One Planet Summit AA

Cher Président, geen woorden maar daden!

De Franse president Macron profileert zich graag als klimaatleider. Begin deze week nog was hij voorzitter van een belangrijke conferentie over biodiversiteit – de One Planet Summit – waar hij het belang van onmiddellijke actie in de verf zette. Terzelfdertijd overweegt hij echter om subsidies te geven aan de Franse oliereus Total om in de Arctische Zee te boren naar gas.

Als voor dat megaproject een oog wordt dichtgeknepen, doen andere landen hetzelfde met hun projecten, en valt te vrezen voor catastrofale effecten voor milieu en klimaat.

Maar met de One Planet Summit op alle nieuwszenders zijn de spots nog gericht op President Macron. Laten we daarvan gebruik maken en hem wijzen op zijn hypocrisie om intussen toch vervuilers als Total te steunen.

Samen zullen we President Macron vragen om niet langer steun te geven aan bedrijven in de sector van de fossiele energie, waaronder Total. Stuur hem daarover nu een brief!  

U vindt hier een kant-en-klare brief, waaronder u uw naam zet. Vervolgens klikt u op ‘Send your message’. Dank om mee te doen!


De One Planet Summit wil van 2021 een keerpunt maken

Een kopgroep van politiek leiders in Europa, Afrika en Azië wil het roer m.b.t. biodiversiteit en klimaat omgooien en in 2021 wereldwijde coalities smeden en ambitieuze afspraken maken over natuurbescherming. Ze willen echt een halt toeroepen aan natuurverlies en het grootschalig uitsterven van plant- en diersoorten. “De toekomst van onze planeet hangt af van ons handelen”, zei de Franse president Macron op de digitale One Planet Summit in Parijs, die hij organiseerde samen met de Verenigde Naties en de Wereldbank. Zijn minister van ecologie riep op: “Onze bossen staan in brand, de oceanen zijn vervuild: als we niets doen zullen 1 miljoen soorten uitsterven.” “We hebben geen moment te verliezen”, zo spoorde ook de Britse prins Charles de politici aan om aan de slag te gaan tegen ontbossen, vervuiling, klimaatverandering, verzuring van de zee en de plasticsoep. Premier Rutte wees op het belang van controle op bedrijven, om illegale kap van bossen tegen te gaan.

Tijdens hun on-line topoverleg wezen veel leiders expliciet op de link tussen de verstoorde balans tussen mens en natuur en het uitbreken van corona. “De gezondheid van de mensheid vraagt om een gezonde natuur”, zei secretaris-generaal António Guterres van de VN. Biodiversiteit is onze levensverzekering. Het Wereld Natuur Fonds voegt daaraan toe dat behoud van bos en natuur tegelijk klimaatverandering tegengaat.” We moeten onze relatie met de natuur helemaal herdenken, zo veel is duidelijk, en onze businessmodellen en consumptiegewoonten heroriënteren. Dat zou in 2021 echt de bedoeling zijn.

Samengevat: de wereldwijde transitie naar een groene economie moeten we versnellen en het klimaat en de natuur moeten in het centrum staan van de wereldwijde relance na COVID 19.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .