DSC01669 Coloquium

Colloquium klimaatrechtvaardigheid

Het is de Grootouders ernst om door te zetten. Tegelijk willen ze hun werking verdiepen. Een bezinning over ‘klimaatrechtvaardigheid’, het sociale luik van de acties, bood daartoe een welkome aanleiding. Tegelijk was dit een kans om even te bekijken hoe het nu verder moet met de Grootouders.

In Berchem kwamen ruim 100 Grootouders samen, maar ook jongeren namen deel. Sebastiaan Kennes, een van hen -toch qua leeftijd!- zorgde meteen voor diepgang, met een glasheldere uiteenzetting van Kate Raworths Donuteconomie, een sterk concept om tot een duurzame en een rechtvaardigere maatschappij te komen.

Bert De Wel van het Internationaal Vakverbond belichtte de rol van de vakbond in de evolutie naar een meer leefbare wereld. Het werd duidelijk dat de vakbeweging de klik intussen wel gemaakt heeft.

Met Bart Morel van de Gentse Energiecentrale kwamen we bij een lokale invulling van klimaatrechtvaardigheid. In Gent (en allicht ook op andere plaatsen) kijkt de Energiecentrale erop toe dat ook minder gegoeden mee de omslag kunnen maken naar een CO²-arme maatschappij.

Ook Welzijnsschakels helpt mensen die financieel zwak staan bij de transitie naar een klimaatrechtvaardige wereld. In de figuur van ‘ervaringsdeskundige’ Caro Bridts vinden de Schakels een overtuigende pleitbezorger.

Uit de vraag- en antwoordronde onthouden we dat er voortgang wordt gemaakt, maar  dat inzake transitie naar een CO²-arme wereld de industrie en met name de petrochemie nog zwaar achterop hinkt. Getuige daarvan het oliegebonden project van Ineos in de Antwerpse haven.

Co-voorzitter (met Bernard Hubeau) Hugo Van Dienderen riep op tot deelname aan verdere acties, ter ondersteuning van, maar ook zonder de jongeren. Het is mooi dat plaatselijk initiatieven worden genomen. Ook die moeten zichtbaar zijn. Een minimum aantal deelnemers en het dragen van de witte hesjes kunnen daartoe bijdragen.

Verslag: Walter Decoene

Liesbet Croughs maakte een uitgebreide fotoreportage van dit colloquium. Mogelijk sta je er ook op.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .