ECTinactie

België, trek je terug uit het Energiehandvestverdrag

België moet zich terugtrekken uit het Energiehandvestverdrag (EHV). Dat vragen de Grootouders voor het klimaat samen met de Grands-Parents pour le Climat en Youth for Climate Belgium in een open brief aan de premier, de vice-premiers en de ministers van energie en klimaat. Dit verdrag maakt het mogelijk dat fossiele bedrijven miljarden aan schadevergoedingen vragen aan de staten die klimaatmaatregelen treffen. Zo bedreigt het de Europese Green Deal en de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat het verdrag in strijd is met het Europees recht.
11.11.11 geeft toelichting over dit verdrag o.a. via een filmpje. De organisatie heeft samen met andere Europese NGO’s een uitgebreid dossier gemaakt over dit weinig bekend, maar zeer schadelijk verdrag. Lees hier de mythes rond het Energiehandvestverdrag ontkracht.
ETC is een zogenaamd ISDS (Investor State Dispute Settlement) – dat betekent dat het om een mechanisme gaat waarbij een staat en een bedrijf (c.q. bedrijvensector) en de betrokken overheden akkoord gaan om hun conflicten aan de heersende rechtsorde te onttrekken, ze dus onderling te regelen, zonder enige democratische controle. Het mechanisme is ontstaan nav. een conflict tussen Nederland en Indonesië toen Soekarno in het midden van de jaren ’60 van vorige eeuw een aantal Nederlandse bezittingen wou nationaliseren. Het heeft naderhand tot perverse toestanden geleid waarbij een aantal gespecialiseerde internationale advocatenkantoren schatrijk zijn geworden.
Via volgende link kom je bij een relatief kort en duidelijk verhaal over ISDS in het Engels.

Ter attentie van Mijnheer de Eerste minister
Mevrouw en Heren Vice-premiers
Mevrouw de Minister van Energie
Mevrouw de Minister van Klimaat

                Antwerpen 1 november 2022

Betreft: De terugtrekking van België uit het Energiehandvestverdrag (ECT)

Op 22 november 2022 vindt in Mongolië een bijeenkomst plaats van alle ECT-ondertekenaars met op de agenda een cosmetische wijziging van dit verdrag. Volgens onze informatie is het standpunt dat uw regering op deze vergadering zal verdedigen nog niet beslist.
Zoals u weet kent dit verouderde verdrag, dat in 1998 in werking trad, exorbitante privileges toe aan de fossiele brandstoffensector. Als dusdanig is het sinds lang volledig in tegenspraak met de klimaatakkoorden aangenomen tijdens de COP21 in Parijs in 2015.
Het verdrag werd ook in strijd met de Europese wet verklaard in verschillende arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Enkele honderden wetenschappers en klimaatleiders vroegen twee jaar geleden, in een open brief, om uit het ECT te stappen.

Een paar maanden later vroeg ook de Franse regering aan de Europese Commissie om voor de ondertekenende landen van de EU een gezamenlijk vertrek uit het ECT te organiseren.
Geconfronteerd met de traagheid van het proces, en rekening houdend met de noodsituatie op het gebied van het klimaat, heeft Frankrijk enkele weken geleden eenzijdig besloten om zich uit het verdrag terug te trekken en zich zo aan te sluiten bij de verschillende lidstaten die dit ook recent deden (Italië,Spanje, Polen, Nederland).
De klimaatchaos is ook hier begonnen met de historische droogte dit jaar en
tientallen klimaatdoden bij de catastrofale overstromingen van vorig jaar.
Zeer bezorgd vragen wij u om wijzigingen aan het ECT te verwerpen die op geen enkele manier de schadelijkheid ervan veranderen. Wij vragen ook om België uit dit verdrag terug te trekken en de overlevingsclausule te desactiveren zoals vermeld in het verslag dat in januari aan het Europees Parlement werd voorgelegd.
België mag niet het laatste land zijn dat het ECT verlaat of het land dat blijft bijdragen ​​tot het in stand houden van de activiteit van een sector die een bedreiging is geworden voor het leven op aarde.
Een gezamenlijke uitstap is nodig, geen tekstactualisering

Grootouders v/h Klimaat Bernard Hubeau en Hugo Van Dienderen
Youth for Climate Belgium Boon Breyne en Lucie Morauw
Grands-Parents pour le Climat Francis Panichelli en Thérèse Snoy

Foto uit het filmpje van 11.11.11


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .