Leo Van Broeck 2A

Leo Van Broeck

Beste, ik ben graag bereid om ambassadeur te worden van "grootouders voor het klimaat" en U mag in dat kader volgende quote van mij gebruiken. Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat het begrip "klimaat" een pars pro toto is voor de volledige insto ...

BBL Inspiratieboek Duurzaam Lokaal Beleid

In lokale handen

Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid, BBL Nu de nieuwe lokale besturen volop hun komende MJP oftewel meerjarenplan aan het klaarstomen zijn, is inspiratie en goede praktijk ongetwijfeld zeer welkom. Voor wie het boek nog niet ter hand na ...

Jef Van den Broeck F

Jef Van den Broeck

Binnen ons vakgebied, ruimtelijke Planning, streven we al decennia naar de kwaliteit van onze ruimte en onze directe omgeving. Dit betekent onder meer het absoluut behoud en ontwikkelen van natuur, de concentratie van bebouwing in kernen die goed ontslot ...

Luc Lavrysen

Luc Lavrysen

De klimaatwetenschap zegt het glashelder. Als we voortdoen zoals we bezig zijn stevenen we af op een klimaatcatastrofe. De eerste tekenen zijn onheilspellend. Bosbranden en hittegolven in Noord, Oost, Zuid en West. Stormen en overstromingen in diverse wi ...

foto wim distelmans lion's assenede meesschaert

Wim Distelmans

Een gezond milieu en klimaat zijn onontbeerlijk voor een leefbare wereld. Als pas afgestudeerde arts was ik me daar al degelijk van bewust. Ik wenste me er verder in te verdiepen en volgde daarom de speciale licentie ‘Menselijke Ecologie’ aan de VUB. Nad ...

H. Balthazar 1 A

Herman Balthazar

Opa op de bres Oud militanten- en betogersbloed wordt kalmer met de jaren. Er is wel één grote uitzondering opgedoken : de klimaatzaak. Grootouders hebben immers een dubbele reden om met de jongeren op elke actie voor het Klimaat present te zijn. Zij ...

JanHautekiet

Jan Hautekiet

Als grootouder van 5 stel ik me uiteraard vragen over de wereld die we achterlaten in de handen van mensen die het einde van deze eeuw nog zullen meemaken. De antwoorden op die vragen zijn niet eenduidig, maar de wetenschap wijst toch in een richting die ...

Magda De Meyer kleur 3 geschaald

Magda De Meyer

Als oma van bijna drie kleinkinderen ben ik zeer bezorgd om de gevolgen van de klimaatwijziging en de luchtvervuiling. De globale opwarming van de aarde vormt een rechtstreekse bedreiging voor hun leefomgeving en gezondheid. Uiteindelijk zal iedereen een ...