harthout3_1690

Protestgedicht “Heartwood” van Robert MacFarlane tegen boomkapping nu ook in Vlaanderen ingehuldigd

Op 15 augustus werd in het gebied Zevenhuizen in Lint een ceremonie gehouden ter gelegenheid van het einde van de schoontijd en het mogelijk begin van boomkappingen. Bij deze gelegenheid werd een in hout gegraveerd gedicht ingehuldigd In dit voor het eerst in het Nederlands vertaalde gedicht van Robert MacFarlane, vraagt een boom begrip voor wie hij is en wat hij doet. Het verhaal van het gebied Zevenhuizen staat daarbij symbool voor alle bedreigde gebieden waar open ruimte en de zo noodzakelijke natuur dreigt vernietigd te worden ten voordele van verdere verkaveling en verharding.


 
De Grootouders voor het Klimaat regio Antwerpen hebben tijdens het voorbije jaar rond verschillende bedreigde gebieden gewerkt. Ze hebben daarbij veel opgestoken over wat er leeft en speelt in onze regio en ook over de praktische en juridische aspecten van deze acties. Ook werden verschillende actiegroepen ondersteund.

Een van deze actiegroepen is vzw Zevenhuizen in Lint. Zij willen een mooi stuk natuur dat overstromingsgevoelig is en vlakbij waardevolle Vlaamse topnatuur ligt behoeden voor een mega-betonproject (een verkaveling met 205 woningen). De actiegroep ging in juni 2022 in beroep bij de Raad van State tegen de aanleg van straten in het gebied. In juli volgde dan het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de verkavelingsvergunning.

Op 15 augustus liep in het gebied Zevenhuizen de “schoontijd” af. Tijdens de “schoontijd” mogen projectontwikkelaars geen grote werken in de natuur uitvoeren vanwege de broedperiode van dieren. Volgens de vergunning mag de verkavelaar in Zevenhuizen dus vanaf 16 augustus beginnen kappen: honderden bomen voor de bijl .

Op een moment dat de natuur het al moeilijk heeft, verliest zij haar wettelijke bescherming. Zelfs wanneer er beroep is aangetekend tegen de vergunning en er een redelijke kans bestaat dat de omgevingsvergunning later door de rechter vernietigd wordt (en het project er nooit komt), mag de verkavelaar toch al vanaf 16 augustus starten met kappen en waardevolle natuur vernietigen

Grootouders voor het klimaat verstuurden daarom een oproep met de vraag aan alle partijen in vergunningsgeschillen rond natuur, om ook de beslissing in beroep af te wachten en om natuur niet voorbarig te verwijderen.

U kan de brief hier lezen: 15-augustus-een-feestdag-voor-moeder-aarde

Moederdag wordt dag van Moeder Natuur

Daarnaast werd er ook een actie op touw gezet. Geïnspireerd door de moederdag die in het Antwerpse traditioneel ook op 15 augustus wordt gevierd, werd het idee opgevat om die dag dit keer uit te roepen tot de dag van Moeder Natuur. De grootouders voor het klimaat sloegen de handen in elkaar met vzw Zevenhuizen en organiseerden op 15 augustus een ceremonie in het bedreigde natuurgebied. Zevenhuizen in Lint.

Gedicht “Heartwood” ingehuldigd

In het Verenigd Koninkrijk schreef dichter-schrijver Robert MacFarlane in 2018 het gedicht “Heartwood” als een “charm against harm” – “betovering tegen beschadiging”, ter gelegenheid van een massale kap van straatbomen in Sheffield. Nadien mocht het gedicht op talloze plaatsen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten worden gebruikt bij acties tegen boomkapping. Het gedicht werd inmiddels ook in andere talen, zoals het Tamil en Teluga vertaald. De Grootouders vroegen en kregen van Robert MacFarlane toestemming om “Heartwood” in het Nederlands te vertalen, wat Katelijne De Vuyst zeer mooi deed. Erik Lierman zorgde voor een houten drager voor de tekst die daarna in het hout gepyrograveerd werd. Op 15 augustus 2022 werd het kleine ‘monument’ onder ruimte belangstelling en met een kleine ceremonie onthuld op de site Zevenhuizen, langs een van de trage wegen en nabij de Zevenhuizenbeek.

Monique aan het werk tijdens de lay-out van het gedicht op de houten drager
Sissi Van den Enden (harp) en Carl Boeckx (gitaar) luisterden de ceremonie op
Hanna pyrograveert ter plaatse de naam van de jongste aanwezige op het inhuldigingsbord
Het inhuldigingsbord (beuk): verkaveling onzeker- kappen niet.
de aanwezigen in de avondzon – het voorspelde onweer bleef ons bespaard

Het gedicht staat opgesteld bij 3 oude populieren die dreigen gekapt te worden zonder compensatie, want de projectontwikkelaars hebben ze niet geteld en genoteerd op hun plannen, waardoor deze bomen niet hoeven vervangen te worden.

De ceremonie werd opgeluisterd door Sissi Van den Enden, harpiste en Carl Boeckx, gitarist. Hugo Van Dienderen hield een pleidooi voor de natuur en haar belang voor mens en dier. Pieter Lievens schetste de historiek en de oplossingen voor het gebied Zevenhuizen. Lieve Van Damme droeg het gedicht “Harthout” voor.

De jongste aanwezige Clara onthulde de houtgravure met het gedicht. Haar naam werd ter plaatse door Hanna gegraveerd op de herdenkingsplaat. Na de onthulling weerklonk de Zevenhuizenversie van “Laat ons een Bloem” en werd er tijdens de vallende schemering bij een drankje nog nagebabbeld. De natuur genoot mee en schonk een regenboog.

HARTHOUT Robert MacFarlane

Vertaling: Katelijne De Vuyst 

ZOU JE DIEP IN MIJN HARTHOUT 

KAPPEN, HAKKER ?  

ZOU JE ME 

MET EEN OPEN HART ACHTERLATEN? 

LEG EEN OOR TEGEN MIJN STAM, HAKKER,

HOOR HET GONZEN VAN MIJN SAP, 

LET OP HET KLOPPEN VAN MIJN HARTHOUT,

MIJN LOOF DWARRELT.

ZOU JE BALKEN VAN ME MAKEN, HAKKER ?

NIETS VAN ME OVERLATEN DAN EEN STAPEL BLOKKEN,

EEN HOOP SPAANDERS ?

IK BEN EEN WERELD, HAKKER, 

IK BEN EEN SCHEPPER VAN LEVEN –

EEN DRINKER VAN REGEN, EEN BREKER VAN ROTSEN,

EEN WERPER VAN SCHADUW, EEN ETER VAN ZON,

IK BEN EEN HOEDER VAN DE TIJD,

EEN LUCHT-SCHENKER,

EEN DIEP-DENKER, HAKKER;

IK BEN EEN STAD VAN VLINDERS,

EEN LAND VAN LEVENDE WEZENS.

MAAR HET DUURT JAREN

VOOR MIJN WERELD VOLGROEID IS, HAKKER,

EN SLECHTS EEN PAAR TELLEN

OM HEM NEER TE HALEN;

JE ZAAG KAN ME VELLEN,

JE BIJL KAN ME VLOEREN.

HOOR JE WAT IK ZEG, BEN JE WEL WAKKER ?

IK VRAAG JE –

HEB OOK JIJ HARTHOUT, HAKKER?

EN ZIJ

DIE JE STUURDEN?

Het gedicht op hout (eik), opgesteld voor 3 oude bedreigde populieren

I

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .