Afbeelding1

3 maart: Wereld Wildlife Dag van de Verenigde Naties

De onschatbare waarde van dieren in het wild

Klimaat en biodiversiteit : onlosmakelijk met elkaar verbonden

Dieren en planten die in het wild leven, hebben een intrinsieke waarde en dragen bij aan de ecologische, genetische, sociale, economische, wetenschappelijke, educatieve, culturele, recreatieve en esthetische aspecten van het welzijn van de mens en aan duurzame ontwikkeling.
Wereld Wildlife Day is een gelegenheid om de vele mooie en gevarieerde vormen van wilde fauna en flora te vieren en om het bewustzijn te vergroten van de vele voordelen die hun behoud biedt aan mensen.

Tegelijkertijd herinnert de Dag ons aan de dringende noodzaak om de strijd  op te voeren tegen stroperij   en door mensen veroorzaakte vermindering van soorten. Dat heeft  grote economische, ecologische en sociale gevolgen. Gezien deze verschillende negatieve effecten, is doel 15 van Duurzame Ontwikkeling gericht op het stoppen van het verlies aan biodiversiteit.

Al het leven op Aarde ondersteunen

Het thema van Wereld Wildlife Day 2020, “Het behoud van al het leven op aarde”, omvat alle wilde dieren- en plantensoorten als onderdeel van de biodiversiteit. Maar dat gaat ook over het levensonderhoud van mensen, vooral diegenen die het dichtst bij de natuur leven. Dit sluit aan bij de VN-doelstellingen 1, 12, 14 en 15 voor duurzame ontwikkeling nl.  verplichtingen op het gebied van armoedebestrijding, duurzaam gebruik van hulpbronnen en op het behoud van het leven zowel op het land als onder water, om het verlies aan biodiversiteit te stoppen.

Planeet  Aarde is de enige thuis van talloze soorten fauna en flora – te veel om zelfs maar te proberen te tellen. Wij zijn  altijd al afhankelijk geweest van het constante samenspel en de onderlinge verbanden tussen alle elementen van de biosfeer voor al onze behoeften: de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de energie die we gebruiken en de materialen die we voor alle doeleinden nodig hebben. Niet-duurzame menselijke activiteiten en overexploitatie van soorten en de natuurlijke hulpbronnen brengen echter de biodiversiteit van de wereld in gevaar. Bijna een kwart van alle soorten loopt momenteel het risico in de komende decennia uit te sterven.

Het jaar 2020, bekend als “biodiversiteit superjaar”, zal verschillende grote wereldwijde evenementen organiseren die biodiversiteit op de voorgrond plaatsen. Het biedt een unieke kans om veranderingsgerichte  vooruitgang te boeken voor het behoud en duurzaam gebruik van de soort wilde dieren en planten.

Wees betrokken

Verspreid  de boodschap vooral aan kinderen en jongeren. Ze zijn de toekomstige leiders van natuurbehoud. Ze verdienen een toekomst waarin wij mensen in harmonie leven met dieren in het wild die de planeet met ons delen. Hier vind je een video die je kan delen over World Wildlife Day

Wil je zelf aan de slag met deze dag ? Dan vind je hier actiemateriaal : posters, video, logo, sociale media kit .

Vandaag worden in New York trouwens de Internationale Wildlife Fims Awards uitgereikt. Die zullen later hier online komen

En het IFAW (international Fund Animal Welfare) organiseert ism UNDP een Global Youth Art Contest. Ook vandaag wordt daarvan de winnaar bekendgemaakt in New York ter gelegenheid van de World Wildlife Day.

Deze tekst is een vertaling van de origininele boodschap van Antonio Gutteres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De originele tekst in het Engels vind je hier.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .