Ocean Protection 30%

Bescherm de Oceanen – met deze wereldwijde petitie van Greenpeace!

Alle zeeën ter wereld zorgen samen voor de helft van onze zuurstof, voor voedsel voor een miljard mensen, en ze herbergen sommige van de meest spectaculaire dieren ter wereld. Maar de klimaatverandering, plastic, diepzeemijnbouw en overbevissing maken dat ze meer dan ooit in gevaar zijn. We moeten het tij dringend keren!

Wetenschappers hebben een nieuw reddingsplan voor onze oceanen uitgewerkt, een nieuwe Global Ocean Treaty. Dat verdrag kadert in het al bestaande zeerechtverdrag, maar probeert lacunes in de huidige internationale wetgeving aan te pakken. Het bakent in een eerste fase 30% beschermde gebieden af en het legt de winning van nieuwe biologische grondstoffen aan banden, bijvoorbeeld voor de farmaceutische industrie. Centraal in het nieuwe verdrag staat een rechtvaardige verdeling van de opbrengsten van de grondstoffen uit ‘onze oceanen’ en een duurzaam beheer ervan.  Dat spreekt niet vanzelf. Het veronderstelt dat we van een exploitatieverhaal opschuiven naar een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘onze oceanen’. Het is nu aan ons om deze nieuwe aanpak en dit noodzakelijke reddingsplan een duw in de rug te geven met maar liefst 4.000.000 handtekeningen!

Greenpeace UK verspreidde hierover ook een leuk en verhelderend filmpje.

WAT KAN JIJ DOEN?

TEKEN DE WERELDWIJDE PETITIE VAN GREENPEACE!


2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .