9789401473606 De duurzame Belg AA

De duurzame Belg

Hoe belangrijk vinden de verschillende generaties Belgen de overgang naar een duurzame wereld? Welke inspanningen willen ze daar zelf voor leveren? Wat verwachten ze van het bedrijfsleven en de beleidsmakers? Voor wie hiervan wakker ligt is er nu een houvast!

Wim Vermeulen & prof. dr. Gino Verleye zochten het voor u uit!

  • Gepubliceerd bij Lannoo Camus 2020
  • Paperback, 144 p.
  • Verschijningsdatum: 10/09/2020
  • EAN: 9789401473606


Bespreking: Guy De Koninck

“Waar is dat draagvlak ? Hier is dat  draagvlak!”. Aan deze slogan, zo vaak gehoord tijdens de klimaatbetogingen, moest ik meermaals denken tijdens het lezen van dit boek.  Het is immers de eerste vraag van overheden en bedrijven bij het overwegen van duurzame maatregelen, producten en diensten.  Dit boek geeft een overtuigend en gedetailleerd antwoord waarmee ze aan de slag kunnen.

Het kleine boekje is het verslag van een steekproef  bij 1.015 Belgische consumenten na de Corona lockdown van maart.  De auteurs wilden nagaan of in die periode het klimaat aan belang had ingeboet, of juist niet.  In de vele tabellen en grafieken vinden beleidsmakers en bedrijven waar de Belgen wakker van liggen, welk duurzaam gedrag we al vertonen en wat ons tegenhoudt.  Vrij uniek –  en zeer relevant – is dat ook oudere consumenten werden bevraagd, de oudsten waren tegen negentig jaar.

Ik ben geen fan van leeftijdssegmentatie. Het klimaat is belangrijk voor ons allemaal, wanneer we ook geboren werden. Deze steekproef rapporteert toch over de verschillende gekende generaties  en werkt ook een overkoepelende clusteranalyse uit. De auteurs vonden daarin drie grote groepen: de Movers, de  Movables en de Resisters. 

De Movers zijn de grootste groep. Ja, dat leest u goed.  Het draagvlak is er.  Ze zijn zeer duurzaam actief in alle domeinen van hun leven, ze  letten op duurzaam voedsel, verpakkingen, mobiliteit en energie. Ze overtuigen ook anderen van duurzaamheid en praten als enige groep zeer veel over duurzame merken.  Ze zijn geïnspireerd door thema’s als vervuiling, klimaatverandering, plastic afval en biodiversiteit.

De Resisters zijn de kleinste groep. Ze stellen de meeste duurzame veranderingen uit, vertonen wel een eerste aanzet tot verandering in het gebruiken van de eigen boodschappentassen en het recycleren.

De derde groep, de Movables,  voegen bij de eerste duurzame acties van de Resisters ook aandacht voor energieverbruik en herstellen in de plaats van weg te gooien. Ze hangen daarmee tussen de twee andere groepen.

Klimaatverandering en vervuiling zitten in de top 5 qua bezorgdheid bij alle groepen. De zorg om de eigen gezondheid en de toekomst van kinderen en kleinkinderen zijn een grote motivator.  Waarom de Resisters dan nog niet bewegen ? Ook daar geeft De duurzame Belg ons een antwoord op:

  • Ze vinden dat overheden en bedrijven te weinig doen
  • Ze vinden het een dure aangelegenheid om te veranderen
  • Ze gaan ervan uit dat hun gedrag geen impact heeft
  • Ze weten niet hoe duurzaam te worden

Hier liggen dus evenveel kansen voor overheden, bedrijven en medeburgers.

De meerderheid van de Movers zijn vrouwen. De Babyboomers vormen, net als bij de Movables,  de grootste groep.  Deze generatie zullen we hierna meer in detail bekijken.  In het boek vindt u ook waarom Generation Z ondanks grote bezorgdheid over vervuiling, klimaatverandering en plastic afval de grootste groep is bij de Resisters en welke acties Generation X en  Millennials reeds nemen.

De Babyboomers vertegenwoordigen 23% van de Belgen.  Ze liggen het meest wakker van corruptie, terrorisme, armoede, vervuiling, plastic afval en de verspreiding van ziektes. Betaalbare en toegankelijke energie staat voor hen op 1, gevolgd door zuiver water, het leven op het land en het leven onder water. Verantwoord consumeren en produceren vervolledigt de top 5. In het boek leest u ook met welke SDGs (duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties tegen 2030) dit overeenstemt.

Ze weten dat we CO2 neutraal moeten worden als we de gevolgen van de klimaatverandering willen beperken en ze achten de nationale overheden, bedrijven en de Europese Unie – in die volgorde – het meest verantwoordelijk voor de succesvolle overgang naar die duurzame wereld.  Ze verwachten dat ze die duurzame samenleving  het eerst zullen zien in mobiliteit, hergebruik van kleren  en voeding en dat dit een impact zal hebben op hun koopkracht. Ze hebben veel meer vertrouwen in wetenschappers, medeburgers en NGO’s als gezellen en begeleiders op dat pad dan in overheden en bedrijven.

Ze zien al grote inspanningen bij energieproducenten en de mobiliteitssector maar zeer weinig bij de financiële en de reissector. Prijs, kwaliteit en duurzaamheid zijn de belangrijkste criteria bij de aankoop. Ze verkiezen merken met een uitgesproken duurzame mening en hebben geen respect voor greenwashing, Meer dan de helft zegt in dat geval een merk niet meer te zullen kopen.

Een vijfde van de Babyboomers is erg overtuigd,  bijna vier vijfde doet hier en daar een inspanning met recycleren, energieverbruik in de gaten houden en op de gezondheid letten. 

 Wil u ook als overheid, onderneming, burger of organisatie aan de slag om de duurzame Belg te bereiken en Movers, Movables en Resisters mee te krijgen, dan vindt u een schat aan gegevens over alle generaties in De duurzame Belg.

(*) De grafieken komen uit de webinar bij de boekvoorstelling.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .