Ilse Loots

Het is mijn overtuiging dat milieuvraagstukken in de eerste plaats vraagstukken van collectieve actie zijn, waarin overheden, maatschappelijke groepen en de markt hun verantwoordelijkheid moeten (kunnen) opnemen. In wat we doen, zijn we immers voortdurend afhankelijk van wat anderen doen. In een individueel-moraliserende benadering kan ik me bijgevolg niet echt vinden. Ik wil graag mijn […]

Onze ambassadeurs

Onze ambassadeurs Heel bedroefd om het overlijden van onze ambassadeur Caroline Pauwels Met veel droefheid vernamen we op 5 augustus 2022 het overlijden van Caroline Pauwels, ere-rector van de VUB. Reeds bij de eerste betogingen van de klimaatjongeren in 2019 sprak zij expliciet haar steun uit, en engageerde zich even later ook als ambassadeur voor […]