20230611_Drik

De Keer krijgt een Rustbank en Bloemenwandeling

Op zondagnamiddag 11 juni namen een 40-tal geïnteresseerden deel aan de inhuldiging vaneen rustbank en van de Bloemenwandeling. Onder hen een flinke delegatie van GvK-ers methesjes. Het actiecomité “Red De Keer” zorgde voor een erg boeiend programma. Ied ...