Fight Climate Change. Not Iran.

Niet alleen Greta Thunberg stal in Davos de show. Ook de Zwitserse klimaatactivist Andreas Freimüller kwam in de wereldpers met een hoogst origineel welkom voor Donald Trump. Met zijn organisatie Campax bracht hij immers een 35 meter lang spandoek aan op een uitkijkpunt 900 meter boven het Walenmeer op de aanvliegroute voor helikopters richting Davos, […]

Change Finance, not the Climate

Change finance, not the climate! – Transnational Institute Reset the economy! – Triodos Bank Financiële stromen heroriënteren naar de klimaatvriendelijk economie van de toekoms. – Climate Policy Zonder twijfel hebben de corona- en de klimaatcrisis experten in economie en financiën hard aan het denken gezet. Met maar liefst drie pittige publicaties als resultaat. Geen makkelijke […]

Back to the Climate – Nu! Maintenant! Now!

Als de Klimaatmars van 10 oktober 2021 één zaak duidelijk maakt, dan is het dat héél veel gewone burgers zich bezorgd genoeg voelden om dat in Brussel te komen tonen. De ongerustheid over de klimaatcrisis is met de overstromingen van juli ongetwijfeld sterk toegenomen. Hoog tijd voor politici, beleid, investeerders om het signaal van jong en oud op te pikken en in Glasgow koploper te zijn!

The Peoples’ Climate Vote

Maar liefst 1,2 miljoen respondenten uit 50 landen (56% van de wereldbevolking) namen deel aan het grootste onderzoek ooit naar de publieke opinie over klimaatverandering. Daarmee is het een belangrijke pijler van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Global Climate Strike # Belgium on Fire – Brussel

“Our house is on fire. It’s time to act. Time to change our way of life or risk losing so much of what we love about our world. Where will you stand in history? What will you say you did?” http://sdg.iisd.org/events/un-2019-climate-summit/ BELGIUM on FIRE – BRUSSEL Om 13u30 verzamelen we met alle actievoerders in Brussel […]

Lodewijk De Witte

GvK-ambassadeur Lodewijk De Witte kennen we als de eerste gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant (tot augustus 2020).
“Als we een krachtiger en consequenter beleid willen van de overheid, dan zullen we meer druk moeten zetten.”
“Climate change, poverty, hunger: it’s all the same fight”

Plastic afval ook voor klimaat zeer schadelijk

We wisten al dat plasticafval vissen en zeezoogdieren in ernstige problemen brengt, maar nu wordt ook duidelijker hoe nefast de degradatie ervan tot microplastics wel is. Ze veroorzaken immers zowel broeikasgassen als de vertraging van de koolstofopslag in de oceaanbodem. Een extra reden om veel zorgvuldiger met plastics om te gaan en ze vooral zoveel […]

Te groot om ons voor te stellen

Onze verbeelding schiet tekort om ons de volle omvang voor te stellen van de klimaatrampen die op ons afkomen. Dat is de mening van  Amitav Ghosh, een toonaangevend Indisch romanschrijver, die ook ruime bekendheid verwierf voor non fictie werken over de geschiedenis van Egypte, India en het Verre Oosten. “The Great Derangement” is de titel van zijn boek dat verscheen in 2016 en dat nu vertaald werd in samenwerking met de groene denktank Oikos. Het is een scherpe analyse van het klimaatbewustzijn wereldwijd, en dat vanuit een niet-westerse invalshoek.

De wereld red je niet met minder, minder, minder

Echt onder de indruk van De wereld red je niet is onze recensent Jan Stel niet. Het boek oogt mooi en wie kennis wil maken met het ecomodernistisch denken vindt hier zijn gading. Wees niet verbaasd over ronduit foute beweringen en een verwrongen opvatting over het ‘rentmeesterschap’ van de mens. Jan Stel houdt je wel bij de les!

Stockholm+50 : een aanklacht

Begin juni 1972 en tijdens de afgelopen week was er in Stockholm een VN Earth Summit. De eerste leidde tot een reeks van Earth Summits, de oprichting van het United Nations Environmental Program (UNEP) en een reeks van andere initiatieven, zoals het IPCC. In 1972 maakte men zich grote zorgen over het milieu en de […]

De IPCC-boodschap is: Afkicken

Het derde IPCC-rapport laat zich, net als de twee vorige, het best beschrijven door het pakkende commentaar van VN-baas António Guterres: ‘Een document van schande, een litanie van verbroken beloftes, waardoor we afstevenen op een onleefbare wereld’.

Oproep tot een wereldwijde Algemene staking voor het klimaat

De klimaattop in Glasgow was een mislukking, een zoveelste gemiste kans. Vage beloftes, compromissen, niet-bindende afspraken, gefoefel in de marge. En dat terwijl de werkelijke CO2 uitstoot wereldwijd een stuk hoger is dan wat de officiële cijfers ons vertellen. COP26, op zich al een veeg teken: al zesentwintig jaar lopen de wereldleiders achter de feiten aan.

Na Glasgow: onze ambassadeurs reageren

Grootouders voor het Klimaat komt na Glasgow tot een trieste vaststelling. Onze overheden komen hun zorgplicht voor de volgende generaties niet na en onze dringende oproep werd door de overheid niet gehoord. De resultaten van de klimaattop in Glasgow ontgoochelen en ook onze ambassadeurs reageren in duidelijke bewoordingen.

#MarchForFuture

March for Future Deze actie kreeg veel aandacht in de media: klik hier Op deze pagina: Doel en motivatie Hoe vertel ik het mijn kleinkinderen? Dringende oproep Deelnemers De symboliek van de tocht Sponsor de tocht 22 oktober: Antwerpen wuift zijn klimaatstappers uit 24 oktober vertrek aan Luxemburgplein Brussel 25 oktober voet op Britse bodem […]

Willen wij wel waterstof? – dossier

Zijn we op weg naar de waterstofeconomie? Waterstof kende al een paar hypes maar brak nooit door. Niet efficiënt en veel te duur, was het verdict. Nu promoot de industrie ‘blauwe waterstof’ en dat is geen toeval! Groene offshore wind-en-waterstof wordt mogelijk wel een game changer. Kleinschalige en flexibele energie ook.

We Shell overcome….

We Shall Overcome is één van de bekendste protestsongs van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Voor GvK-blogger Jan Stel putten we als burgers hoop uit de uitspraak van de Haagse rechter over Shell. De tijden zijn niet meer wat ze waren voor de fossiele energie!

Open brief aan de Europese Raad

Europese Grootouderbewegingen en Jongerenorganisaties sturen gezamenlijk een open brief aan de Europese Regeringsleiders om de reductie van broeikasgassen te verminderen met minstens 60%.

Grootouders steunen 11.11.11-petitie voor rechtvaardige klimaatfinanciering

België moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor een rechtvaardige klimaatfinanciering. Landen in het Zuiden die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatcrisis hebben er vaak het minst toe bijgedragen. Dat is onrechtvaardig. Daarom vraagt 11.11.11 aan onze vier klimaatministers om hun verantwoordelijkheid te nemen en extra middelen voor hen te voorzien.   Teken hier de klimaatpetitie […]