IPCC bloom-tn

52ste IPCC sessie, 24-28/02/20

Deel 1

In de media wordt regelmatig verwezen naar de rapporten van het IPCC, dat in opdracht van de VN de klimaatproblemen opvolgt. Youth for Climate, De Grootouders voor het Klimaat en vele andere klimaatactivisten baseren zich op deze rapporten van het IPCC om hun bezorgdheid over de (klimaat)toekomst van onze kleinkinderen uit te drukken.

Maar hoe werkt dat IPCC nu eigenlijk?   Wel dat gaan we in een artikelenreeks eens onderzoeken naar aanleiding  de  IPCC-52e sessie die onlangs in Parijs in de Unescogebouwen is doorgegaan.

Dit artikel is gebaseerd op het verslag van IISD Reporting Services[1] en hun ENB nieuwsbrief[2]. De cursief geschreven tekstjes en voetnoten zijn toevoegingen van de vertaler van het IISD verslag.

We hopen  dat de lezer hiermee een betere achtergrondkennis verwerft van de werking van het IPCC en welk proces de rapporten van dit instituut doorlopen moeten alvorens gepubliceerd te worden.  Veel leesplezier


De 52e samenkomst van het IPCC  komt samen in het kader van de voorbereiding van het Synthese Rapport (SYR)[3] van het 6e Assessment Rapport[4].

Het AR6 rapport zal gaan over: de huidige status en trends van het klimaat, lange termijn klimaatverandering en toekomstige ontwikkelingen korte termijn oplossingen in een veranderend klimaat.

Tijdens de vergadermomenten waren er pittige discussie over onder andere het beschikbare koolstofbudget, rechtvaardige transitie, extreme weerfenomenen en door klimaatverandering veroorzaakte schade en verliezen.

Een  groot vraagstuk is hoe het IPCC verder moet werken in het licht van GST[5] en of IPCC zich daar moet of afstemmen.

Zoals in de rest van de maatschappij is er ook een Gender problematiek binnen IPCC. De vergadering moet hierover een beleid en plan uitstippelen. Dat is niet gelukt (zie verder).

De 52e samenkomst moet ook beslissen over de toekomstige werkmethodes van het IPCC.

Om goed te begrijpen hoe deze IPCC-52e sessie  kadert in de werking van het IPCC, geven we hieronder een stukje historiek mee.


IPCC werd gesticht in 1988 door  WMO (Word Meteorologic Organisation) en UNEP (United Nations Environment Programme).

Missie van het IPCC:

“Het vaststellen van, op een allesomvattende, objectieve, open en transparante manier van de wetenschappelijke, technische en socio-economische relevante informatie voor het begrijpen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de potentiële impact  ervan en  de adaptatie- en mitigatie opties.”

Werking en structuur – 195 landen zijn lid van het IPCC.

Zelf doet het IPCC geen klimaatonderzoek. Het doet vaststellingen over de klimaatverandering op basis van gepubliceerde en peer-to-peer nagelezen wetenschappelijke en technische literatuur van onderzoeken. De rapporten van het IPCC zijn bedoeld om beleidsrelevant te zijn,  echter niet om beleidsbepalend/voorschrijvend te zijn.

Deze laatste zin is heel belangrijk, want uit de debatten blijkt voortdurend de gevoeligheid van een aantal vertegenwoordigers van landen voor de verwoording en implicaties van aanbevelingen in de rapporten.

Er zijn 3 werkgroepen binnen het IPCC

WG I: behandelt de fysische wetenschap en basis van de klimaatverandering;

WG II: behandelt de impact van de klimaatverandering, adaptatie en kwetsbaarheid;

WG II: behandelt mitigatie en opties voor broeikasgas uitstoot vermindering (GHG).

Bureau van het IPCC : wordt per Assessment Cyclus verkozen . Een cyclus duurt 5  à 7 jaar. AR6 eindigt in 2022.

Het secretariaat zetelt in Genève in de WMO gebouwen.

Rapporten van het IPCC

Het IPCC brengt verschillende rapporten uit :

Comprehensive Assessment Reports (AR), Speciale Rapporten en Technische Papers

Er zijn al 5 AR (Assessment Reports) gemaakt door het IPCC, respectievelijk in 1990, 1995, 2001, 2007 en het AR5 in 2014. AR6 is voorzien voor 2022. Elk AR bestaat uit drie delen, voor elke Werkgroep (WG I, II en III) één deel.

Elk deel bestaat uit drie deelrapporten : Summary for Policymakers (SPM) Technical Summary en Full Assessment Report

Elk van deze deelrapporten wordt onderworpen aan een uitgebreid  en intens nazicht in drie fases : 1° nazicht door experten 2° nazicht door eigen experten en regeringen 3° nazicht door regeringen

De SPM worden in elke werkgroep opgemaakt, doorgenomen en regel per regel goedgekeurd en daarna nog eens in het plenum van de IPCC-Sessie.

Synthese Rapporten (SYR)  voor de AR

Om dit alles goed voor te bereiden wordt het hele schrijfproces  in een SYR gegoten (Synthese rapport) voor de ganse Assessment Rapport-cyclus als geheel, inclusief de meest relevante aspecten uit de drie Werkgroepen en de Special Reports van deze SYR cyclus.  Dit wordt door IPCC vergadering dan ook lijn per lijn goedgekeurd in de plenum vergadering.

De AR6[6] cyclus heeft al 3 Special Reports  afgeleverd nl. Global warming of 1.5°C (SR1.5) in oktober 2018 ; Climate Change and Land (SRCCL) in augustus 2019 ; Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCCC) in september 2019[7]

In 2007 ontvangt het IPCC, samen met Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede.

Methodologie rapporteren: IPCC bracht 2000 (upgedated in 2003) een gids uit voor landen om hun broeikasgassen[8] te rapporteren. In 2006 (geupdated in 2019) een gids voor landen  om hun broeikasgasinventaris op te maken.

In een volgende bijdrage gaan we in op de IPCC-52e sessie zelf en wat die beslist heeft. Tot dan.


[1] IISD Reporting Services is a division of the International Institute for Sustainable Development (IISD).  ENB = Earth Reporting Bulletin   lees hier meer over IISD wie en wat [2]  Het volledige verslag in het Engels,  hier online lezen . Je kan het ook downloaden op  die website

[3] Synthese Rapport, SYR , een voorbereidend document schetst te opmaak en inhoud van het AR6

[4] Het 6e Assessment Rapport (AR6) is voorzien mei 2022.

[5] GST : Global Stocktake, is de inventaris van broeikasgas uitstoot die landen moeten maken tegen 2023 in het kader van het COP21 Akkoord van Parijs 2015.

[6] De AR6 cyclus loopt van 2014- IPCC-41 sessie- tot mei 2022, maand van de voorstelling van het AR6.

[7] Van dit rapport kan u een artikel lezen op onze website, Klik hier om te lezen

[8]  In de rapporten spreekt men van GHG=  Green House Gasses

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .