Ramsey Nasr De Fundamenten

De fundamenten

‘De fundamenten’ – Ramsey Nasr, maart 2021, debezigebij.nl

Al twee decennia, twee dribbelpasjes in de evolutie van alle leven op onze planeet zeg maar, vertoeven we in de 21ste eeuw. Na een eeuw waarin weten en kennis primeerden, groeit het besef, het ‘weten dat we weten’. Zo ontstaat een Geweten dat meer en meer vorm krijgt, zich van een stem en menselijke eigenschappen bedient, in onze bloedbaan terechtkomt.

Het boek(je) ‘De fundamenten‘ is een bundeling van drie essays, met het derde als zwaargewicht. De schrijver Ramsey Nasr – pardon, ook kunstenaar, acteur – maakt duidelijk hoe ons economisch en politiek denken de fundamenten van onze samenleving en de levensvormen ernstig heeft aangetast.

In een prachtige taal (even mooi geformuleerd als wanneer je hem aan het woord hoort), maar vlammend en scherp, wat je een soort elektrische schok geeft, weet hij je te raken in hart en brein.

Onomwonden, recht voor de raap, bij naam genoemd, pleit hij voor een bewustzijnssprong, voor het terug innemen van onze natuurlijke plaats binnen alle leven op deze aarde, willen we onszelf overleven als het ware.

Hij heeft het onderweg rijkelijk over Boccaccio, Rilke, Van Gogh, maar ook over de heilige poolgebieden die hij met ontzag en ‘opgehouden plas’ (sic) bezocht, het territorium van de ijsbeer, de gekerkerde zeug en de dieren herleid tot productiemachines, het geld dat nog steeds openlijk of verdoken naar vervuilende industrie gaat die de aarde uitput, de armoede, de rijken die steeds rijker worden… en uiteraard over de relatie van de klimaatcrisis en de Covid-19-epidemie. En, dat voeg ik er nog aan toe, over de complete en georkestreerde misgroei aan opvattingen van wat werkelijk gelukkig maakt.

‘De fundamenten is daarmee naast een indringende hartenkreet een politieke oproep tot opstand. Tegenover de chaos van deze tijd plaatst Nasr een urgent maar hoopvol geluid voor een land en wereld in crisis’, ik citeer de achterflap.

Het boek is op amper anderhalve maand aan zijn derde, misschien zelfs vierde herdruk toe, nog vóór ik een punt heb gezet achter deze korte recensie.

Schrik niet, het is ferm. Maar het is op zijn minst eerlijk – ik las het in één ruk uit. Dus, als u op een druilerige dag gewoon één ruk tijd vrij heeft… warm aanbevolen!

Pieter Lievens,
11 april 2021

P.S. ik las een boeiend interview met de schrijver De Standaard Weekblad nr. 488 van 3 april 2021 en hij kwam ook uitgebreid aan het woord in ‘Pompidou’ van Klara, nog te herbeluisteren.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .