Enkele GvK-ambassadeurs op het podium van deAftrap op de Kouter in Gent op 19 oktober 2022

Frank Beke: de klok kunnen we helaas niet terugdraaien

Op woensdag 19 oktober verzamelde de Gentse achterban van de Grootouders zich op de Kouter in Gent voor deAftrap voor meer klimaatambitie. Behalve muziek, het stadsbestuur, jongeren, de fietsers van Trappen voor het Klimaat en getuigenissen van jongeren, kwamen onder meer 9 ambassadeurs op het podium. Onder hen Frank Beke, oud-burgemeester van Gent, van wie we de we deze gedenkwaardige woorden hieronder publiceren.


Frank Beke op deAftrap (Kouter Gent, 19 oktober 2022)


Heel kort na de tweede wereldoorlog ben ik geboren. In die jaren hebben we in België de welvaartsstaat uitgebouwd. Ik ben daar heel fier op. En vooral zeer dankbaar. Ik heb een fantastisch leven kunnen leiden. Men wilde vooruit. Dat lukte wonderwel. Helaas besefte men toen amper of zelfs helemaal niet dat die vooruitgang niet altijd ons aller welzijn zou verbeteren.

Groei en winstbejag waren de motor van onze economie. Wat we toen niet bevroedden, was dat door altijd maar meer te willen, wij onze aarde heel zwaar aan het belasten waren. We putten ze uit, verstikten ze. En omdat de mensen alsmaar meer verlangden, volgden politici hen daarin op de voet. Ze gaven amper nog leiding, maar willigden de wensen van hun kiezers in, en vaak waren dat gewoonweg grillen.

Toch hadden de leiders van dit land en van de wereld moeten inzien dat het zo niet verder kon. In 1972 publiceerde de Club Van Rome het rapport Grenzen aan de groei. Eigenlijk luidde toen al de noodklok. Maar we hoorden die niet. Of eerder: we bleven er potdoof voor. We bleven maar produceren en consumeren, ook al werden we niet bepaald gelukkiger door al die overvloed.

Mijn generatie draagt bij dit alles een verpletterende verantwoordelijkheid. Ook als gewezen politicus ga ik niet vrijuit. Ik denk nochtans mijn best te hebben gedaan. Klaarblijkelijk was dat niet goed genoeg.

Nu ik oud ben geworden, besef ik ten volle hoezeer ik tekortschoot. De klok kunnen we helaas niet terugdraaien. We kunnen wel proberen te beletten dat onze wereld verder naar de verdoemenis gaat. Als we er ons uiterste best voor doen. Dat moeten we allemaal samen doen, in het hoopvolle besef dat het nog niet te laat is. Onze kleinkinderen verdienen een leefbare toekomst. Daarom werd ik ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat. Daarom zijn we hier vandaag met zovelen aanwezig.

Frank Beke, 19 oktober 2022


illustraties: © Gvhk, eigen werk

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .