Tuur Vanempten

Tuur Vanempten

Tuur Vanempten, ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, bekend van zijn carrière in de Sociale Hoge­school te Heverlee, waar hij hele generaties sociale werkers opleidde in een kritische economie, pleitte al in de jaren 70 voor een welzijnseconomie, een term die vandaag door economisten die het huidige groei­model in vraag stellen wordt gebruikt. Hij schreef in de jaren 70 al een boekje Grenzen aan de groei.
“Het markt­mechanisme en de daaraan gekoppelde winst­maximali­satie is een belangrijke verklaring voor de toen­emen­de on­gelijk­heid en de uit­putting van de aarde.”

Caroline Pauwels (foto © VUB Bas Bogaerts)

Caroline Pauwels

VUB-rector en GvK-ambassadeur Caroline Pauwels studeerde filosofie en communi­catie­weten­schappen.
“De jongeren wijzen ons de weg, met klimaatacties en duur­zaam­heids­denken. [..] Jong en oud samen, op ons komt het aan. Samen kunnen we het tij keren.”

DSC07572_210826_GvhK_picknick_alg1

Groote Grootouders-picknick

Op donderdag 26 augustus verzamelden we met een 150-tal Grootouders in Fort 4 in Mortsel. Voor onze eerste fysieke samenkomst sinds corona had het weer wat droger gekund, maar dat was onze zorg niet. Hoewel in deze barre tijden de noodzaak van een probaa ...

Eric Boydens

Eric Boydens

Eric Boydens, ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, was huisarts en begeleidt patiënten met burn-out. Hij noemt zich nu hof-arts. “De aarde is nu de grootste patiënt geworden”. Vanuit zijn boomgaard, die hij Droomgaard noemt, werkt hij aan de “be­wust­making van wat er nu nodig is voor ons­zelf en de planeet.”

Jan Mertens

Jan Mertens

Jan Mertens, ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, werkt voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en is actief in de denktank Oikos. Hij heeft nog als politiek adviseur voor Groen gewerkt.
“Het ontroert me steeds heel erg diep wanneer ik met jonge mensen mag praten over hoe zij de klimaatcrisis ervaren en hoe zij hun toekomst zien. Zij groeien op in deze jaren van verschil, zij kijken ons in de ogen.”

Trees De Bruyne

Trees De Bruyne

GvK-ambassadeur Trees De Bruyne is thuis in diverse domeinen van de samen­leving (media, cultuur, digitaal), maar recent werkt ze nu met kleine bio­diversiteits­projecten, geïnspireerd door voedsel­bossen.
“We krijgen onze planeet in bruikleen en moeten, zoals het een goede huurder betaamt, alles in perfecte staat achterlaten.”

Mark Suykens

Mark Suykens

Mark Suykens, voormalig algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, is nu Gvhk-ambassadeur.
“Inspanningen op de drie niveaus (technologie, politiek, gedrag) kunnen ervoor zorgen dat de klimaatverstoring en de opwarming van de aarde wél omkeerbaar zijn.

Stefaan Marysse

Stefaan Marysse

Stefaan Marysse is nu Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Hij is emeritus aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de Universiteit Antwerpen, met veel ervaring in Afrika, in het bijzonder het gebied van de Grote Meren. Dit is zijn moti ...

RoyRemmen_169

Roy Remmen

Roy Remmen, hoogleraar UAntwerpen en huisarts in hart en nieren, is GvK-ambassadeur.
“Onze nakomelingen groeien op in het verhaal van deze mooie, rijke, maar ook volle, vuile en drukke wereld. Ik wil als ambassadeur werken aan de betere wereld van morgen. Dat is nu urgent en daar hebben zij recht op.”

Raymonda Verdyck

Raymonda Verdyck

We kennen GvK-ambassadeur Raymonda Verdyck als de afgevaardigd bestuurder van het GO!.
“De toekomst voorspellen kunnen we niet, we kunnen onze jonge mensen wel leren dat zij een impact hebben op de anderen en op hun omgeving en dat ze zo op hun beurt niet alleen het heden maar ook de toekomst van de volgende generaties mee beïnvloeden.”

GD_verbtoe

Grootouders sturen Open Brief tegen ontwerpdecreet

Grootouders voor het Klimaat deelt de bezorgdheid van milieu- en natuurverenigingen over het decreet dat op 19 mei besproken wordt in het Vlaams Parlement. Dat blijkt ook uit de open brief die GvhK nu aan de Vlaamse parlementsleden heeft gestuurd. Hij werd al door 65 GvhK-ambassadeurs ondertekend, waarbij u veel namen zult herkennen: academici, wetenschappers, oud-politici, acteurs, auteurs en mensen uit het middenveld.

Jan Vranken

Jan Vranken

Jan Vranken, GvK-ambassadeur, emeritus hoogleraar sociologie, is specialist armoede, sociale uitsluiting, ongelijkheid, migratie…
“Dat de kosten van de economische groei verhoudingsgewijs veel zwaarder op de schouders van de minst draagkrachtigen zouden terecht komen, werd steeds duidelijker tijdens mijn studiewerk”.

Els Messelis

Els Messelis

Els Messelis is de eerste gerontoloog in het rijtje GvK-ambassadeurs. Ze is bekend van haar artikels en boeken, en ze geeft vormingen die voorbereiden op het pensioen en het leven erna.
“Ook al heb ik al een dozijn boeken geschreven: eens worden ze niet meer gelezen. Alles is relatief en alles gaat voorbij. Dat kunnen we echter niet zeggen over onze planeet Aarde. Ze is te waardevol om haar als relatief te beschouwen.”

MIEKE CLYMANS

Mieke Clymans

Mieke Clymans, drijvende kracht van Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen, wordt GvK-ambassadeur.
“Ik blijf ongerust over de ongelijke impact die klimaat-en milieuveranderingen hebben op de meest kwetsbare groepen in de samenleving.”
“Hoopvol kijken naar de toekomst !”
“We mogen niet opgeven. Niet vandaag, niet morgen.”

LucMartens_169

Luc Martens

Luc Martens, voormalig CD&V-minister en burgemeester van Roeselare werd GvK-ambassadeur.
“Het Rapport van de Club van Rome scherpte mijn besef dat de milieu­problematiek geen rand­probleem was dat zijn oplossing kon vinden in ronkende verklaringen, technische ingrepen of verspreide acties – weliswaar goed­bedoeld – om ons te her­oriënteren en onze gulzig­heid te beheersen.”

collage_jave20_2_169

Jaarverslag 2020 van de Grootouders

Het jaarverslag 2020 van Grootouders voor het Klimaat vzw, zoals het werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering, is beschikbaar. In 32 pagina's geeft het een overzicht van de activiteiten en de werking van de burgerbeweging. Het verslag stoffeert ...

onzecenten_2portret

Onze spaarcenten voor hun toekomst

Grootouders voor het Klimaat heeft haar landelijke campagne Onze spaarcenten voor hun toekomst gestart. Ze wil dat met het spaargeld van de 55-plussers (samen een miljardenbedrag) zorgvuldig wordt omgegaan, zodat het helpt bij de overgang naar een duurza ...

Kathy Lindekens

Kathy Lindekens

GvK-ambassadeur Kathy Lindekens is bekend van radio en tv, als politica en van veel maatschappelijk relevante initiatieven.
“Onze generatie moet mee helpen omdraaien waar we in het verleden collectief gefaald hebben. We moeten dat voor onze kinderen en (toekomstige) kleinkinderen doen, maar ook voor de hele samenleving en de gezondheid van ons allen. Jongeren wijzen ons daar de weg.”

Lodewijk De Witte

Lodewijk De Witte

GvK-ambassadeur Lodewijk De Witte kennen we als de eerste gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant (tot augustus 2020).
“Als we een krachtiger en consequenter beleid willen van de overheid, dan zullen we meer druk moeten zetten.”
“Climate change, poverty, hunger: it’s all the same fight”