20220915_Pakistan_PR Unicef

Klimaatcynisme? Daar passen we voor!

Klimaatsceptici zweren bij nog niet bestaande technieken om pas na 2050 massaal CO² af te vangen. Voor de catastrofes die dat met zich meebrengt zijn ze blind. De’ huidige wereldorde’ mag immers niet ineenstorten. Lees hier de repliek op dit toppunt van klimaatcynisme.

LvKr 2 BB

Import soja van overzee ligt aan de basis van het stikstofprobleem in de landbouw

Norbertijn Luc Vankrunkelsven blijft op de nagel kloppen van de sojaverslaving van onze veeteelt. Die is nefast voor het ecosysteem en de traditionele boerengemeenschappen in Brazilië en zadelt ons op met een enorm stikstofprobleem. Westerse pensioenfondsen investeren trouwens in Cerrado-grond voor sojateelt. Zij dragen bij aan de ecologische ramp ver weg én aan ons stikstofprobleem.

ClimateMarch2022_04 AA

Het klimaat wacht niet. Beste politici, meer actie graag!

We geven niet op zolang klimaatmarsen nodig zijn en actie urgent. Jongeren beseffen dat het over hun toekomst gaan. Ze zijn met velen aanwezig. Om de transitie naar een leefbare en rechtvaardige wereld een duw te geven. De Grootouders waren er vanzelfsprekend ook . En de Trappers voor het Klimaat!

Uitnodiging Startdag 24 sept versie 3 HH

GvK Vlaams-Brabant uit de startblokken! Derde keer, goede keer!

Derde keer, goede keer voor de Grootouders voor het Klimaat Vlaams-Brabant. Ze zijn nu ook officieel uit de startblokken. Met veel aandacht voor de Roadmap 2030, de exploten van GvK-Limburg en… de bezwerende performance van GvK-ambassadeur Geert Van Istendael! Die derwaert gaan en keren niet! Laten we EINDELIJK in actie schieten, MET Z’N ALLEN!

Vark Portret, De Landgenoten AA

Boeren zonder toekomst?

Hebben boeren na het stikstofakkoord geen toekomst meer? Sommigen staan voor het blok, zoals de Pano-reportage ‘Boeren zonder toekomst’ toont. Toch zijn er alternatieven mét toekomst. Dat blogt boer Pepijn. Kleinschalige landbouw, grond via De Landgenoten en de boer die het in eigen hand houdt!

GvK- Regio Vlaams-Brabant

GvK VLAAMS-BRABANT roept provincie op om klimaatplannen 2030 op actieniveau te helpen monitoren!

25 Vlaams-Brabantse Grootouders blinddoekten op 10 juni ‘De ontvoering van Europa’, het beeld van Rik Poot bij het Provinciehuis in Leuven.  Daarmee maakten ze duidelijk dat te veel gemeenten de klimaatcrisis niet ernstig genoeg nemen en blind richting klimaatafgrond snellen. GvK had daarover een concreet voorstel, dat ze persoonlijk aan gedeputeerde Bart Nevens konden overhandigen.

Open brief klimaatrechtvaardigheid

Open brief Rechtvaardige Transitie

In onderstaande open brief, die mede ondertekend is door de Grootouders voor het Klimaat, roept de Klimaatcoalitie samen met een breed front van middenveldorganisaties de politiek op om snel werk te maken van een ambitieus Nationaal Energie- en Klimaatpl ...