grooutouders_kyoto_1800w_169

Grootouders voor het Klimaat, yep, dat zijn wij

We noemen ons Grootouders voor het Klimaat (of GvK). Grootouders, oudjes, 50+’ers of erger. We zijn er nog trots op ook.

GvK is de seniorenbeweging die sinds 2019 de klimaatacties van de jongeren (Youth for Climate) steunt en zich actief inzet voor een leefbare wereld voor de volgende generaties.

Dat doen we met onze leden en onze achterban; met onze Ambassadeurs ook: een snel groeiende reeks bekende persoonlijkheden uit diverse kringen van de samenleving. Straks zitten we boven de honderd. Reken maar dat de 100e weer iemand wordt waar u van op zult kijken – maar dat is nieuws voor een andere keer. Vorige week waren twee van die ambassadeurs te gast in De Afspraak (Canvas, 16 sep): Jean Paul Van Bendegem , die ons spontaan de titel ‘een bende pubers’ toekende, en Herman Van Goethem die er glunderend bij applaudisseerde. Dat puber-etiket zit goed. We willen graag overmoedig, idealistisch en vrijgevochten zijn. Wijs en grijs, dat ook.

Want GvK heeft meer in huis dan haar 99+ ambassadeurs, haar leden en achterban. Opgeteld zit daar nogal wat dwarse ervaring en balorige wijsheid bij elkaar. Mondige rebellen met scherpe gezagkritische standpunten. Grijs, maar niet grijs – u snapt wat we bedoelen: grijs+

Onze bende zet zich in om de systeemcrisis te keren die ons wereldwijd en in onze intiemste belangen treft. De symptomen van die crisis zien we dagelijks in journaals en weerberichten, op instagram en tiktok, in golven en stormen. De atmosfeer warmt ongeremd op, we werken de gezondheid van de oceanen de dieperik in, de bio­diversi­teit zwelgt in een extinctie­golf, onze natuur stikt in existentiële vervuiling. Het gaat al lang niet meer over die laatste ijsbeer die van zijn ijsschots gesmolten wordt, of Shishmaref en Tuvalu die onder de zeespiegel verdwijnen.

Daarom moet de uitstoot van broeikasgassen nog sneller omlaag dan de Green Deal bepaalt. Het catastrofale verlies van de biodiversiteit moet consequenter geremd worden. De verloedering van de oceaan moet stoppen. Dat kan lukken met een klimaatrechtvaardige transitie: rechtvaardig voor iedereen in onze samenleving, rechtvaardig voor alle volkeren van de wereld, en vooral rechtvaardig voor de toekomstige generaties. Die solidariteit tussen generaties is het fundament van GvK.

Gelukkig zijn er veel meer organisaties die net als GvK oproepen tot de omslag die zo urgent nodig is. Het coronatijdperk leert ons nieuwe prioriteiten te kiezen. Gezondheids­­zorg en andere openbare voor­zieningen waarderen we meer, de beperkingen van de vrije markt worden duidelijker en we hebben geleerd dat de weten­schap de overheid kan steunen in het kracht­dadig beleid waarop onze hoop nu overleeft. Elke minuut uitstel is een minuut verloren. We horen het uit alle hoeken van de samen­leving. De pers en de publieke opinie zijn beter mee dan ooit. En u bent mee. Dat is balsem op ons jeugdig hartje.

Toch blijft het nodig onze leiders aan te jagen, de conversie van de industrie verder aan te moedigen, onze maatschappelijke inertie te overwinnen en het gezag van de wetenschap te verankeren in de besluitvorming. Nieuwe maatschappelijke en economische zeden zullen er niet vanzelf komen, we zijn geen tovergrootouders.

Daarom zal GvK blijven ageren. Chil eigenwijs, cool gemotiveerd en keigoed geïnformeerd. De opdracht waar we allen samen voor staan is niet min. We zullen er door toekomstige generaties op aangesproken worden.

Hi5 van de matties van GvK

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .