CLAP 100 CLIMATE klimaatcoalitie

Clap for the Climate – de klok tikt ook bij de Grootouders!

Twee dagen nadat 20 000 mensen in Brussel en miljoenen mensen wereldwijd op straat gekomen zijn voor de derde internationale klimaatstaking, heeft de Klimaatcoalitie een teller laten ingaan. Hiermee herinnert ze de Belgische politiek eraan dat ze 100 dagen de tijd heeft om met een reeks doortastende en concrete maatregelen te reageren op de klimaatcrisis. Er werd vandaag samen met het publiek afgeteld tijdens een klimaatbijeenkomst en de aftelklok is voortaan online te volgen op de website van de Klimaatcoalitie.  Ook op onze homepage tikt de aftelklok.

De 100 dagen zijn ingegaan op 22 september en zullen eindigen op 31 december, deadline om de finale versie van het Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP) in te dienen bij de Europese Commissie. De Klimaatcoalitie vraagt in de eerste plaats om het Nationaal Energie Klimaat Plan op een ambitieuze manier te herzien en schuift volgende eisen naar voren: 

  • Een ambitieverhoging: -55% tegen 2030 en klimaatneutraliteit ruim voor 2050;  
  • Een eerlijke transitie duidelijk vermelden in  het NEKP samen met concrete maatregelen;
  • Een verlaging van de huidige doelstelling voor biobrandstoffen;
  • Een  verbetering van de fiscaliteit.

Daarnaast stelt ze enkele concrete maatregelen voor zoals het organiseren van een nationale conferentie over rechtvaardige transitie en een verbetering van de Belgische governance inzake klimaat. In het kader hiervan is het cruciaal dat men de discussie over de Burden Sharing 2030 zo snel mogelijk aanvangt.

Vandaag was de Klimaatcoalitie aanwezig op een actie van Rise for Climate Belgium in het kader van de Belgische actieweek, op het Jean Reyplein te Brussel, en gaf ze het startschot aan de teller van 100 dagen. “In de loop van de 100 dagen zal meermaals herinnerd worden aan het ultimatum op symbolische en strategische politieke momenten. Wij zullen de druk hoog houden op onze beleidsmakers, want we kunnen het ons niet veroorloven om meer tijd te verliezen. Ongeveer 11 maand geleden gaf het IPCC ons twee jaar de tijd om de huidige koers naar een opwarming van +3°C of zelfs +4°C om te keren. De klimaatcrisis vereist snelle en systemische actie.  

Aanstaande maandag 23 september vindt in New York de Climate Action Summit plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en mikt op een versnelling van de mondiale inspanningen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Alleen landen die écht iets kunnen aankondigen, mogen het woord nemen. België heeft de kans dit te doen, en daarom stuurde de Klimaatcoalitie vorige week een brief naar onze Premier.   

Informatie

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .