stop_ineos_project_one_2 afbeelding AA

PETITIE – STOP INEOS PROJECT ONE

Het komt niet goed tussen het klimaat en het nieuwe Ineos Project One. Zoveel is duidelijk. Vandaar deze petitie met onze gezamenlijke bezwaren, gerichtaan alle betrokken overheidsinstanties. STEUN DE NIEUWE INEOS-PETITIE!

Hydrogen,Renewable,Energy,Production,-,Hydrogen,Gas,For,Clean,Electricity

Willen wij wel waterstof? – dossier

Zijn we op weg naar de waterstofeconomie? Waterstof kende al een paar hypes maar brak nooit door. Niet efficiënt en veel te duur, was het verdict. Nu promoot de industrie ‘blauwe waterstof’ en dat is geen toeval! Groene offshore wind-en-waterstof wordt mogelijk wel een game changer. Kleinschalige en flexibele energie ook.

Ecocide 5 AA

Ecocidedossier in stroomversnelling sinds mars door Brussel

De respons op de eerste ecocidemars in Brussel is hoopgevend. Zo riep VN-secretaris-generaal Guterres vorige week alvast op om Ecocide snel als misdaad te erkennen. Het minder goede nieuws: eco- en genocide gaan vaak samen, zoals in Brazilië. Straffeloosheid is daar een gigantisch probleem. Een zaak waarover het ICC in Den Haag zich wellicht zal buigen. Teken alvast de petitie voor de inheemse landbeschermers!

1920x1080a methaanlekken AA - AFP

Snelle exit methaan cruciaal voor klimaatneutraliteit 2050

De uitstoot van methaan bij gas- en oliewinning moet per direct stoppen. Anders gaan we boven de 1,5°C klimaatopwarming. Methaan (CH4) is immers een onwaarschijnlijk sterk broeikasgas. En laat nu net de schaliegaswinning voor de productie van wegwerpplastics bijdragen aan de toename van CH4. Hoog tijd om dat tij te keren! Intussen blijft CO2-reductie een must voor een klimaatneutraal België in 2050. De scenario’s liggen klaar!

Stop Ecocide logo AA

Stap mee in de eerste StopEcocidemars ooit in Brussel

Welkom op zondag 27 juni op de eerste Stop Ecocide mars ooit in ons land! De timing is niet toevallig. Op 22 juni kennen we eindelijk dé definitie van Ecocide! Daarna is het zaak om een effectieve ecocide-wetgeving van de grond te krijgen, waarmee grootschalige destructieve praktijken van bedrijven kunnen worden aangepakt. Teken dus zeker ook de internationale petitie!

Klimaatzaak & Shell AA

Shell moet uitstoot drastisch verminderen

“Een megadoorbraak die wereldwijd gevolgen gaat hebben’, zo juichte gisteren 26 juni 2021, de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie toen het verdict was gevallen in ‘de zaak Shell’ “. Lees meer over de verantwoordelijkheid van bedrijven in de klimaatcrisis.

gekapt-bos2 AAA

Moet de nachtzwaluw zelf naar de rechtbank stappen?

Wie bezorgd is over natuur en klimaat kan niet anders dan verontwaardigd zijn over de NIMBY decreetswijziging die de Vlaamse Regering op 19 mei j.l. goedkeurde. Jutta Callebaut schreef er een aangrijpend stuk over, dat we met haar toestemming graag overnemen.

103135417_972329683228219_7431024594219049769_n AA

Kauliller Bosbeschermers geven niet op

Het lijkt erop dat Kaulille nu het grootste ontbossingsdossier is in Vlaanderen. Bosbeschermer Carlo Ooms maakte daarover de stoere song “Blief van ous bosse”. Straks om 19u klinkt er bij het gemeentehuis protest met fietsbellen, potten en pannen!

Johan_Bonny_169

Johan Bonny

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, is GvhK_ambassadeur.
“Wijzelf zijn de eerste belanghebbenden om een bewoonbare planeet na te laten aan de mensheid die na ons komt”.

Ouderenweek_LienArits-25 BB

Nu we lid zijn van de Vlaamse Ouderenraad

Sinds december 2020 is GvK lid van de Vlaamse Ouderenraad (VLORA), het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. Een goede reden om ons licht op te steken bij voorzitter Jul Geeroms. Wat is en wat doet die Vlaamse Ouderenraad VLORA? Welke rol kunnen de Grootouders voor het Klimaat opnemen? Dat wilden we graag van hem weten.

waddeneiland Pellworm AA

Duitse Klimaatzaak gewonnen

Het Duitse Grondwettelijk Hof nam de Klimaatzaak serieus die Sophie Backsen van het waddeneiland Pellworm had aangespannen. De federale klimaatwet maakt een schending uit van de grondrechten. Hij moet worden aangescherpt.

1881 Clarebout AA

Duurzame exportlandbouw?

Terwijl Boerenforum aan de kar trekt van de internationale Boerenstrijddag, promoten onze supermarkten ‘duurzame’ soja en blijven landbouwbudgetten gaan naar grootschalige exportlandbouw van onder meer aardappelproducten. Duurzaam? Auteur Luc Vankrunkelsven heeft zijn bedenkingen.

Greenpeace stop deep sea mining AA

Bescherm de oceanen – Geen diepzeemijnbouw

Uit voorzorg alleen al is het wijs om de diepzee niet open te stellen voor mijnbouw. We moeten de oceanen juist beschermen. Dat vindt ook België, maar ons land steunt even goed de diepzeemijnbouw. Heb je daar vraagtekens bij? Teken dan de petitie van Greenpeace!