Affiche Klimaatplan.nu CC

Bisschoppen roepen op tot ecologisch en sociaal klimaatbeleid

In navolging van Paus Franciscus, die 1 september uitriep als ‘Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping’ en de hele maand september t.e.m. 4 oktober – feestdag van Franciscus van Assissi – als ‘Tijd voor de Schepping’, roepen de Belgische bisschoppen in een brief niet alleen op tot bekering maar ook tot actie “om heel de menselijke familie te verenigen rond de zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling (LS 13). Een ecologische cultuur moet ons leiden naar een andere kijk, denkwijze, politiek, opvoeding, levensstijl en spiritualiteit tegenover de schepping (LS 111).  Het ecologische vraagstuk is bovendien een sociaal vraagstuk. Er bestaan geen twee aparte crisissen, wel één enkele en complexe crisis, zegt de paus, want alles is met elkaar verweven (LS 49).

“Terecht vrezen kinderen en jongeren dat hun toekomst bedreigd is. Maanden lang zijn ze ook in ons land op straat gekomen en hebben ze gewerkt aan een klimaatbeweging. Ze vragen de dringende aanbevelingen van wetenschappers ernstig te nemen en die om te zetten in een beleid dat zowel ecologisch doeltreffend als sociaal rechtvaardig is. Armoedeorganisaties vragen dat het klimaatbeleid geen nieuwe armoede of ongelijkheid zou veroorzaken, maar kwetsbare groepen zou meenemen in de overgang naar een duurzame toekomst voor het  klimaat.”

“De politieke verantwoordelijken die ons land de komende vijf jaar zullen besturen, dragen een grote verantwoordelijkheid. Vijf jaar: dat is de helft van de tijd die nog rest om de wereldwijde CO²-uitstoot te halveren. Op 23 september worden alle wereldleiders verwacht in New York voor een extra klimaattop. Daar zal een verhoging van de klimaatambitie bovenaan de agenda staan. We dringen aan op moedige en verregaande klimaatplannen, zowel in ons eigen land als in de Europese Unie, om de toekomst van de huidige en komende generaties te redden.”

“We moedigen iedereen aan om verdere stappen te zetten langs de weg van een ecologische bekering en om gelukkig te zijn met een sobere levensstijl (een ethiek van het genoeg). We nodigen parochies, bewegingen, verenigingen en instellingen uit om versneld werk te maken van een eigen klimaatplan, bijvoorbeeld om hun gebouwen klimaatneutraal te maken en hun activiteiten koolstofarm. Heel de gemeenschap is betrokken partij in de zorg voor het behoud van de schepping: Er is zoveel dat we kunnen doen! (LS 180).”

Meer weten? Lees de hele brief.

Eind november 2018, in de aanloop naar de Claim the Climate klimaatbetoging van 2 december 2018, sprak de Belgische bisschoppenconferentie zich – in navolging van paus Franciscus – al ondubbelzinnig uit voor een ” diepgaande ecologische bekering en een integrale ecologie “, een “ethiek van het genoeg” en een “ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid”. Hun standpunt vind je hier.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .