koolmijn Polen AA

Bouw subsidiëring fossiele energie af!

Niet alleen onze banken investeren nog steeds miljarden in fossiele energie, ook overheden doen dat en wel met zeer royale subsidies. Zo gaat jaarlijks meer dan 112 miljard euro van het Europees budget naar subsidies voor fossiele brandstoffen. In België gaat het om minstens 2,7 miljard euro per jaar aan diverse belastingvoordelen! Een exact cijfer is moeilijk te geven omdat een gebrek aan transparantie het moeilijk maakt om alle geldstromen richting fossiel bloot te leggen. Duitsland publiceert jaarlijks wel een overzicht van de steun aan fossiele brandstoffen. België doet dat niet. Internationale afspraken brengen daarin mogelijk snel verandering.

Waarom die subsidies belangrijk zijn? Ze ondermijnen niet alleen de ontwikkeling van schone energie, ze zetten ook het overheidsbudget serieus onder druk. Voor andere prioriteiten als armoedebestrijding, sociaal beleid of onderwijs is er gewoon minder of helemaal geen budget. De subsidies van ‘fossiel’ beïnvloeden bovendien rechtstreeks de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid en ze creëren congestie en klimaatverandering. Dat moet dringend anders! Het gaat tenslotte om ons belastinggeld. En dat willen we voor duurzame, toekomstgerichte energie inzetten.

Vraag is dan hoe de burger zicht krijgt op de subsidiestromen in kwestie. En of regeringen met elkaar vergeleken kunnen worden. Het VN Milieu Programma (UN Environment) – meer specifiek de Green Growth Knowledge Partnership (GGKP), het Green Fiscal Policy Network, en het IKI project “Green Economy Transformation” (IKI is  ‘Internationaal Klimaat Initiatief’) heeft een methodologie uitgewerkt om voortaan de subsidies richting fossiele energie te meten en jaarlijks te vergelijken. Bedoeling is uiteraard om de subsidiëring transparant te maken en ze af te bouwen. Meten is weten. Interessant voor beleidsmensen en vooral ook voor burgers die willen weten wat met hun belastingcenten gebeurt. Vandaag 2 oktober is de methode al voorgesteld en uitgewisseld via Webinar.  Op 21 en 22 oktober houdt de GGKP (Green Growth Knowledge Partnership) een conferentie in Seoel, Korea over de wereldwijde energietransitie. Ook daar staat de afbouw van subsidies voor fossiele energie hoog op de agenda.

Moratorium op fracking in het VK per 2 nov.2019

Op 2 november j.l. besliste de regering in Londen dat de praktijk van fracking met onmiddellijke ingang moet worden gestopt. De facto was de enige fracking site in Preston New Road in Lancashire al stilgelegd in de zomer omdat de fracking-praktijk verschillende aardbevingen had veroorzaakt, waardoor de regering de veiligheid van de omwonenden niet langer kon waarborgen. Dat moratorium wordt nu definitief, tot grote opluchting van actiegroepen en de inwoners van de regio. Zij noemen het ‘een maatregel van gezond verstand’. Voor de regering Johnson gaat het om een “major U-turn”. Tot voor kort bestempelde ze fracking nog als “glorious news for humanity”.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .