KamalaHarris_JoeBiden

Biden, een klimaatpresident?

De Amerikaanse media hebben Joe Biden uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Dat is goed nieuws voor vele dingen én voor het klimaat. Biden zal bv. opnieuw toetreden tot het Akkoord van Parijs. In zijn campagne stond de strijd tegen de klimaatcrisis en de coronacrisis centraal.
Die overwinning is zeer belangrijk voor de Amerikanen, maar ook voor de rest van de wereld en voor de volgende generaties. De standpunten inzake klimaat van de verkozen president en zijn voorganger zijn diametraal tegengesteld.

Biden: klimaatneutraliteit tegen 2050
Op de website van Joe Biden staat zijn plan “voor een schone energie revolutie en ecologische rechtvaardigheid” zeer prominent.
Hij noemt de klimaatcrisis een existentiële bedreiging voor kustgemeenten (overstroming), landbouwbedrijven (droogte), stedelijke centra (hitte-eiland)… Ze schaadt de gezondheid, de economische welvaart en de nationale veiligheid.
Het is de grootste uitdaging voor de VS en de wereld. Vandaar zijn ambitieus plan.

Biden beklemtoont dat zijn klimaatplan honderdduizenden nieuwe jobs zal opleveren. Zo probeerde hij stemmen van de arbeidende bevolking terug te winnen. Foto van zijn website.

Concreet:

  • Voor Biden mag niet naar olie geboord worden in het ijsvrije Noordpoolgebied.
  • Hij wil veel investeren in groene energie, wind en zon én in onderzoek en ontwikkeling. Tegen 2035 moeten de VS hun elektriciteit CO2 neutraal produceren.
  • Hij wil hogesnelheidstreinen en opladers voor elektrische auto’s.
  • Net zoals de Europese commissie benadrukt Biden dat die keuze massa’s jobs zal opleveren. In een land dat o.a. door de coronapandemie hoge werkloosheid kent is dat welkom.
  • Biden wil 2 biljoen $ uittrekken voor zijn plan. Het moet in een wet vastgelegd worden. Daarvoor heeft hij de volksvertegenwoordiging nodig. Het ziet er naar uit dat de democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behouden. Maar of ze de huidige republikeinse meerderheid in de senaat zullen breken is twijfelachtig.
  • Biden is er zich van bewust dat de exploitatie van steenkool, olie en gas vooral mensen van kleur en gemeenschappen met lage inkomens in hun gezondheid treft. Daar wil hij een einde aan maken, want “iedereen moet mee”. Dat is iets wat de klimaatjongeren bij ons ook voorop stelden, toen ze mensen uit de armoedebewegingen hun betoging lieten trekken.

Internationaal
De wereldwijde klimaatcrisis vereist actie van elke natie. Daarvan is Biden zich goed bewust. Vandaar dat hij weer wil toetreden tot het Akkoord van Parijs. Dat verplicht de VS en 187 andere landen om de mondiale temperatuur onder de 2 graden Celsius te houden. Kort na zijn aantreden had Trump de terugtrekking van de VS aangekondigd. Dat de Amerikanen weer mee zullen doen, is een goede zaak zijn. Wellicht zullen ze niet meteen een eersterangsrol spelen. De grootste uitstoter van broeikasgassen, China, heeft recent aangekondigd klimaatneutraal te willen zijn tegen 2060. Nadien kwamen Japan en Zuid-Korea met hun plan om dat doel te bereiken tegen 2050. Maar de Europese Unie was wel eerst met haar Green Deal.
Voor Grootouders voor het Klimaat doet dit plezier: vriend en vijand zien in het Europese project een antwoord op de succesvolle acties van Youth for Climate. In de Verenigde Staten heeft Biden samen gezeten voor zijn plan met de Amerikaanse tegenhanger, de Sunrise movement. Die beweging van jongeren vindt dat Biden niet ver genoeg gaat, maar ze vindt het toch een flinke stap in de goede richting.

Openbaar vervoer, een andere winnaar
Bij de Amerikaanse verkiezingen zijn ook deze keer heel wat andere zaken via referenda voorgelegd. In verschillende staten en steden zijn plannen voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer goedgekeurd. In Austin, Texas is het Project Connect goedgekeurd bijvoorbeeld. Dat voorziet in 7,1 miljard $ voor een light rail systeem (iets tussen een trein en een tram), voor voet- en fietspaden. Dat is uiteraard een goede zaak voor de mobiliteit en de gezondheid in die steden en staten én voor het klimaat. Hoopgevend dat dit gebeurt in het autoland bij uitstek.

Afscheid van klimaatontkenner Trump

Door zijn ontkenning van de klimaatwetenschap is Trump dikwijls het mikpunt van betogers, ook in Duitsland. Foto: unsplash.com

“Het concept van klimaatopwarming is gecreëerd door de Chinezen. Zo willen ze onze industrie uitschakelen.” Eén van de vele tweets van de nu verslagen presidentskandidaat.
Het bleef niet bij getwitter.
Zoals gezegd trok Trump de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs.
Zijn voorganger Obama had mee Parijs mogelijk gemaakt. Obama’s Clean Power Plan beperkte de CO2-uitstoot van kolen en gasgestookte elektriciteitscentrales. Trump verzwakte de voorschriften.
Hij zorgde er voor dat er geen strenger normen kwamen voor de efficiëntie van voertuigen.
In allerlei belangrijke overheidsinstanties heeft Trump klimaatontkenners benoemd.
De Climate Deregulation Tracker heeft meer dan 130 initiatieven opgelijst waarmee Trump maatregelen tegen de klimaatcrisis heeft teruggeschroefd.
Wellicht volstaat dit: het zou een echte ramp zijn geweest voor het klimaat in de VS én wereldwijd als deze klimaatontkenner president zou zijn gebleven. Hij zou zijn beleid met nog meer kracht hebben voortgezet en hij zou de fossiele industrie hebben blijven bedienen op hun wenken.

Wat nu?
Biden heeft mooie plannen. En zoals Obama kan hij één en ander direct realiseren als president. Maar voor wetgevend werk heeft hij het congres nodig. In het Huis van Afgevaardigden hebben de democraten de meerderheid. Maar in de senaat is dat nog lang niet zeker. Wel kiezen steeds meer staten, steden en bedrijven in de VS voor de klimaattransitie. Dat deden velen al onder Trump. Belangrijk in elk geval is dat de Sunrise movement en andere klimaatbewegingen heel alert blijven. De fossiele industrie is in de VS nog altijd zeer sterk.


Foto bovenaan: ©Joe Biden/twitter

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .