AbiedAlsulaiman_169

Abied Alsulaiman

Een nieuwe ambassadeur ! Professor Abied Alsulaiman is hoofddocent Arabisch en Cultuurgeschiedenis aan de KULeuven. Hij is ondermeer bekend om zijn grote reserve tegen het optreden van IS in Syrië en Irak, dat volgens hem moslims wereldwijd een negatief imago bezorgde. “Niet in onze naam”, is zijn motto rond die geweldplegingen. Zijn godsdienst predikt net het tegenovergestelde, zegt hij. Zo ook een diep respect voor de natuur. Dat laatste is zijn vurige motivatie om ambassadeur te worden van Grootouders Voor het Klimaat : “de aarde is een bruikleen”. Welkom Abied !

Hieronder de beweegredenen van Abied om ambassadeur te worden :

De aarde is het grote huis van de mensheid. Net zoals iedere goede huisvader voor zijn huis zorgt, wordt er verwacht dat iedere mens goed voor de aarde zorgt. Maar helaas behoren we tot een generatie die te enthousiast te werk ging bij het ontginnen van de aarde. Die generatie heeft nauwelijks grenzen gesteld aan haar ambities om alles wat de aarde en de natuur te bieden hebben, aan haar wil te onderwerpen!

Vandaag dragen we allen de gevolgen van ons enthousiasme en onze ambities.

Opgegroeid in een oosterse traditie die gelooft dat de aarde een ‘bruikleen’ is en dat de mensen ‘plaatsvervangers’ van de uitlener zijn die goed voor de hun gegeven bruikleen moeten zorgen, ondersteun ik graag het initiatief van de grootouders voor het klimaat. Als vader van vier kinderen betuig ik mijn volle steun aan het initiatief van de jongeren die de wereld wakker willen schudden en diezelfde wereld ervan willen overtuigen dat de aarde niet van ons is, maar een kostbaar goed dat we tijdelijk in bruikleen hebben. We moeten goed voor die leen zorgen als we een schone aarde willen. Dan laten we meteen ook een veilig oord voor onze kinderen en kleinkinderen na.

Prof. dr. Abied Alsulaiman,
KU Leuven, Faculteit Letteren, Campus Antwerpen.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .