Alain_Platel_169

Alain Platel

Alain Platel heeft toegestemd Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat te worden.

Alain Platel is choreograaf en regisseur. Hij werd vooral bekend als oprichter, in 1984, van Les Ballets C de la B, maar zwom in nog veel dans- en theaterwatertjes. Zo maakte hij op vraag van Gerard Mortier in 2003 Wolf op muziek van Mozart, een project met koren voor de opening van de nieuwe KVS. In Requiem pour L (2018) stond de dood wel zeer centraal. In het gelijknamige boek schrijft hij het intense creatieproces van deze beklijvende productie van zich af.

Een Gentenaar met wereldfaam en een wereldwijde blik.

De vraag of ik ambassadeur wilde worden van Grootouders voor het Klimaat werd mij gesteld vlak voor de (eerste) coronalockdown in maart. Nu, enkele maanden later, valt het mij op hoe snel men van de wereldwijde quarantaine-shock wil bekomen. Meer nog, het lijkt alsof we de voorbije vier maanden van allerhande restricties, haastig van ons af willen feesten… 

Ik herinner mij, na die historische 13 maart 2020, dat het leek alsof de wereld zich op enkele dagen tijd zo rap mogelijk wilde herstellen: de stad verstilde, de lucht was effen blauw en leek niet meer op dat dichte weefsel van witte vliegtuigstrepen, het water van de Leie en de Coupure hier vlak bij mijn deur werden doorzichtig en op ons dakterras konden we het bloeien en groeien van sprietjes, blaadjes en botjes tot op de millimeter volgen. Ik hoorde velen zeggen dat een gedwongen slowdown hen mentaal zoveel deugd deed maar tegelijk werd ook een nieuw woord uitgevonden: huidhonger.

Wat ik in die periode ook dikwijls hoorde: dat dit wel eens een wake-up call kon zijn. Dat de natuur zich wreekt op de roekeloosheid waarmee de mens sedert eeuwen haar aarde plundert en verwondt. Ik ben het daarmee eens. 

De voorbije decennia zijn reeds vele moedige mensen op gestaan om tegen die verwoesting in te gaan, maar het is vooral dank zij het doorzettingsvermogen van een jonge generatie dat er sedert korte tijd eindelijk iets serieus begint te bougeren.

Wij – ouwe zakken en mee verantwoordelijk voor hoe de aarde er nu uitziet –  kunnen en mogen niks anders doen dan daar onze hoed voor af te nemen én we zijn verplicht om ons ook effectief aan te sluiten bij deze beweging! Want vijf voor twaalf blijkt al lang vijf ná twaalf.

Alain Platel, 23 juli 2020

Welkom, Alain Platel !

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .