cfnc_169

Change Finance, not the Climate

 • Change finance, not the climate! – Transnational Institute
 • Reset the economy! – Triodos Bank
 • Financiële stromen heroriënteren naar de klimaatvriendelijk economie van de toekoms. – Climate Policy

Zonder twijfel hebben de corona- en de klimaatcrisis experten in economie en financiën hard aan het denken gezet. Met maar liefst drie pittige publicaties als resultaat. Geen makkelijke literatuur – zeker niet – maar zijn financiële hefbomen je ding, mis dan geen van onderstaande publicaties!

Gratis downloadbaar handboek ‘Change Finance, not the Climate’

Sinds 5 juni 2020 is het nieuw en gratis downloadbaar handboek ‘Change Finance, not the Climate’ (ISBN/ISSN 9789071007477) beschikbaar van het Transnational Institute TNI in Amsterdam. Dat TNI is een internationale denktank voor progressieve politiek, die deels wordt gefinancierd vanuit de Samuel Rubin Foundation. Het instituut werkt daarnaast met projectfondsen vanuit kerkelijke instellingen, vredesbewegingen, milieuorganisaties, Europese ministeries van ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie en met privéfondsen in de Verenigde Staten en Europa.

Auteur Oscar Reyes biedt klimaatactivisten en beleidsmakers een leidraad om het financiële systeem zodanig te heroriënteren dat het de klimaatchaos kan stoppen. Centraal staat de idee dat leningen aan de fossiele energiesector geheroriënteerd dienen te worden naar de sector van de groene energie en dat met publieke financiën en publiek eigendom de infrastructuur wordt gefinancierd voor een Green New Deal.

Klik hier voor het youtubefilmpje

Het boek presenteert verschillende progressieve voorstellen om een rechtvaardig en toekomstgericht financieel systeem te ontwikkelen dat opgewassen is tegen de klimaatcrisis en het bespreekt hun impact, haalbaarheid en mogelijke nadelen. In de financiële toolbox voor een rechtvaardige transitie vinden we onder meer:

 • Groene obligaties voor publieke investering in een Green New Deal;
 • Een kredietbeleid van centrale banken en financiële regulatoren dat het aandeel fossielvrije leningen verhoogt en de financiële stroom naar de ergste vervuilers stopt;
 • Oprichting van groene ontwikkelingsbanken met een duidelijk klimaat- en sociaal mandaat om prioriteit te geven aan publieke en lokale initiatieven;
 • Hervorming van bedrijfsraden en invoering van sectorale charters die een wettelijk instrument bieden om bedrijven verantwoordelijk te maken voor de pollutie die ze veroorzaken;
 • Dringende desinvestering in fossiele brandstoffen – in het bijzonder in de verzekeringsmaatschappijen die de steenkoolsector bedienen – en ontwikkeling van klimaatgerichte investeringsstrategieën voor openbare pensioenfondsen;

Tientallen jaren van bezuinigingsbeleid hebben de investeringscapaciteit van de staat via schuldsaldofinanciering gekortwiekt en de belastinggrondslag ondermijnd, waardoor internationale bedrijven en een groeiende klasse van miljonairs hun winsten en rijkdom buiten het bereik van de fiscus konden parkeren. Deze trends moeten dringend worden omgebogen en de macht moet terugkeren terug naar democratisch aansprakelijke publieke ondernemingen, die snel naar een fossielvrije wereld kunnen omschakelen.

Download hier het boek en hier de samenvatting per hoofdstuk.

Op de TNI-website vind je de pdf van het boek met samenvattingen per hoofdstuk.

Verkies je het Ebook format? Download EPUB of Kindle en steun het werk van TNI.

NB – Het boek is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar.


Hieronder het recente Climate Policy beleidsrapport over de groene financiële transitie in Europa Marc Desmet

‘Het geleidelijk afbouwen van openbare financiële stromen naar de productie van fossiele brandstoffen in Europa’[1]

Een nieuw Climate Policy[1] Paper is zopas gepubliceerd.[2] Het levert interessante informatie over hoe onze overheden de productie van fossiele brandstoffen blijven subsidiëren en hoe die subsidies in Europa kunnen worden afgebouwd.  

In  de overeenkomst van Parijs verbonden de regeringen van de wereld zich tot een koolstofarme transitie. Het doel ervan is een netto nul emissie in de tweede helft van deze eeuw. Tegelijkertijd wilden ze de ‘financiële stromen’ hiermee consistent maken. Daarnaast riep ook de EU de lidstaten op om hun steun aan fossiele brandstoffen tegen 2020 geleidelijk af te schaffen.

De vooruitgang in de richting van dit doel is echter traag. Uit het onderzoek blijkt dat 11 landen (goed voor 83% van de EU-uitstoot) maar ook de EU-begroting en overheidsbanken de productie van steenkool, olie en gas nog steeds met ten minste 21 miljard euro per jaar ondersteunen.Slechts 2,6 miljard euro van dit bedrag is bestemd voor een uitdoofscenario van het steenkoolgebruik.

Die subsidies gaan via drie verschillende financiële stromen:

 • fiscale steun via begrotingsoverdrachten en belastingvoordelen;
 • openbare kredietverlening aan de sector;
 • en kapitaalinvesteringen door aan fossiele brandstoffen gerelateerde staatsbedrijven.

Door het gebrek aan transparantie van de gegevens die overheden verstrekken is die 21 miljard Euro subsidie per jaar een minimale schatting. Bovendien houdt de schatting geen rekening met subsidies en toelagen die aan de distributie, verwerking of consumptie van fossiele brandstoffen worden toegekend.

Het is van cruciaal belang dat Europese regeringen hun beloften nakomen om subsidies en andere financiële stromen naar fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen om hun klimaatdoelstellingen te halen.

Climate Policy roept daarom op tot

 • meer transparantie over de verstrekte steun en de geleidelijke afschaffingsplannen,
 • jaarlijkse rapportage over steun voor de productie en consumptie van fossiele brandstoffen,
 • rapportage in overeenstemming met het onlangs versterkte EU-bestuurskader voor de energie-unie voor 2030.
 • opname van deze gegevens in NECP’s (National Energy and Climate Plans).

[1] www.climatepolicy.com   Climate Policy is een toonaangevend internationaal collegiaal getoetst academisch tijdschrift, dat hoogwaardig onderzoek en analyses publiceert over alle aspecten van klimaatveranderingsbeleid, Het biedt een platform voor nieuwe ideeën, innovatieve benaderingen en op onderzoek gebaseerde inzichten die het klimaatbeleid in de praktijk kunnen helpen bevorderen.  https://climatestrategies.wordpress.com/climate-policy-collections/

[2]Lees het volledige rapport-Engels- hier https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2020.1736978


[1] Auteurs : Ipek Gençsü, Shelagh Whitley, Markus Trilling, Laurie van der Burg, Maeve McLynn & Leah Worrall


Reset the Economy – Publicatie Triodos Bank

Economische analyses van privébanken staan doorgaans in nauwe relatie tot hun producten. Voor een bank die zich specialiseert in de transitie naar een milieu- en mensvriendelijke transitie ligt dat enigszins anders. Die moet zelf haar ‘handboek’ maken. Dat is exact wat Triodos in volle coronatijd deed. Het werd een pittige analyse, in het Engels, uiteraard.

De ‘Executive Summary’ geeft daar een voorsmaakje van.

 1. Introduction
 2. A health crisis rooted in our relationship with nature
 3. Coronavirus as the great unequaliser
 4. Buffeting the no-buffer economy
 5. Crisis management: supporting the economy now
 6. Building blocks for a resilient and inclusive recovery
 7. A concrete agenda for the recovery
 8. The role of finance and money in the recovery

Dat het gaat om een professionele analyse moge ook blijken uit bijgevoegd schema.

Begint u nu te watertanden? Surf dan meteen naar het volledige document, dat u overigens ook vrij kan downloaden. Aanbevolen!

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .