COPbiodiversity-1

Biodiversiteit nog belangrijker dan klimaat ?

De meeste mensen beseffen vandaag dat we voor een immens klimaatprobleem staan. Maar weinigen beseffen dat de crisis van de wereldwijde biodiversiteit zo mogelijk nog veel bedreigender is. We staan in het antropoceen voor een zesde uitstervingsgolf, v ...

Amitav Ghosh Te Groot om ons voor te stellen

Te groot om ons voor te stellen

Onze verbeelding schiet tekort om ons de volle omvang voor te stellen van de klimaatrampen die op ons afkomen. Dat is de mening van  Amitav Ghosh, een toonaangevend Indisch romanschrijver, die ook ruime bekendheid verwierf voor non fictie werken over de geschiedenis van Egypte, India en het Verre Oosten. “The Great Derangement” is de titel van zijn boek dat verscheen in 2016 en dat nu vertaald werd in samenwerking met de groene denktank Oikos. Het is een scherpe analyse van het klimaatbewustzijn wereldwijd, en dat vanuit een niet-westerse invalshoek.