klimazaGvhK_08_169

Rechter geeft klimaatzaak gelijk maar legt geen concrete doelstellingen op

De Klimaatzaak steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Beste strijdmakkers, WE DID IT! We hebben gelijk gekregen! Vandaag heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de Belgische overheden collectief veroordeeld voor hun nalatige klimaatbeleid. De rechters oordelen dat het Belgische klimaatbeleid zo ondermaats is dat het de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt.”

vliegtuigen-aan-de-grond

Vliegreizen : terug naar het oude normaal ?

Nu de covid-versoepelingen in volle gang zijn is het halsreikend uitkijken naar wat opnieuw business-as-usual wordt en op welke terreinen we onze levens richting toekomst draaien. We hebben het dan gemeenzaam over “het oude en het nieuwe normaal”. En dat nieuwe normaal, wel dat zou goed zijn voor het klimaat.

HendrikSchoukens-280x180 AA

Vlaanderen lijkt zijn burgers niet langer te vertrouwen

‘In plaats van de natuur meer rechtsbescherming te bieden, overheerst het wantrouwen in de burger als spreekbuis voor het leefmilieu’, schrijft Hendrik Schoukens n.a.v. een ontwerp van decreet dat milieuprotest zo moeilijk mogelijk maakt. Schoukens is milieujurist verbonden aan de UGent en schepen voor Groen in Lennik. Het opiniestuk dat we hieronder met toestemming overnemen werd gepubliceerd in Knack op 2 mei 2021.

IMG_5737 antwerpsetram_169

Minister, herbekijk het hele openbaar vervoersplan !

Grootouders voor het Klimaat focust al langer op de nieuwe plannen voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. Vanuit de overtuiging dat als het openbaar vervoer ondermaats is, er geen transitie mogelijk is van auto naar duurzame mobiliteit zoals fiets en openbaar vervoer. En uiteindelijk de klimaatdoelstellingen niet gehaald worden en vervoersarmoede dreigt. Daarom publiceren we dit opiniestuk van de reizigersorganisatie TreinTramBus

klimazaGvhK_08_169

26 maart: dag 9 van de Klimaatzaak

Beste medestanders,

Het zit erop! It’s a wrap.
Negen dagen lang hebben onze advocaten het beste van zichzelf gegeven om onzer aller zaak te bepleiten. Nu zijn de dobbelstenen geworpen. We hebben ons lot in de handen van drie rechters gelegd en nu rest ons enkel nog hoopvol af te wachten.

klimazaGvhK_07_169

25 maart: dag 8 van de Klimaatzaak

Beste medestanders,

De voorlaatste dag! En weer een belangrijke dag vandaag in Haren. De dag van de zogenaamde eindreplieken, waarbij onze advocaten een paar laatste uren toegewezen kregen om alles wat we de voorbije dagen van de overheden te horen kregen zo gebald mogelijk te weerleggen.
En dat deden ze, vijfkoppig, met verve.

klimazaGvhK_05_169

24 maart: dag 7 van Klimaatzaak

Vandaag was de laatste van de pleitdagen die onze tegenstrevers toegewezen kregen. Of pleituur, moeten we zeggen, want meer tijd had het Vlaams gewest blijkbaar niet nodig om zijn klimaatbeleid te verdedigen.

klimazaGvhK_04_169

23 maart: dag 6 van de Klimaatzaak

Beste medestanders,
Vandaag was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan zet om zijn argumenten tegen onze aanklacht in stelling te brengen. Twee jonge advocaten voerden namens Brussel het woord; ze concentreerden hun verweer op de doelen en resultaten van het Brusselse klimaatbeleid, de ontvankelijkheid van de eis, de aansprakelijkheid en de mensenrechten.

klimazaGvhK_03_169

22 maart : dag 5 van de Klimaatzaak

Beste medestanders,
Vandaag was een lange dag in de rechtbank: de enige dag van ons proces dat er een hele dag gepleit werd. In de voormiddag kwam de federale Staat aan bod; in de namiddag was het Waals gewest aan de beurt.

klimazaGvhK_06_169

19 maart : dag 4 van de Klimaatzaak

Vandaag was de eerste pleitdag van onze tegenstanders. De Belgische Staat nam daarvan als eerste het woord. Ook maandagvoormiddag staan pleidooien van de Belgische Staat op de agenda; in de namiddag is dan het Waals gewest aan de beurt.

klimazaGvhK_1_169

18 maart: dag 3 van de Klimaatzaak

Vandaag was al de laatste van onze eigen pleitdagen. Meesters Linli Pan – Van De Meulebroeke, Audrey Baeyens, Carole Billiet en Luc Depré zorgden voor een adembenemende finale. Vanaf morgen komen onze tegenstrevers aan de beurt.

klimazaGvhK_0_169

17 maart : dag 2 van de klimaatzaak

Vandaag was dag 2 van de drie dagen die Klimaatzaak toegewezen kreeg om de rechters te overtuigen dat ze dringend moeten ingrijpen in het Belgische klimaatbeleid. Advocaten Audrey Baeyens en Eric Gillet haalden alles uit de kast om jou en 58.585 mede-burgers zo goed mogelijk te verdedigen.

klimazaGvhK_0_169

16 maart : dag 1 van de Klimaatzaak

Vandaag was dag één van onze drie pleitdagen. De kop is eraf. En onze advocaten hebben hun start niet gemist! Vandaag voerden Eric Gillet, Carole Billiet en Luc Depré het woord. Het waren stuk voor stuk gloedvolle pleidooien.

HendrikSchoukens-280x180 AA

Een uitweg uit het stikstofmoeras

Met een recent arrest trok de Raad voor Vergunningsbetwistingen een serieuze streep door het Vlaamse stikstofbeleid. De gevolgen voor de economie zijn aanzienlijk, schrijft Hendrik Schoukens.