AA Hermy boek

De juiste boom voor elke tuin – Martin Hermy

Bomen zorgen voor schaduw en koelte. Het zijn natuurlijke airco’s op warme dagen. Het zijn bovendien enorme CO2-stofzuigers. En daar hebben we er dringend meer van nodig. In bossen, maar ook in tuinen! Zowat 10% van de oppervlakte van Vlaanderen is immers tuin. Daar is best nog veel plaats voor bomen. Maar onbesuisd bomen planten is geen goed idee. Dat moet je met kennis van zaken doen. Precies daarover gaat “De juiste boom voor elke tuin” van prof. Martin Hermy.

Martin Hermy is emeritus professor van de KU Leuven waar hij ruim 25 jaar groenbeheer, natuurbeheer en ecologie doceerde. Hij schreef zijn boek vanuit een grote bekommernis over de klimaatverandering waarin bomen een belangrijke rol kunnen spelen. Bomen in bossen, maar ook bomen in tuinen. Daar zag hij hoe bomen soms nog voor ze volgroeid waren alweer werden gekapt. ”Een juiste keuze vermijdt vele problemen. Ook in een tuin spelen bodem en lichtcondities, maar zeker ook de grootte van de volwassen boom en de afstandsregels tot perceelsgrenzen en gebouwen. Daarom zijn alle bomen in het boek in principe kleiner dan 12m.” Toch blijkt er keuze in overvloed. Martin selecteerde maar liefst 570 verschillende soorten bomen die goed kunnen groeien in onze streken. Je vindt dus zowel minibomen als leibomen, meerstammige bomen en zuilbomen, bomen voor iedere standplaats, zelfs voor daktuinen, met alle nodige toelichting. De bomen zijn opgedeeld in 24 groepen, deels volgens criteria van grootte, vorm, geur en kleur, deels volgens ecologische criteria of diensten voor biodiversiteit. Al die informatie is aantrekkelijk gepresenteerd met 270 foto’s, 65 figuren en tientallen tabellen, een inhoudstafel en een royale index.

De geïnteresseerde tuineigenaar, maar even goed tuin- en landschapsarchitecten, boomverzorgers, boomkwekers of groenambtenaren vinden behalve deze uitgebreide selectie en beschrijving van bomen ook drie boeiende inleidende hoofdstukken. Het eerste gaat over bomen, hun groei en levensduur, stressfactoren, boom- en bladvormen en ook over de ecosysteemdiensten van bomen: ze temperen de klimaatverandering, leggen direct koolstofdioxide vast, verbeteren de luchtkwaliteit en de waterhuishouding én ze hebben een belangrijke esthetische, recreatieve en zelfs spirituele waarde. Zelfs recent onderzoek over de communicatie tussen bomen passeert de revue. Het tweede hoofdstuk vertelt over het belang van bodemcondities, licht en schaduw en klimaatverandering. Het derde bekijkt de tuin als groeiplaats voor bomen met tuinbeheer en ontwerp, de interacties tussen tuin en omgeving, de klimaataanpassing. Alles wat de boom liefhebben moet weten, dus. Nog meer weten over de inhoud van ‘De juiste boom voor elke tuin’ ? Bekijk hier het filmpje over de inhoud.

Hier kan je het boek bestellen.


Lees hier meer over ‘De juiste boom voor elke tuin’ ook in De Standaard en in deze  boekbeschrijving op de site van KULeuven.

Of lees het artikel van Greet Tijskens in VELT, Seizoenen, maart 2021.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .