© Grootouders voor het Klimaat

Grootouders in Brugge willen daden bij woorden

Vandaag, 21 februari 2022, bespreekt de Brugse gemeenteraad het ‘ambitieuze klimaatplan’ dat tegen 2030 de Brugse CO2-uitstoot met 49 procent moet verminderen. Mooi, zegt de Brugse afdeling van Grootouders voor het Klimaat, maar dat mag niet bij woorden blijven, dan moet er ook gauw werk van gemaakt worden. Daar is budget voor nodig.

Blijkbaar staan de Grootouders voor het Klimaat niet alleen met hun vragen, ook Jan Breydel en Pieter de Coninck droegen deze morgen op de Brugse Markt een blinddoek voor hun ogen: “Geen klimaatplan zonder middelen. Blijft Brugge blind voor de toekomst?”

Jan Breydel en Pieter de Coninck
Jan Breydel en Pieter de Coninck © GvhK
De overige actievoerders © GvhK

De Brugse Grootouders willen niet naïef zijn. “De vorige keer beloofde Brugge nog onder burgemeester Landuyt met zijn burgemeestersconvenant dat we de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% zouden verminderen. In de praktijk bleven we zowat halverwege steken. En nu zouden we plots in negen jaar de CO2 in Brugge met veertig procent verminderen? Zonder een tijdstabel die laat zien hoe dat in de praktijk zal lopen, kan je je daar toch grote vragen bij stellen. Zeker als men ook niet concreet laat zien welke omkadering en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zullen zijn.”

© GvhK

“Een concreet voorbeeld: volgens het klimaatplan zouden er tegen 2030 in Brugge maar liefst 14.500 woningen geïsoleerd moeten worden, meer dan 1500 per jaar dus. Zoiets komt niet zomaar uit de lucht vallen, daarvoor moet je naar de mensen én de wijken trekken, moet je concrete voorbeelden hebben, moet je de mensen wegwijs maken in de hele papierwinkel. Het moet ook betaalbaar blijven, dus zal men bepaalde investeringen moeten voorschieten en later recupereren via minder energieverbruik. Dat vraagt dus én de nodige omkadering én een sluitende financiering. Anders blijven al die mooie streefdoelen in de praktijk dode letter.”


Alle illustraties: © Grootouders voor het Klimaat

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .