Achter de schermen van het IPCC

52e IPCC sessie 24-28/02/20 deel 2 – openingsdag 24 feb.

Zoals alle internationale samenkomsten start ook de 52e IPCC-sessie met enkele officiële toespraken. Onder andere door UNESCO, UNEP, WMO en uiteraard de voorzitter van het IPCC zelf.

Mevr. Azoulay benadrukt het belang van onderwijs, wetenschap en cultuur om de kloof tussen kennis over het klimaat en de noodzakelijke actie om de klimaatverandering aan te pakken te overbruggen. Ze wijst er ook op dat er een grote kloof bestaat hierover tussen de generaties onderling.

Mevr. Andersen roept het IPCC op om, na het falen van COP25 in Madrid, nog meer input te geven over de klimaatverandering voor de komende COP26 in Glasgow van november 2020. UNEP waardeert de beginnende samenwerking tussen IPCC en IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). En ze belooft meer middelen ter beschikking te stellen van het IPCC

Mr. Petteri bevestigt het engagement van WMO om het IPCC materieel en logistiek (huisvesting) te blijven ondersteunen. IPCC blijft ook onderworpen aan dezelfde auditprocedure als het WMO wat haar werking betreft. Dat moet transparantie en integriteit ervan blijven garanderen. (Niet onbelangrijk terwijl er klimaatsceptici en -ontkenners op deze planeet actief blijven).

Zij schetst het belang van de onweerlegbare conclusies van het IPCC. In een wereld waar wetenschappelijke feiten soms worden aangevochten, ook door wereldmachten, vergt verandering een culturele strijd en een systemische revolutie.

Mr. Vladu wijst op het belang van het werk van het IPCC, meer specifiek het AR6 (Assessment Report cyclus 6 2015-2022) en wat er te gebeuren staat met het GST (Global Stocktake– nationale broeikasgas inventarissen), zoals bepaald in het COP25 akkoord van Parijs 2015.

De IPCC voorzitter gaat wat dieper in op interne issues, onder andere het knelpunt van de laattijdige vertalingen van de rapporten, financiële zekerheid van het IPCC en de samenstelling van het Bureau

Mr. Cassandra heeft het over de uitdagingen voor zijn eilandstaat (voor de Afrikaanse Kust bij Gabon) die de klimaatverandering veroorzaak. Het land zet sterk in i op het terugdringen van plasticflessen natuurbehoud en verantwoord toerisme.

In de namiddag wordt dan het rapport van de 51e IPCC-sessie aangenomen. Daarna wordt er het budget 2020-2023 gepraat. Het budget in 2019 was 7,2 miljoen EU en sloot af met een klein te kort, te wijten aan extra activiteiten. Momenteel sponsoren een 40-tal landen + de EU het IPCC. UK, Zuid-Korea, Japan en Marokko kondigen aan hun bijdrage te verhogen. EU blijft instaan voor vertalingen. Het budget wordt goedgekeurd. Maar het Secretariaat van het IPCC roept de leden op om hun bijdrage voor 2020 zo snel mogelijk te betalen…. En zo zit de eerste dag er op.

In een derde deel zullen we over het vervolg van de conferentie verslag uitbrengen.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .