Grafiek 5 BB

De Climate Action Tracker brengt goed nieuws

De Climate Action Tracker (CAT) is een onafhankelijke, wetenschappelijke analyse die regelmatig wordt gepubliceerd door Climate Analytics en het New Climate Institute. In het kader van het Akkoord van Parijs volgt de CAT de toezeggingen en het beleid van 32 landen op. Het gaat dan om alle grote uitstoters en een representatieve steekproef van de kleinere uitstoters. Gezamenlijk nemen die ongeveer 80% van de mondiale uitstoot voor hun rekening.

In de nieuwe CAT, die op 5 mei werd gepubliceerd, zijn ook de resultaten meegenomen van de tweedaagse, virtuele klimaattop die eind april door president Biden werd georganiseerd. Hierbij waren veertig wereldleiders aanwezig, onder wie de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. De top was een voorbereiding op de klimaatconferentie van begin november in Glasgow. Het doel was van gedachten te wisselen over het behalen van de afspraken van Parijs. Na vier jaar Trump, klonk dit Amerikaanse initiatief vele bezorgde grootouders als muziek in de oren. Over het algemeen is men enthousiast over het resultaat en hoopvoller voor de toekomst. Zullen de afspraken dan toch eindelijk worden gehaald? Een aantal van de CAT-grafieken zijn zo illustratief dat ik die de grootouders niet wil onthouden.

De belangrijkste ontwikkeling is dat de bekende CAT-thermometer met 0,2°C is gedaald tot 2,4°C aan het einde van de eeuw! Een hoopvol signaal. Maar dat neemt niet weg dat we op basis van het huidige nationale beleid nog steeds op een stijging van 2,9°C uitkomen. Precies dat is voer voor de komende klimaattop, de COP 26 die van 1-12 november duurt.

Langzaam maar zeker komen we in de goede richting en naderen we de magische grens van het afgesproken maximum van 2°C tegen 2100, het optimistische scenario. Maar dat is nog steeds behoorlijk ver verwijderd van wat echt nodig is om onder de 1,5°C blijven. Vele onderzoekers zien dit immers als een mogelijk kantelpunt, waarbij negatieve processen zich versnellen en de klimaatcrisis er voor ons zeker niet beter op wordt. Vooralsnog gaat de toename van de uitstoot na een korte coronadip, helaas gewoon door en levert ze nu al een temperatuurstijging van 1,3°C op.  

Als we ervan uitgaan dat de VS, China en de 129 andere landen die een nul-uitstoot in 2050 hebben aangekondigd of zeggen dat te overwegen, woord houden, dan komt de opwarming van de aarde tegen 2100 uit op 2°C. Maar dan moet elk land dat wel wettelijk verankeren en in zijn geactualiseerde Nationaal Bepaalde Bijdragen (NDCs) vastleggen, die in Glasgow worden besproken. Volgens de laatste CAT-voorspelling is de emissiekloof nu met 11-14% verminderd. Dat komt vooral door toezeggingen van de VS, de EU en China en Japan (zie hieronder).

Zoals u weet was 2020 weer een bijzonder warm jaar. Er zijn dat jaar heel wat bossen in rook opgegaan. Ook zuchtten wij weer onder een langdurige hittegolf. Sinds twee jaar wonen we op een appartement. Het eerste jaar waren er drie hittegolven. Maar die lange van het afgelopen jaar heeft ons doen besluiten dan toch maar screens te kopen. De weinige mussen die er hier nog zijn, vielen echt van het dak. Paf, op ons balkon. En de oude kat ….. die keek er naar. Ook hij had geen puf meer.

Tot besluit nog even twee overzichtjes van 2020, uit andere bronnen. De eerste (hieronder) is van de NASA en geeft de temperatuur over 2020 weer. Het is duidelijke dat de maandenlange branden in Siberië hun effect hebben gehad. De grafiek helemaal bovenaan geeft een regionaal en nationaal overzicht van de opwarming. Na wat zoeken ziet u dat de bijdrage van ons land aan dit alles 2,3°C was.

JHS/11-05-2021

Het CAT-rapport kunt u downloaden via deze link.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .