3m-ffp3-respirators-against-the-new-coronavirus-picjumbo-com-resizeed

3M aansprakelijk gesteld door de vrederechter

In een vonnis van 15 mei werd 3M door een Antwerps vrederechter veroordeeld
tot betaling van een provisionele (d. i. voorlopige) vergoeding van 2.000 EUR aan
buurtbewoners. Merkwaardig is dat deze vergoeding opgelegd werd zonder dat
deze laatsten enige fout in hoofde van 3M dienden aan te tonen. De vordering
was immers gegrond op zgn. “bovenmatige burenhinder”.

De PFAS-verontreiniging in de buurt van 3M-site impliceert immers een
belangrijke hinder voor de buurtbewoners om hun eigendom ongestoord te
gebruiken en ervan te genieten. Het evenwicht tussen de rechten en belangen
van enerzijds 3M en anderzijds de buurtbewoners is aldus verbroken. De
vrederechter heeft nu 3M veroordeeld om een provisionele vergoeding te
betalen aan deze buurtbewoners van 2.000 EUR, bedrag dat later nog in functie
van bijkomende gegevens kan worden opgetrokken.

Bijzonder is dat 3M werd veroordeeld op grond van foutloze aansprakelijkheid
en dat de toegekende vergoeding niet te beschouwen is als “schadevergoeding”
doch wel als een evenwichtherstellende maatregel. De rechter kon daarom
uitspraak doen zonder de langdurige strafprocedure tegen 3M af te wachten. Dit
opent uiteraard zeer gunstige perspectieven voor andere buurtbewoners.

Bron foto

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .