GvhK na Glasgow

Na Glasgow: onze ambassadeurs reageren

Grootouders voor het Klimaat komt na Glasgow tot een trieste vaststelling. Onze overheden komen hun zorgplicht voor de volgende generaties niet na en onze dringende oproep werd door de overheid niet gehoord. De resultaten van de klimaattop in Glasgow ontgoochelen en ook onze ambassadeurs reageren in duidelijke bewoordingen.

backtoschool_169

Onderwijspersoneel schrijft minister Weyts

Vlaamse leerkrachten en professoren sturen een open brief naar minister Ben Weyts. De ondertekenaars klagen aan dat de Vlaamse regering wil dat ons onderwijs tot de wereldtop blijft behoren, maar tegelijk op de rem staat op het vlak van klimaatinspanningen, zodat 1,6 miljoen jonge mensen steeds minder kans krijgen op een leefbare toekomst.

Noortje Wiesbauer

Noortje Wiesbauer

Noortje Wiesbauer, GvK-ambassadeur, noemt zich filosoof, curator, gastvrouw, gids en initiatiefnemer van de Wereldburger-Academie.
“To care or not to care” – ook voor de aarde, de planeet die onze thuis is. Amor Mundi, de liefde voor én van de wereld.

Frans Schotte

Frans Schotte

GvK-ambassadeur Frans Schotte kennen we vooral als algemeen voor­zitter (sinds 2011) van de Gezins­bond, de gezins­organisatie waarmee hij al langer een band had.
“De gevolgen van de klimaat­opwarming mogen niet langer een hypo­theek leggen op het welzijn van gezinnen, in het bijzonder dat van onze kinderen en klein­kinderen.”

dringende oproep GvhK

Dringende oproep

Grootouders voor het Klimaat doen samen met andere ouderen­verenigingen een oproep naar de overheid om dringend de doel­stelling van het Akkoord van Parijs te realiseren. Aanleiding is de klimaat­mars #BackToTheClimate

PatrickJanssens_2021_169

Patrick Janssens

GvhK-ambassadeur Patrick Janssens is vooral bekend als voormalig burgemeester van Antwerpen.
“De klimaatproblematiek is niet enkel een ecologisch maar ook een sociaal probleem”.
“Wie geeft om zijn kinderen en kleinkinderen en de generaties na hen kan niet anders dan zijn stem laten horen”

Tuur Vanempten

Tuur Vanempten

Tuur Vanempten, ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, bekend van zijn carrière in de Sociale Hoge­school te Heverlee, waar hij hele generaties sociale werkers opleidde in een kritische economie, pleitte al in de jaren 70 voor een welzijnseconomie, een term die vandaag door economisten die het huidige groei­model in vraag stellen wordt gebruikt. Hij schreef in de jaren 70 al een boekje Grenzen aan de groei.
“Het markt­mechanisme en de daaraan gekoppelde winst­maximali­satie is een belangrijke verklaring voor de toen­emen­de on­gelijk­heid en de uit­putting van de aarde.”

Caroline Pauwels (foto © VUB Bas Bogaerts)

Caroline Pauwels

VUB-rector en GvK-ambassadeur Caroline Pauwels studeerde filosofie en communi­catie­weten­schappen.
“De jongeren wijzen ons de weg, met klimaatacties en duur­zaam­heids­denken. [..] Jong en oud samen, op ons komt het aan. Samen kunnen we het tij keren.”

DSC07572_210826_GvhK_picknick_alg1

Groote Grootouders-picknick

Op donderdag 26 augustus verzamelden we met een 150-tal Grootouders in Fort 4 in Mortsel. Voor onze eerste fysieke samenkomst sinds corona had het weer wat droger gekund, maar dat was onze zorg niet. Hoewel in deze barre tijden de noodzaak van een probaa ...

Eric Boydens

Eric Boydens

Eric Boydens, ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, was huisarts en begeleidt patiënten met burn-out. Hij noemt zich nu hof-arts. “De aarde is nu de grootste patiënt geworden”. Vanuit zijn boomgaard, die hij Droomgaard noemt, werkt hij aan de “be­wust­making van wat er nu nodig is voor ons­zelf en de planeet.”

Jan Mertens

Jan Mertens

Jan Mertens, ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, werkt voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en is actief in de denktank Oikos. Hij heeft nog als politiek adviseur voor Groen gewerkt.
“Het ontroert me steeds heel erg diep wanneer ik met jonge mensen mag praten over hoe zij de klimaatcrisis ervaren en hoe zij hun toekomst zien. Zij groeien op in deze jaren van verschil, zij kijken ons in de ogen.”

Trees De Bruyne

Trees De Bruyne

GvK-ambassadeur Trees De Bruyne is thuis in diverse domeinen van de samen­leving (media, cultuur, digitaal), maar recent werkt ze nu met kleine bio­diversiteits­projecten, geïnspireerd door voedsel­bossen.
“We krijgen onze planeet in bruikleen en moeten, zoals het een goede huurder betaamt, alles in perfecte staat achterlaten.”

Mark Suykens

Mark Suykens

Mark Suykens, voormalig algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, is nu Gvhk-ambassadeur.
“Inspanningen op de drie niveaus (technologie, politiek, gedrag) kunnen ervoor zorgen dat de klimaatverstoring en de opwarming van de aarde wél omkeerbaar zijn.

Stefaan Marysse

Stefaan Marysse

Stefaan Marysse is nu Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Hij is emeritus aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de Universiteit Antwerpen, met veel ervaring in Afrika, in het bijzonder het gebied van de Grote Meren. Dit is zijn moti ...

RoyRemmen_169

Roy Remmen

Roy Remmen, hoogleraar UAntwerpen en huisarts in hart en nieren, is GvK-ambassadeur.
“Onze nakomelingen groeien op in het verhaal van deze mooie, rijke, maar ook volle, vuile en drukke wereld. Ik wil als ambassadeur werken aan de betere wereld van morgen. Dat is nu urgent en daar hebben zij recht op.”

Raymonda Verdyck

Raymonda Verdyck

We kennen GvK-ambassadeur Raymonda Verdyck als de afgevaardigd bestuurder van het GO!.
“De toekomst voorspellen kunnen we niet, we kunnen onze jonge mensen wel leren dat zij een impact hebben op de anderen en op hun omgeving en dat ze zo op hun beurt niet alleen het heden maar ook de toekomst van de volgende generaties mee beïnvloeden.”

GD_verbtoe

Grootouders sturen Open Brief tegen ontwerpdecreet

Grootouders voor het Klimaat deelt de bezorgdheid van milieu- en natuurverenigingen over het decreet dat op 19 mei besproken wordt in het Vlaams Parlement. Dat blijkt ook uit de open brief die GvhK nu aan de Vlaamse parlementsleden heeft gestuurd. Hij werd al door 65 GvhK-ambassadeurs ondertekend, waarbij u veel namen zult herkennen: academici, wetenschappers, oud-politici, acteurs, auteurs en mensen uit het middenveld.

Jan Vranken

Jan Vranken

Jan Vranken, GvK-ambassadeur, emeritus hoogleraar sociologie, is specialist armoede, sociale uitsluiting, ongelijkheid, migratie…
“Dat de kosten van de economische groei verhoudingsgewijs veel zwaarder op de schouders van de minst draagkrachtigen zouden terecht komen, werd steeds duidelijker tijdens mijn studiewerk”.