GD 200603 uitleg P1770524_169

34.000 handtekeningen Red Groene Delle voor minister Demir – Nu evenveel bezwaarschriften!

Zo maar eventjes 34.000 handtekeningen kon een delegatie van het actiecomité Groene Delle – waaraan de Grootouders voor het Klimaat heel actief meedoen – vandaag (17 juni 2020) overhandigen aan minister Demir. Een puike prestatie! Er kon dan ook een korte ontmoeting met minister Demir zelve plaatshebben. Vrt bericht hierover: “Het was een aangenaam gesprek”, zegt woordvoerder Van Den Abbeele. “Ze gaf de indruk dat ze openstond voor onze argumenten. We hebben het gehad over de omslag die gemaakt moet worden, over het stoppen met opofferen van open ruimte. En ook over het niet meer ingaan op lobbygroepen, waaronder in bepaalde dossiers ook VOKA. De minister zei ook meerdere malen dat er nog geen enkel besluit is genomen en dat ze het dossier geërfd heeft van haar voorganger.”  

Eveneens vandaag overhandigt Grootouders voor het Klimaat Limburg een open brief aan het stadsbestuur van Hasselt.

Intussen blijven de wandelingen  met de Grootouders voor het Klimaat – in coronatijden in kleine groepen – doorgaan. Vrt pikte ook deze actie op. In ons eigen verslag lees je getuigenissen van grootouders die onder de indruk zijn van de pracht van het natuurgebied.


Dien nu een bezwaarschrift in!

Bovendien startte op 16 juni het openbaar onderzoek over de plannen van de Vlaamse regering om de 26 hectare waardevolle natuur van de Groene Delle om te zetten tot nieuw industriegebied langs het Albertkanaal. De Limburgse Grootouders en het hele actiefront dat ijvert voor het behoud van De Groene Delle – de Limburgse milieukoepel, Natuurpunt, de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Extinction Rebellion – roepen op om vanaf nu massaal bezwaarschriften in te dienen. Enkele argumenten:

De Bond Beter Leefmilieu voert aan dat er nog 1000 ha industriegrond beschikbaar is in Vlaanderen, waarvan 200 ha langs kanalen.

Waar? Dat zie je in dit youtubefilmpje.

Illustratie Gie Campo

“De waardevolle natuur die we nog hebben, moeten we koesteren”, zegt Erik Van den Abbeele van het Actiefront De Groene Delle. “De natuurverbindingsfunctie van de Groene Delle tussen het noordelijke en zuidelijke deel van De Wijers wordt er verbroken. Een streep door de rekening van al wie hoopte op een echt natuur- en klimaatbeleid.”

Het openbaar onderzoek over de plannen met De Groene Delle loopt tot 7 augustus. Daarna valt de beslissing van minister Demir.

Een bezwaarschrift indienen tegen de plannen met de Groene Delle doe je

  • Ofwel schriftelijk: Formuleer je bezwaren. Zet naam, adres en email op je document. Breng het  naar  het stads/gemeentebestuur van Hasselt, Lummen, Heusden Zolder en vraag  een ontvangstbewijs.
  • Ofwel online bij Ruimte Vlaanderen

Model bezwaarschrift Volwassenen en Kinderen

Hieronder een model van bezwaarschrift voor volwassenen én eentje voor kinderen.

GEEN INDUSTRIE IN DE GROENE DELLE !

Bezwaarschrift tegen de beslissing van de Vlaamse Regering

dd° 15 mei 2020 RUP Lummen-Zuid

Naam:

Adres:

Datum:

Ik dien bezwaar in tegen de beslissing om langsheen het Albertkanaal industrie in De Groene Delle te plannen.

  • De natuur in het bedreigde deel van De Groene Delle is van uitzonderlijke natuurwaarde, wat blijkt uit alle studies. Je vindt er een uitzonderlijke soortenrijkdom, en biotopen van oude eiken-berkenheide , moerasland, trilveen, oerven, elzenbroekbos en beekvallei . Het is een onvervangbaar geheel. Een echte groene parel die hier dreigt vernietigd te worden.
  • De rest van De Groene Delle krijgt een (weliswaar wankel) natuurstatuut. Waarom het onvervangbare deel met de hoogste natuurwaarden niet?
  • Industrie maken in het geviseerde deel langs het kanaal tussen Lummen-Zuid en de Voortbeek  zorgt voor totaal opsplitsen van de landschappelijke eenheid van De Wijers in twee gescheiden stukken. De Groene Delle in zijn geheel verbindt de natuur in het vijvergebied van Midden-Limburg.
  • De planning van de Vlaamse Regering is in strijd met de eigen recentere visie op Ruimtelijke Ordening , het beleid van de betonstop en de klimaatengagementen tot reductie van CO2.
  • Een groot deel van de geviseerde zone bestaat uit moerasland.

Het stilaan structureel tekort aan waterrijke bodems zou moeten aanzetten tot behoud van deze “wetlands”

  • Er wordt hoogwaardige natuur vernietigd, terwijl er nog tientallen hectaren (meer dan 120 ha!) ongebruikte industriegronden langsheen het Albertkanaal in Limburg op invulling wachten: er is geen enkele noodzaak om De Groene Delle aan te snijden.
  • De natuur die vernietigd wordt blijft voorgoed vernietigd. Ter compensatie elders bos planten in open ruimte is geen oplossing: het duurt generaties vooraleer dat bos een echt bos is, en de rijke biotopen die men vernietigt komen nooit terug. Natuur is niet maakbaar. Niet compenseerbaar. Onvervangbaar.

Samenvattend:

Het netto resultaat van industrie in De Groene Delle is: minder natuur, minder waterrijk gebied, meer beton, minder open ruimte, meer CO2 …. dit is in strijd met elk wenselijk beleid, en letterlijk een dikke streep door de natuurontwikkeling en de landschappelijke eenheid van De Wijers.

Verder dien ik bezwaar in omwille van…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

HANDTEKENING :


Ook kinderen kunnen hun bezwaar indienen. Hieronder het bezwaar van Roos als voorbeeld:

“Beste mevrouw Demir.

Vokke en Moeke zijn met mijn broer, mijn zus en ikzelf gaan wandelen in de Groene Delle,  Het grote bos dat u zomaar wegdoet om fabrieken te bouwen!

En daar begrijp ik niks van. Waarom doe je dat?

Alle kinderen weten al lang dat bossen belangrijk zijn om in te spelen en in de Groene Delle kunnen we zelfs zwemmen en bootje varen.

In de school leerden wij ook dat een bos broeikasgassen opvangt, en dat weet jij ook!

Kinderen hebben bossen nodig, nu en ook later. Is dat zo lastig om te begrijpen?

Dus ik snap er niks van.  Wil jij dat aub komen uitleggen in onze school, want jij bent onze minister!

Wij protesteren heel hard!

Wij willen dit echt niet!

Roos”


Meer lezen over de acties in het dossier Groene Delle

Het Belang van Limburg

De Wereld Morgen

MO*

VILT

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .