43097954_10217070781303368_3651036829429268480_o-280x180 AA

Caro Bridts

De Grootouders voor het Klimaat zijn bijzonder trots om een moedige dame als Caro Bridts onder onze ambassadeurs te hebben. “Geen wetenschappelijke uitleg,” zegt ze zelf, “maar uit het leven gegrepen van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties en hoe een overheid hierop reageert of juist niet”. Als educatief medewerker én ervaringsdeskundige bij Welzijnszorg en Welzijnsschakels weet Caro heel goed waarover ze spreekt! Lees maar!

“Het klimaat is een zaak dat ieder van ons aanbelangt, dus ook mensen in armoedesituaties! En of dit juist is, en ik kan jullie verzekeren dat mensen in armoedesituaties hier ook mee begaan zijn! Alleen kunnen ze deze zaak alleen maar vanuit solidariteit en in gedachten steunen.

Dit omdat het effectief mee willen steunen van het klimaat vandaag investeringen vraagt, eist, investeringen in de vorm van geld! Het energiezuinig maken van de woning, investeren in groene , propere energie, zonnepanelen, warmtepompen, elektrische wagens,… Dit kunnen mensen in armoedesituaties niet, zij moeten zien te overleven in onze samenleving met inkomens die nog steeds onder de Europese armoedegrens liggen.

Zij wonen in woningen die slecht geïsoleerd zijn, met nog al te vaak enkele beglazing, en met huurprijzen die vaak de helft van hun budget vragen. Zij betalen dan ook meer aan energiekosten dan wie anders ook in onze samenleving!

Ze zijn vaak toegewezen op openbaar vervoer, ook al is dit voor velen bijna zo goed als onbetaalbaar geworden, dus kopen ze een tweedehands wagen aan 1000 euro maar die dus helemaal niet voldoet aan wat zo kunnen bijdragen aan een beter klimaat!

Ik zou nog vele andere dingen kunnen opsommen waardoor het voor mensen in armoedesituaties onmogelijk is of wordt gemaakt om bij te dragen aan ons klimaat!

Het is aan het beleid om in te zien dat Klimaat en het tegengaan van armoede samen gaan ! Dus ik denk dat ik mag zeggen dat we er alle baat bij hebben om samen de krachten te bundelen en van het beleid te eisen dat ze ook dringend werk moeten maken van structurele maatregelen die armoede echt tegengaan.

Hiervoor moeten alle sectoren non profit en profit de handen in elkaar slaan, het beleid moet dit faciliteren door subsidies hiervoor vrij te maken als ik denk aan kwestie van huisvesting!

De lage inkomens moeten omhoog , het openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar blijven! Investeren in armoedebestrijding zal ten goede komen van het klimaat en nog vele andere domeinen.

Daarom steun ik graag grootouders voor het klimaat  omdat ik weet dat vele mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties graag mee concreter zouden willen steunen !

Klimaat en armoedebestrijding staan niet los van elkaar, dus laat ons nog meer verbinden in belang van onze kinderen, kleinkinderen, onze wereld !”

Caro

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .