat heeft grote gevolgen voor de bestuiving van gewassen, bescherming van kusten tegen erosie, beschikbaarheid van water, visserij, houtproductie en de opslag van CO2. En daar hangt dan weer een prijskaartje voor economische schade aan van ruim 9000 miljard euro tegen 2050, d.w.z. 450 miljard euro inkomensverlies per jaar. Als de wereld het tij kan keren en systematisch het behoud en herstel van natuur voor elkaar krijgt, dan levert dat tegen 2050 juist 450 miljard euro extra op, zo weet De Morgen.

Vandaag stelde de Europese Commissie bovendien haar nieuwe voedsel- (‘Farm To Fork’) en biodiversiteitsstrategie voor in opvolging van de VN-voedselthematiek van vorig jaar. Het gaat om de belangrijke krijtlijnen voor het Europese beleid inzake biodiversiteit, voedsel en landbouw – vandaar ‘Van Boer tot Bord’ – voor de komende 10 jaar. Nu de COVID-19-epidemie opnieuw heeft aangetoond hoe nauw onze gezondheid verbonden is met die van onze ecosystemen, komen die krijtlijnen niets te vroeg. Onder meer Tertio publiceert daarover deze maand ‘Verlies ecosystemen bevordert ontstaan zoönosen’.

Maar ook de manier waarop we voedsel consumeren en produceren speelt een belangrijke rol. Vandaar ook de koppeling tussen voedselstrategie en biodiversiteitsstrategie in de Europese aanpak. Onder meer verplichte voedingswaardelabels, halvering van het gebruik van pesticiden oftewel ’gewasbeschermingsmiddelen’, 20 procent daling van kunstmestgebruik, halvering van de antibiotica in veevoeders, het planten van drie miljard bomen en het inrichten van meer beschermde natuurgebieden moet nog meer biodiversiteitsverlies vermijden en duurzame voeding op ons bord brengen. EU-commissaris Frans Timmermans schat dat het gaat om zo’n 20 miljard euro investeringen per jaar. Als je weet dat de helft van het wereldwijde BNP een link heeft met de natuur, kan je daar onmogelijk onderuit. Zo leveren natuurlijke bestuivers als bijen en hommels jaarlijks voor miljarden euro’s gratis dienstverlening. Daarom moet alvast een kwart van alle landbouwgrond tegen 2030 voor biolandbouw voorbestemd worden. Beschermen loont immers.

Wie de waarde van ecosysteemdiensten berekent, komt trouwens tot verrassende ontdekkingen. Niet alleen kleine beestjes als bijen brengen miljoenen per jaar op. Ook grote dieren zoals walvissen leveren een fenomenale bijdrage, maar liefst 1000 miljard dollar voor alle walvissen samen. Hoe wetenschappers daaraan komen? Met behulp van de marktprijs voor uitstoot van CO2, de gemiddelde activiteit van een volwassen walvis en zijn bijdrage aan andere zaken als het klimaat, toerisme en het bevorderen van populaties vissen en zeevogels, komen economen uit op ruim 2 miljoen dollar per walvis en dus 1000 miljard dollar voor de huidige populatie. Reden genoeg om bijvoorbeeld reders die voor walvissen verstorende routes vermijden, financieel te vergoeden.


Wie intussen zin heeft om over bedreigingen én oplossingen van het biodiversiteitsprobleem in gesprek te gaan, kan overmorgen om 19uur meedoen met de Biodiversity Day Talk (webinar) met Tilly Metz, lid van het EU Parlement en van de Commissie Omgeving, Publieke Gezondheid en Voedselveiligheid, en Marta Messa, directeur van Slow Food Europe.

So, what can we and Europe do to protect biodiversity and save our planet?     This Friday, May 22nd at 19:00 CET – on International Biodiversity Day – we invite you to join an online webinar with Tilly Metz (a Green Member of European Parliament and member of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) and Marta Messa (Director of Slow Food Europe) about what needs to be done to prevent the decline of biodiversity and what we can do to help protect ourselves, our food and biodiversity.
HIER REGISTREREN
WHEN: 22 May 2020 at 19:00 CET – please join the meeting 5 min early. WHERE: Online on Zoom link 👉 . (Download zoom in advance here.) 
Bees, wildlife, our agriculture and the quality of our lives should be a top priority for the European Union.
DOE MET ONZE DIGITALE BABBEL
Graag tot ziens op deze meeting! Fernando, Rachel, Nele, Teo en het hele TILT team        

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .