Bart Staes_169

Bart Staes

In zijn jonge jaren was Bart Staes al actief als KSA-er en KSJ-er, vooral rond milieu en natuur. Na zijn dienst als gewetensbezwaarde bij de Volksunie werd hij in 1983 actief bij de partij. Hij ondersteunde als ambtenaar van het Europees parlement Jaak Vandemeulebroucke, Willy Kuypers en Nelly Maes. In 1999 werd hij zelf verkozen als Europees Parlementslid voor de Volksunie. Na het teloorgaan ervan werd hij, na een passage bij Spirit, in 2002 voor Agalev/Groen Europees parlementslid . Hij was actief in verschillende commissies ( onder andere Begrotingscontrole en Rapporteur van de Bijzondere Commissie Pesticiden). In 2019 nam hij afscheid van het Europees Parlement. Bart heeft ook verschillende publicaties op zij naam staan (1) . Welkom Bart als ambassadeur van de grootouders voor het klimaat.

We hebben nauwelijks 10 jaar de tijd om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. We hebben de verdomde plicht het klimaatakkoord van Parijs correct uit te voeren. We zijn solidair met de vele honderdduizenden jongeren die op straat komen om de beleidsvoerders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en tot concrete actie aan te sporen. Dit is geen doemdenken. Dit is een houding in respect voor Planeet Aarde. De Aarde is immers een ruimteschip in het oneindige heelal waarbij op een verantwoordelijke, rechtvaardige en duurzame manier omgegaan moet worden met de schaarse middelen die er zijn. Alleen als dat besef doordringt en alleen als er ook nauwgezet naar gehandeld wordt kunnen we onze maar vooral de toekomstige generatie een hoopvolle toekomst bieden. 

De transitie naar een andere duurzame samenleving moet gebeuren in volle respect met de grenzen van wat de Aarde aankan. En deze transitie moet rechtvaardig gebeuren. Het zijn niet de zwaksten die de zwaarste lasten moeten dragen. Daarom is de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzaamheid, vergroening en rechtvaardigheid onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen belastingfraude en -ontwijking. Alleen al in Europa wordt die jaarlijks geschat tussen de 800 en 1000 miljoen euro. De Europese Green Deal zal ons de komende 10 jaar 3000 miljard euro kosten. Een rechtvaardig belastingbeleid vormt de basissleutel tot het financieren van die inspanningen. Het terug gewonnen geld op degenen die hun belastingen niet betalen kan dan gebruikt worden voor een rechtvaardige transitie en een grotere inzet op een ander energiebeleid, een ander sociaal beleid en investeringen in onderwijs, cultuur en zorg.

(1) meer informatie over Bart en zijn parlementair werk kan je vinden op https://bartstaes.be/nl-BE

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .