almadewalsche_169

Alma De Walsche

De klimaatproblematiek baart me grote zorgen maar meer nog ben ik bezorgd om de impasse waarin de politiek zich bevindt om het probleem aan te pakken. Vandaar de urgentie van een brede en dynamische klimaatbeweging. Er is geen tijd meer te verliezen. We moeten ophouden de nodige maatregelen op de lange baan te schuiven en af te wentelen op de komende generaties, op onze kinderen en kleinkinderen. De impact van de klimaatverstoring treft ons allemaal, wereldwijd. Ze verstoort onze gezondheid, ons leefmilieu, onze voeding, onze levenskwaliteit.

Ik heb verschillende VN-klimaatconferenties bijgewoond. Landen van het Noorden en landen van het Zuiden werden daar gedwongen elkaar recht in de ogen te kijken. Het was bijzonder confronterend om van India, Bolivia of Bangladesh te moeten horen dat wij de quota om te vervuilen al lang hebben opgebruikt, dat er voor hen geen ruimte meer is om te ontwikkelen. Klimaatrechtvaardigheid moeten we bekijken in internationaal, globaal perspectief, net zoals het probleem van de klimaatvluchtelingen. Het is een kwestie van herverdeling.

Op die manier is het ook een geweldige opportuniteit om de beschamende ongelijkheid in deze globale wereld weg te werken. En om terug een samenleving in te richten op mensenmaat, met respect voor de draagkracht van de planeet. Het is kortzichtig om dit voor te stellen als een verhaal van verlies. Als we de klimaatverstoring niet afremmen, dan staat er ons allemaal heel veel te verliezen. Als we de moed en de creativiteit aan de dag leggen om drastisch in te grijpen, hebben we heel veel te winnen.

Alma De Walsche
MO*-medewerkster,
FRDO-persprijs voor haar artikels over duurzame ontwikkeling.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .