Chris Dutry

Chris Dutry is net met pensioen als redacteur milieu bij de Gezinsbond. Een goede gelegenheid om zijn engagement voor milieu en klimaat bij de achterban van “de Bond” nog meer te profileren: hij wordt een enthousiaste Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Chris Dutry werkte een aantal jaar als missionaris bij inheemse volkeren in Amerika, […]

Plastic afval ook voor klimaat zeer schadelijk

We wisten al dat plasticafval vissen en zeezoogdieren in ernstige problemen brengt, maar nu wordt ook duidelijker hoe nefast de degradatie ervan tot microplastics wel is. Ze veroorzaken immers zowel broeikasgassen als de vertraging van de koolstofopslag in de oceaanbodem. Een extra reden om veel zorgvuldiger met plastics om te gaan en ze vooral zoveel […]

Na Glasgow: onze ambassadeurs reageren

Grootouders voor het Klimaat komt na Glasgow tot een trieste vaststelling. Onze overheden komen hun zorgplicht voor de volgende generaties niet na en onze dringende oproep werd door de overheid niet gehoord. De resultaten van de klimaattop in Glasgow ontgoochelen en ook onze ambassadeurs reageren in duidelijke bewoordingen.

Back to the Climate – Nu! Maintenant! Now!

Als de Klimaatmars van 10 oktober 2021 één zaak duidelijk maakt, dan is het dat héél veel gewone burgers zich bezorgd genoeg voelden om dat in Brussel te komen tonen. De ongerustheid over de klimaatcrisis is met de overstromingen van juli ongetwijfeld sterk toegenomen. Hoog tijd voor politici, beleid, investeerders om het signaal van jong en oud op te pikken en in Glasgow koploper te zijn!

Goede voorouders, gelukkige nakomelingen

De Brits-Australische filosoof  ontleende de titel van zijn boek aan Jonas Salk, een medisch onderzoeker die in 1955 samen met zijn team het eerste veilige en werkend vaccin tegen polio heeft ontwikkeld. Voordien werden er jaarlijks een half miljoen mensen verlamd door polio en velen stierven er aan. Professor Salk wilde geen patent op zijn […]

homeplus

Grootouders voor het Klimaat vzw Een leefbare wereld voor onze kleinkinderen Grootouders voor het Klimaat is een ongebonden burgerbeweging van gewone mensen die bezorgd zijn om de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor toekomstige generaties. Wij, Grootouders voor het Klimaat zijn niet alleen grootouders. We doen meer dan de jongeren verdedigen. We nemen standpunten in, […]

Onze ambassadeurs

Onze ambassadeurs Heel bedroefd om het overlijden van onze ambassadeur Caroline Pauwels Met veel droefheid vernamen we op 5 augustus 2022 het overlijden van Caroline Pauwels, ere-rector van de VUB. Reeds bij de eerste betogingen van de klimaatjongeren in 2019 sprak zij expliciet haar steun uit, en engageerde zich even later ook als ambassadeur voor […]