vrt Boerenprotest Den Haag

Boeren in beweging

De boeren staan onder druk. Dat bleek vandaag nog maar eens op de grote boerendemonstratie in Den Haag. Vee- , kippen- en melkboeren krijgen van overheidswege terecht strenge normen voor mestproductie en -verwerking, voor de aard en samenstelling van het veevoeder, voor dierenwelzijn.

Ze moeten hoge kwaliteit leveren, maar grote distributeurs drukken de prijzen. Nu worden ze ook met de vinger gewezen voor de klimaatverandering. Dat komt hard aan.  

Landbouwers en fruittelers van hun kant hebben te lijden onder het extremere weer. En vooral de fruittelers kampen op hun beurt met de eisen van grote distributeurs, die modelvruchten wensen maar de prijzen drukken. Ze zijn daarnaast de dupe van economische sancties die hun afzetmarkt plots verstoren en van vrijhandelsakkoorden met landen waar de landbouw nauwelijks is gereglementeerd.

Kortom, het klassieke boerenbedrijf staat in de hoek waar de klappen vallen. Kleinschalige biobedrijven, daarentegen, lijken beter te boeren. Ze zijn minder speelbal van belangengroepen. Ze krijgen meer waardering en halen betere prijzen. Geen wonder dus dat boeren in die richting nieuwe wegen zoeken voor hun bedrijven. In de korte keten, nieuwe producten en diensten of in de volledige overstap naar bioteelt. De boeren zijn in beweging naar betere, innovatieve en boervriendelijke toekomst. Naar nieuwe verdienmodellen. Een hoopvolle evolutie, zo menen de Grootouders voor het Klimaat.

Op www.farmcafe.be legt Daniel Cromphout (van KBC) uit wat de drie verdienmodellen en dus de nieuwe opportuniteiten voor de boeren zijn:

  • Enerzijds alles wat met korte keten te maken heeft:
  • Daarnaast de rol die land- en tuinbouw kan spelen in de energietransitie;
  • Tot slot de eerder technologische start-ups die bezig zijn met verticale landbouw, circulaire landbouw of stadslandbouw

Meer weten? Lees: Overzicht nieuwe verdienmodellen in land- en tuinbouw.

Andere innovatieve suggesties zijn te vinden in de maandelijkse nieuwsbrief Farmcafe. Wat te denken van nieuwe producten als soja van eigen bodem, insecten kweken, agroforestry of biomelk?! Of waarom zou je als boer geen heel specifieke zorg kunnen leveren, met een zorgboerderij, bijvoorbeeld.

Tenslotte heeft ook de boer als energieproducent toekomst, bijvoorbeeld met een windturbine op het erf . Die kan het eigen bedrijf en de omwonenden van energie voorzien en de resterende energie op het net zetten.  Zien de omwonenden – bijvoorbeeld via een burgercoöperatie – het groter, dan is investering in een middelgrote windmolen mogelijk, een absolute win-win op het vlak van energieproductie voor beide partijen.

Tenslotte krijgt ook het circulair denken voet aan de grond bij de boeren. In Kinrooi wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met spuiwater afkomstig van luchtwassers op varkensbedrijven en biogasinstallaties. Dat zou een doorbraak kunnen betekenen als vervanger van kunstmest. Meer lezen  

Ook in de landbouw geraakt de innovatie dus in een stroomversnelling. De tendens is duidelijk weg van de supergrootschaligheid van de landbouwindustrie. Lokaal en duurzaam voedsel produceren heeft de toekomst!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .