logo-Klimaatzaak-AA

De klimaatzaal ik beroep : laatste verslag

Op 14 september 2023 is in het Brusselse Justitiepaleis de beroepsprocedure van de Klimaatzaak van start gegaan, met 60.000 eisers de grootste rechtszaak in de gerechtelijke geschiedenis van België – en zelfs de grootste klimaatzaak wereldwijd. De zittingen duurden acht dagen over een periode van vier weken. De pleidooien liepen tot 6 oktober 2023. We publiceerden hier de updates die David Van Reybrouck vanuit de rechtszaal maakt, hieronder het vierde en laatste verslag.

logo-Klimaatzaak-AA

De Klimaatzaak in beroep : derde verslag

Sire, al drie weken zit ik mij af te vragen wat U van deze hele Klimaatzaak zou vinden. De voorbije dagen waren de advocaten van de Belgische overheden aan het woord, Sire, eigenlijk Uw advocaten dus. Weliswaar is België inmiddels een federaal land geworden maar de Belgische staat en de drie gewesten verschijnen samen voor de rechter. Ze moeten zich verdedigen tegen de aanklacht van zo’n zestigduizend burgers die vinden dat de overheden niet genoeg doen om hen te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

logo-Klimaatzaak-AA

De Klimaatzaak in beroep : tweede verslag

Op 14 september 2023 is in het Brusselse Justitiepaleis de beroepsprocedure van de Klimaatzaak van start gegaan, met 60.000 eisers de grootste rechtszaak in de gerechtelijke geschiedenis van België – en zelfs de grootste klimaatzaak wereldwijd. De zittingen – telkens op donderdag en vrijdag – zullen acht dagen duren over een periode van vier weken. De pleidooien lopen tot 6 oktober 2023. We publiceren hier de updates die David Van Reybrouck vanuit de rechtszaal maakt, hieronder het tweede verslag van David Van Reybrouck.

logo-Klimaatzaak-AA

De Klimaatzaak in beroep : eerste verslag

Op 14 september 2023 is in het Brusselse Justitiepaleis de beroepsprocedure van de Klimaatzaak van start gegaan, met 60.000 eisers de grootste rechtszaak in de gerechtelijke geschiedenis van België – en zelfs de grootste klimaatzaak wereldwijd. De zittingen – telkens op donderdag en vrijdag – zullen acht dagen duren over een periode van vier weken. We publiceren de updates die David Van Reybrouck vanuit de rechtszaal maakt.

OO-Edegem-1200x1599-e1691060866542-1024x611 AA

De zomer van het gele bord

Voor vele actiegroepen en burgers is het intussen een vertrouwd maar jammerlijk fenomeen : openbare onderzoeken voor bouw- en andere projecten die in volle vakantieperiode worden georganiseerd. Grootouders voor het Klimaat-Antwerpen merkte het fenomeen tijdens de zomervakantie van 2023 opnieuw op en vindt dat het niet kan. Zoals in Brussel en Wallonië moeten Openbare onderzoeken ook in Vlaanderen rekening houden met vakantieperiodes.

ecotuin

Hilde Buysse toont biodiversiteit in haar ecotuin

In het Werversbos in de wijk Bethanie en in De Aard in de wijk Driehoek gooiden twee tuinen de deuren open. Hilde Buysse wil met haar tuin in het Werversbos aantonen hoe men iets kan ondernemen om de biodiversiteit te verbeteren. “Er moet iets worden gedaan, want het gaat met de jaren meer en meer achteruit”, zegt ze.

Saffierstraat

Saffierstraat strijdt voor behoud van 2,4 ha waardevol groen

De idee om de fietsostrade F11 tussen Antwerpen en Lier door te trekken vanaf de Vosstraat in Mortsel tot aan het ringfietspad van Antwerpen, langs de Saffierstraat op een nog aan te leggen verhoogde berm van 1,5 km lang naast de spoorweg, is al jaren oud. Rap rap met de fiets van stad naar stad, zo komt er plaats op de autobanen zodat de auto’s daar ook weer rap rap kunnen rijden. Dat is nog steeds het adagium van het huidige provincie- en stadsbestuur.

zevenhuizen-nat

Rechter geeft burgers gelijk en vernietigt verkaveling Zevenhuizen

Al meer dan 10 jaar voeren Lintse burgers strijd met hun eigen bestuur. Of zit het halsstarrig verzet bij het gemeentebestuur dat nooit gehoor gaf aan het protest ? Uiteindelijk kwam het tot een rechtszaak tegen de verkaveling aan de Zevenhuizenstraat, in dit overstromingsgebied. De rechter geeft de burgers nu gelijk. 

Grootouders voor het Klimaat in Lützerath (D) bij de bruinkoolwinning

Grootouders steunen actievoerders Lützerath

Meer dan vijftig grootouders, ouders en kleinkinderen hebben zondag 8 januari een bezoek gebracht aan Lützerath, het dorpje dat hoogstwaarschijnlijk gaat verdwijnen om de ontginning van het sterk vervuilende bruinkool door de energiegigant RWE mogelijk te maken. Lützerath is de voorbije maanden uitgegroeid tot symbool van wat er verkeerd gaat in het Duitse milieu- en klimaatbeleid.

© Kris Baetens

‘Klimaatcrisis lijkt niet te bestaan’

‘Voor de Vlaamse regering lijkt de klimaatcrisis niet te bestaan’, reageert mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen) én een van onze ambassadeurs op de beslissing van de regering om de drie Vlaamse regionale luchthavens open te houden tot 2040 en zelfs uit te breiden. “Ze worden vaak gebruikt voor privévluchten en zijn op dit moment niet rendabel zonder miljoenensteun van de Vlaamse overheid”.

IMG_5737 antwerpsetram_169

‘Het openbaar vervoer moet sexy worden’

De Verenigde Supporters Openbaar Vervoer (VSOV) stelden een manifest op rond de situatie van het openbaar vervoer in Vlaanderen en de invoering van een aantal nieuwe principes in januari 2023. Ook Grootouders voor het Klimaat ondertekende het manifest. U leest het hieronder.

© Kris Baetens

Grootouders ijveren voor park in plaats van luchthaven

De regionale afdelingen van Grootouders voor het Klimaat breiden hun interesse- en actieveld steeds meer uit. Afgelopen zaterdag 2 december fietste de Antwerpse afdeling van Grootouders voor het Klimaat rond de terreinen van de luchthaven van Deurne. Ze werden gegidst door Piet De Roeck, gedreven gangmaker van het burgerplatform Vliegerplein dat ervoor ijvert om van een onrendabele luchthaven in dicht bevolkt gebied eindelijk de nabestemming park waar te maken.

Oikos_Holemans

Radicale klimaatactivisten effenen het pad

Het was een goed voorbereide actie in verschillende landen, in de aanloop naar de klimaatconferentie in Egypte: in musea tomatensaus tegen het ­beschermglas van een schilderij gooien, en je vastkleven aan het kader van het schilderij. Musea stonden perplex, mensen die al geen groot hart hebben voor de klimaatbeweging ­waren er als de kippen bij om de acties af te serveren.

IMG_5737 antwerpsetram_169

Mobiliteit : in Antwerpen zit de shift in het slop

Een van de grote klimaatuitdagingen is om onze mobiliteit te verschuiven van auto en vrachtwagen naar fiets en openbaar vervoer. Die naar fiets lukt aardig, maar de shift naar openbaar vervoer zit in het slop. En die naar auto en vrachtwagen wint steeds meer veld. Bijvoorbeeld in Antwerpen, het wordt steeds duidelijker dat het in de grootste stad van Vlaanderen de verkeerde richting uitgaat

Kritische jongeren | klimaatmars 24 okt 2019 @ LiesbetCroughs

Wordt onderwijs de grote afwezige op de klimaatmarsen ?

39 jaar geleden, op het hoogtepunt van de vredesbeweging, begon ik aan mijn burgerdienst bij Jeugd & Vrede. Afgestudeerd als onderwijzer en als onderwijspedagoog leek me dat zinvoller dan soldaat worden op ’n moment dat er genoeg kernwapens waren om de mensheid meer dan één keer uit te roeien. We ontwikkelden lesmateriaal, verzorgden pedagogische studiedagen, gaven bijscholingen aan leerkrachten en begeleidden schoolteams bij het uitwerken van vredesprojecten van verscheidene dagen

Caroline Pauwels (foto © VUB Bas Bogaerts)

Heel bedroefd om het overlijden van onze ambassadeur Caroline Pauwels

Met veel droefheid vernamen we op 5 augustus 2022 het overlijden van Caroline Pauwels, ere-rector van de VUB. Reeds bij de eerste betogingen van de klimaatjongeren in 2019 sprak zij expliciet haar steun uit, en engageerde zich even later ook als ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat. Caroline Pauwels was de derde rector die ambassadeur werd met een boodschap die ook na haar overlijden zal blijven leven.

18 tot 23 oktober 2022 fietst een groep doorheen Vlaanderen om de aandacht te vesigen op de COP27-klimaatconferentie in Egypte

Fietsbeleid : hoe doen onze regeringen het ?

Een van de belangrijkste klimaattransities is mobiliteit : de omslag van auto naar fiets en openbaar vervoer. De Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger GRACQ maakten een rapport van het fietsbeleid van de federale en Brusselse regering. De evaluatie van het Vlaamse fietsbeleid is voor september.