DSC08322 all-in 2 AA

Ferm geluid van klimaatjongeren Genk

Terwijl in Glasgow de klimaatconferentie volop aan de gang was organiseerde GvK-Limburg op 10 november een sfeervolle klimaatmars in Genk. Ook daar lieten jong en oud duidelijk blijken dat het blablabla genoeg geweest is. Lees de speech van Dries Venmans!

2100-koeienstal AA

Geen exportlandbouw op kap van boer en klimaat!

De Vlaamse regering gaat met haar klimaatplan in een bocht om de aanzwellende veestapel heen. Ze kiest voor het exportlandbouwmodel, dat kleine en middelgrote boeren, het milieu en het klimaat nekt, van de Cerrado over Vlaanderen tot de Oekraïne. Neem op 19 november deel aan de mars voor een toekomst voor onze boeren en een ecologische landbouw!

20211010_143657-ingebedde-foto-AA

Back to the Climate – Nu! Maintenant! Now!

Als de Klimaatmars van 10 oktober 2021 één zaak duidelijk maakt, dan is het dat héél veel gewone burgers zich bezorgd genoeg voelden om dat in Brussel te komen tonen. De ongerustheid over de klimaatcrisis is met de overstromingen van juli ongetwijfeld sterk toegenomen. Hoog tijd voor politici, beleid, investeerders om het signaal van jong en oud op te pikken en in Glasgow koploper te zijn!

stop_ineos_project_one_2 afbeelding AA

PETITIE – STOP INEOS PROJECT ONE

Het komt niet goed tussen het klimaat en het nieuwe Ineos Project One. Zoveel is duidelijk. Vandaar deze petitie met onze gezamenlijke bezwaren, gerichtaan alle betrokken overheidsinstanties. STEUN DE NIEUWE INEOS-PETITIE!

Hydrogen,Renewable,Energy,Production,-,Hydrogen,Gas,For,Clean,Electricity

Willen wij wel waterstof? – dossier

Zijn we op weg naar de waterstofeconomie? Waterstof kende al een paar hypes maar brak nooit door. Niet efficiënt en veel te duur, was het verdict. Nu promoot de industrie ‘blauwe waterstof’ en dat is geen toeval! Groene offshore wind-en-waterstof wordt mogelijk wel een game changer. Kleinschalige en flexibele energie ook.

Ecocide 5 AA

Ecocidedossier in stroomversnelling sinds mars door Brussel

De respons op de eerste ecocidemars in Brussel is hoopgevend. Zo riep VN-secretaris-generaal Guterres vorige week alvast op om Ecocide snel als misdaad te erkennen. Het minder goede nieuws: eco- en genocide gaan vaak samen, zoals in Brazilië. Straffeloosheid is daar een gigantisch probleem. Een zaak waarover het ICC in Den Haag zich wellicht zal buigen. Teken alvast de petitie voor de inheemse landbeschermers!

1920x1080a methaanlekken AA - AFP

Snelle exit methaan cruciaal voor klimaatneutraliteit 2050

De uitstoot van methaan bij gas- en oliewinning moet per direct stoppen. Anders gaan we boven de 1,5°C klimaatopwarming. Methaan (CH4) is immers een onwaarschijnlijk sterk broeikasgas. En laat nu net de schaliegaswinning voor de productie van wegwerpplastics bijdragen aan de toename van CH4. Hoog tijd om dat tij te keren! Intussen blijft CO2-reductie een must voor een klimaatneutraal België in 2050. De scenario’s liggen klaar!

Stop Ecocide logo AA

Stap mee in de eerste StopEcocidemars ooit in Brussel

Welkom op zondag 27 juni op de eerste Stop Ecocide mars ooit in ons land! De timing is niet toevallig. Op 22 juni kennen we eindelijk dé definitie van Ecocide! Daarna is het zaak om een effectieve ecocide-wetgeving van de grond te krijgen, waarmee grootschalige destructieve praktijken van bedrijven kunnen worden aangepakt. Teken dus zeker ook de internationale petitie!

Klimaatzaak & Shell AA

Shell moet uitstoot drastisch verminderen

“Een megadoorbraak die wereldwijd gevolgen gaat hebben’, zo juichte gisteren 26 juni 2021, de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie toen het verdict was gevallen in ‘de zaak Shell’ “. Lees meer over de verantwoordelijkheid van bedrijven in de klimaatcrisis.

gekapt-bos2 AAA

Moet de nachtzwaluw zelf naar de rechtbank stappen?

Wie bezorgd is over natuur en klimaat kan niet anders dan verontwaardigd zijn over de NIMBY decreetswijziging die de Vlaamse Regering op 19 mei j.l. goedkeurde. Jutta Callebaut schreef er een aangrijpend stuk over, dat we met haar toestemming graag overnemen.