Ultimas - sociaal-cultureel volwassenenwerk voor Grootoudders voor het Klimaat

Grootouders winnen Ultima-cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap

Daar stonden we dan, in onze zondagse kleren op het podium: zeven vrijwilligers en drie ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat die de Ultima van de Vlaamse Cultuur in de categorie sociaal-cultureel volwassenenwerk in ontvangst mochten nemen.
[..] Deze prijs zien we als een erkenning voor de brede klimaatbeweging. We dragen hem op aan al die bewegingen en initiatieven, zowel lokaal bij ons als internationaal, aan iedereen die op zijn of haar manier meewerkt aan een leefbare wereld voor de generaties na ons.

Gerard Alsteens, grafisch kunstenaar, GvhK-ambassadeur

Gerard Alsteens

We verwelkomen onze ambassadeur Gerard Alsteens, ook bekend als GAL. Hij motiveert zijn engagement met een illustratie van vier woorden.

De kiosk op de Kouter in Gent

Gongslag twaalf voor de grootbanken

Zaterdag 9 april 2022 stonden we op de Kouter in Gent, om de grootbanken op hun plicht te wijzen: het geld dat ze voor de samenleving via onze gezamenlijk spaarcenten beheren mag niet naar de fossiele industrie afgeleid worden.

foto-collage ter illustratie van activiteitenverslag 2021 van GvhK

Kijk, Grootouders van vorig jaar!

Vandaag publiceren de Grootouders hun activiteitenverslag over 2021. Daarin geven we een overzicht van de belangrijkste feiten en prestaties van onze beweging. Als je dat allemaal bij elkaar ziet, valt het op hoe goed dat tweede coronajaar gevuld raakte. Natuurlijk hadden we het liefst een wit blad afgegeven: een beweging als de onze wil liever overbodig zijn, maar helaas, het rapport telt 54 pagina’s.

bloesem

Investeer massaal in sociaal-rechtvaardig klimaatbeleid

Grootouders voor het Klimaat roept samen met 15 andere organisaties uit de sociale sector en milieu- en klimaatbewegingen op tot een Marshallplan met massale investeringen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit op een sociaal-rechtvaardige manier.

© Grootouders voor het Klimaat

Grootouders in Brugge willen daden bij woorden

Vandaag, 21 februari 2022, bespreekt de Brugse gemeenteraad het ‘ambitieuze klimaatplan’ dat tegen 2030 de Brugse CO2-uitstoot met 49 procent moet verminderen. Mooi, zegt de Brugse afdeling van Grootouders voor het Klimaat, maar dat mag niet bij woorden blijven, dan moet er ook gauw werk van gemaakt worden. Daar is budget voor nodig.

Mieke Van Nuland, nieuwe voorzitter Okra en ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat

Mieke Van Nuland

GvK-ambassadeur Mieke Van Nuland, voorzitter van de ouderenorganisatie OKRA, vindt samenwerking van OKRA met de Grootouders belangrijk; “Ik zet mee mijn schouders onder het werken aan een duurzame samenleving.”

Yael Brakin

Yael Brakin

Onze GvhK-ambassadeur Yael Brakin is een denker, doener en netwerker, een van de trekkers van Een Andere Joodse Stem en coördinator van de Peperfabriek.
“Laat ons samen de toekomst van onze kinderen tegemoet treden en met open ogen en verenigde harten de klimaatcrisis aanpakken”.

Peter Meukens

Peter Meukens

GvK-ambassadeur Peter Meukens kennen we als expert en woordvoerder van de reizigersvereniging TreinTramBus.
“Ik ben er vast van overtuigd dat we het klimaat kunnen redden door ons anders te verplaatsen en naast de fiets vooral ook voor het openbaar vervoer te kiezen. Maar dan moet dat goed uitgebouwd zijn.”

Tijdens de lockdown heeft de Gentse afdeling van de Grootouders het dossier 'onzecenten' voorbereid (campagnebeeld in Gent 210227 (c) DirkTonnard)

Grootouders-campagne grote winnaar van de belangrijke Europese EESC-prijs

Grootouders voor het Klimaat is met haar campagne Onze spaarcenten voor hun toekomst de winnaar van de Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). De Grootouders zijn verguld dat zij werden geselecteerd uit de vele inzendingen uit 24 landen van de Europese Unie, en ook nog eens eerste eindigden van de vijf finalisten.