08/10/2022: Hundreds of activists of the coalition Code Rouge/Code Rood block the site of oil and gas giant TotalEnergies in Feluy (Belgium). They are demanding an exit from fossil fuels and denoucing the fossil fuel industry's responsibility in the climate and social crisis. PHOTO JOHANNA DE TESSIERES

Code Rood voor Total

Total Energies gaat tegen beter weten in voort met de ontginning van fossiele brandstoffen. De multinationale reus incasseert daarmee reuze winsten, terwijl hun spaarcenten moeten aanspreken of in de kou de winter moeten doorbrengen. Die onethische praktijk krijgt een Code Rood van een brede coalitie van burgerbewegingen. Zij gaan zeer gedisciplineerd en geweldloos over tot een massale actie van Burgerlijke Ongehoorzaamheid. Grootouders voor het klimaat maakt deel uit van de coalitie, vooral in een ondersteunende rol. Klimaatoma Nieske Puttaert nam deel aan het hele actieWE. Hierbij haar persoonlijk verslag.

Wat er aan voorafging

“Laat fossiele brandstoffen onder de grond! Investeer in duurzame klimaatvriendelijke alternatieven’ eisten we op onze talrijke betogingen.”

De impact op de klimaatveranderingen is gekend, de ontginning van fossiele brandstoffen gaat steeds gepaard met mensenrechtenschendingen en liggen vaak aan de basis van oorlog en conflict. De praktijken van Total zijn daar het voorbeeld van.
Daarom was olie- en gasgigant Total Energies het eerste doelwit van Code Rood. De onderneming weet al meer dan 50 jaar heel goed dat haar activiteiten een onleefbare wereld voorbereiden. Toch blijft ze investeren in de winning en het op de markt brengen van fossiele brandstoffen. In Oeganda boort men nu in het oudste beschermde natuurdomein en wil men 200.000 vaten olie per dag naar boven brengen en via een gigantische pijpleiding van 1400km dwars door Tanzania brengen, met enorme natuurschade en gedwongen verplaatsingen van ongeveer 100.000 mensen. Mensenrechtenactivisten die dit aanklagen worden bedreigd, aangevallen en gevangen genomen of vermoord.
In de nasleep van de grote klimaatbetogingen die geen indruk maakten op het beleid en waar blijkbaar niet naar geluisterd werd, groeide er een grote klimaatcoalitie van burgers, actiegroepen en organisaties die opriepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

De Actie werd Code Rood gedoopt.

Rood = STOP = tot hier en niet verder.
Ook Youth for Climate en de Grootouders voor het Klimaat die de jongeren steeds steunden traden toe tot de coalitie.
Een datum werd geprikt, 7-8-9 oktober ’22, een locatie gekozen maar nog niet bekend gemaakt. De oproep tot actie werd ruim verspreid, trainingen georganiseerd over heel het land. Iedereen koos zijn eigen rol. Bezetter op het terrein of ondersteuner achter de schermen, er moet immers ook gekookt, gebracht en gehaald worden, ondersteund en afgewassen. Jawel.
Het vertrekpunt was duidelijk: alles dient geweldloos te verlopen! Elke deelnemer kon een opleiding volgen. En ik zag het: het werkt! Duidelijke afspraken, codetaal en tekens. Ondersteuning via buddy’s en affiniteitsgroepen. Indelingen in kleinere groepen, de verschillende vingers die samen een grote hand vormen.

De organisatie was vlekkeloos.

Tonnen respect kreeg ik om al deze mensen in een perfecte vorm van democratie met elkaar te zien omgaan, gelovend in de juistheid van hun actie en het belang ervan tegenover onethische bedrijfsvoering uit winstbejag. Dirk, onze contactpersoon binnen GvK met de organisatie Code Rood, schreef en zei dat hij van bij het begin geraakt was door de ongelooflijke zorg en toewijding van de mensen die deze actie in handen namen.
Vrijdag 7 oktober, werd de juiste locatie bekend gemaakt aan al wie zich inschreef als deelnemer aan Code Rood: Feluy, deel van Seneffe in Henegouwen. Er zullen verschillende acties op verschillende plaatsen zijn. Mensen van verschillende leeftijden en achtergronden en met verschillende talen komen uit verschillende regio’s van België en daarbuiten. De meesten verzamelen op een camping in Ecaussinnes.
De politie kent nu de locatie en begint met helikopters continu over het terrein te vliegen. Op de camping komen ze beslag leggen op hooi, dat de mensen in zakjes steken om onder hun kleding te steken tegen eventuele kloppen of om langdurig op te zitten tegen de koude. En koud is het.

Zaterdag ochtend vroeg wordt iedereen gewekt.

De tochten worden ondernomen door de verschillende vingers, soms kort 2 à 3 km, soms wel 7 km. Ze kregen elks een andere kleur als code en nemen een andere weg naar een plaats die ze zullen bezetten.
Ondertussen komen nieuwe mensen naar de camping, zij die kozen voor de ondersteunende rol.
Een schitterende kookploeg ter plaatse met reusachtige kookpotten voorziet warme maaltijden voor in totaal bijna 1500 mensen. Ze noemen zich ‘Kokerel’, koken bij rellen, met een knipoog want niemand hier wil een rel.
De gespierde koks met de grote houten roerstaven, de reusachtige pollepels en schuimspanen en grote mixers en …. hebben natuurlijk wel wat hulpkoks nodig.
Honderden pompoenen, broccolis, selders, wortelen, ajuinen…… We schillen en schillen, we kuisen en spoelen, we snijden en snipperen, we ….
Lekker eten wordt ter plaatse gegeten en naar de actievoerders op het terrein gebracht.
Dan volgt de afwas …… bijna zonder einde …
Tussendoor krijgen we af en toe een update van de actie op de terreinen.
Negen klimmers werden opgepakt door de politie, al de overige actievoerders worden in het oog gehouden, maar met rust gelaten. Men laat ze begaan.
Na het middagmaal wordt ook het avondmaal gebracht en gehaald.
Een deel van de bezetters komt terug naar de camping. Ze hebben hun punt gemaakt.
Een 500-tal wil blijven en er de nacht doorbrengen.

Ondertussen werd het koud, berekoud.
Op de camping zoeken wij na de afwas de warmte op in het campingcafé.
Het haardvuur brandt, de temperatuur en de sfeer zijn gezellig. De overige gasten van de camping praten en lachen en zingen. De muziek speelt ‘La ballade des gens heureux’. https://www.youtube.com/watch?v=viXb3ZDvwPw (advertentie snel overslaan) Toepasselijk lied!
Daarna onder tentzeil. Wij dachten in één van de grote voorziene tenten te slapen, maar werden gewezen op een tentje dat daar lag met het opschrift ‘Free to use’. Dit symboliseert de geest en de ingesteldheid van de mensen die hier zijn. Delen, denken aan anderen, ter beschikking stellen van wat je bezit en zelf niet nodig hebt. Hartverwarmend. We nemen het in dank aan. Met twee in een tentje geeft meer kans op slapen dan met een tiental samen, dachten we.
Dat dachten we. 😊 Tot onze neus er bijna afvroor.
Ik denk aan de actievoerders onder de blote hemel. Ik denk ook aan de daklozen, de vluchtelingen, zelfs minderjarigen die dit nacht na nacht meemaken. Ook voor hen is deze actie belangrijk. Zij zijn de eerste slachtoffers van de Totals van deze wereld. De afschuwelijke ongelijkheid tussen rijk en arm, the Haves and the Have nots, de ontheemden en de verjaagden, de vluchtelingen voor oorlog, geweld en droogtes en overstromingen ten gevolge van de klimaatveranderingen.

DANK U WEL TotalEnergies en Shell en Exxon Mobile e.a., leveranciers in conflicten en mensenrechtenschendingen en verantwoordelijken voor uitputting en vervuiling van de natuurlijke rijkdommen en zelf incasseerders van recordwinsten hiermee.

Zondagochtend

Een reuzepot warme havermoutpap en thee en koffie en bookes. Bereiden, brengen, halen en afwassen. Begin van de opruim van het basiskamp.
’s Middags zullen we allen samenkomen, actievoerders die 24 uur het terrein bezet hielden en alle ondersteuners en mensen die alsnog naar de site komen. In twee mooie stoeten komen diegenen die de nacht doorbrachten op het terrein naar een daartoe bestemde plaats gestapt. Onder een stralende zon zien we honderden mensen die de gele vinger vormen langs het kanaal naar ons toe komen. Op de brug over het kanaal komt de gouden vinger naar ons toe. C’est la fête! Er is blij weerzien, er is vreugde, er is hoop er is muziek. We did it!
De keukenploeg stond weer klaar met warme maaltijden.
Daarna stappen we naar het station van Ecaussinnes. Daar worden we opgewacht en toegesproken door de schepen van leefmilieu van de gemeente. Hij bedankt iedereen. De inwoners zijn ook niet gelukkig met de grootste raffinaderij op hun grondgebied. De man is doordrongen, ziet de problemen, zegt de juiste woorden en wil de juiste oplossingen.
Na hem praat de trekker van de grote klimaatcoalitie. Deze bestaat nu uit Extinction Rebellion, Greenpeace, Youth for Climlate, groene bewegingen, middenveldorganisaties waaronder armoede bewegingen … en ook de Grootouders voor het Klimaat. Dit is de toekomst! De actie werd afgesloten met een klimaatwandeling door het dorp.
De actie kwam in de pers, kreeg aandacht. In Wallonië meer en uitgebreider, inhoudelijker en juister dan in Vlaanderen.
De coalitie kan alleen maar groeien, moet groeien, willen onze kinderen en kleinkinderen nog een leefbare toekomst hebben.

Dank aan alle organisatoren en aanwezigen. Dank en proficiat!

Nieske Puttaert

Foto’s van Code Rood

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .