Bruno De Wever (c) KristofGhyselinck

Bruno De Wever

Bruno De Wever wordt onze honderdvijftigste ambassadeur. We kennen professor De Wever als hoogleraar aan de UGent, publicist, wetenschapper-historicus gespecialiseerd in de collaboratie in de tweede wereldoorlog. Hij heeft een gezaghebbende stem die niet schroomt eerlijke standpunten in te nemen in het publieke debat.

Hij aarzelde geen moment toen we hem vroegen of hij onze beweging wil steunen door ambassadeur te worden van Grootouders voor het Klimaat. Hij formuleerde zijn motivatie als volgt:

Ik ben lange tijd overtuigd geweest dat de liberale democra­tie en een sterk sociaal gecorri­geerde markt­economie voldoende wind in de zeilen had om langzaam maar zeker de wereld te veroveren. Ik ben daar vandaag niet meer zo zeker van. Als in de toekomst door klimaat­verandering honderden miljoenen mensen zich in beweging zetten omdat hun woon­plaatsen niet meer leefbaar zijn, dan dreigen onoverzien­bare menselijk cata­strofes. Niet alleen voor klimaatvluchtelingen maar ook voor ons die vandaag in de beste der werelden leven. Als historicus weet ik dat samen­levingen gecon­fron­teerd met ont­wrich­tende evoluties, vaak hun hoop stellen op sterke leiders en autori­taire regimes, met alle ellendige gevol­gen van dien. De strijd voor de leefbaarheid van onze planeet gaat ook over onze democratie en de wens dat onze klein­kinderen zouden mogen leven in een regime van vrijheid, zorg­zaam­heid en mensen­rechten.

Bruno De Wever, november 2023


Illustratie: © Kristof Ghyselinck

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .