DSC01792_GvhK_KritischeJongeren_LC_169x

De laagte van de lat

Een consistent en overtuigend klimaatplan, een afdoend antwoord op de klimaaturgentie, dat is wat wij, en de Vlaamse seniorenverenigingen met ons, hadden verwacht van onze Vlaamse Regering. Een plan dat onze kleinkinderen zou tonen dat het signaal begrepen is, dat hun toekomst er echt toe doet voor de Vlaamse excellenties, dat op zijn minst een aanzet tot systeemverandering een sprankel hoop zou brengen. Het werd niets van dit alles. Zelfs de ambities blijven flagrant ondermaats. We zijn dan ook diep beschaamd over het nattevingerwerk van de Vlaamse Regering.

Die slaagde erin om in haar inderhaast bijeen geschreven plan de grote uitstoters van broeikasgassen ongemoeid te laten. Onze koeien zullen voortaan ietsje minder methaan boeren, dat wel, maar de landbouw zelf diversifiëren en lokaler maken, welnee! Industriële bedrijven zullen voortaan een CO2-reductieplan moeten voorleggen om subsidies te kunnen opstrijken. Mooi, maar wat houdt zo’n plan in? Grote industriereuzen betalen sowieso een spotgoedkoop tarief voor hun energie, hoeveel ze ook uitstoten. Je zou verwachten dat er dan op zijn minst geen nieuwe uitstoot meer mag bijkomen zonder zware boete. Het tegendeel is het geval. Hoe cynisch kan een overheid zijn? Het is vooral business as usual in dit klimaatplan, behalve voor de gewone burger. Die moet wel ‘aan het klimaat’. En precies dat is allesbehalve fair. Wij pleiten voor evenredig gedeelde lasten en plichten, zoals dat ook in het Manifest21 van de Grootouders staat. We schamen ons diep voor dit tekort aan solidariteit.

Gewone gezinnen, oud en jong, moeten dus in hun uppie de CO2-reductie realiseren. Bijna per direct bovendien. Dat het woningenpark een grondige makeover behoeft, staat niet ter discussie. Ook niet dat de slechtst presterende woningen het eerst geviseerd worden. De Vlaamse Regering laat echter na om vooral de tegemoetkomingen daarvoor in de verf te zetten, of de voordelen van wijkgerichte collectieve renovaties, die financieel beduidend beter uitvallen. Weldra zullen burgers bovendien alleen nog elektrische wagens kunnen kopen. Mooi, maar over de rol van het openbaar vervoer en het STOP-principe, d.w.z. het aanmoedigen van stappen en trappen, geen woord. Het plan om het openbaar vervoer nog verder uit te kleden gaat gewoon door. De Grootouders voor het klimaat wensen een sociale transitie met een oprecht faire verdeling van inspanningen en kosten over alle CO2-uitstoters, de industriële bedrijven inbegrepen. Zij dringen aan op klimaatrechtvaardigheid. Zij schamen zich over het afwentelen van de klimaatinspanningen op de Vlaamse gezinnen en burgers, oud en jong.

Blijft nog ons internationale imago als rodelantaarndrager. Als zelfverklaarde top industriële regio toch laattijdig en met ondermaatse ambities op een cruciale wereldmeeting verschijnen, je moet het maar doen. Alsof niet door burgers verkozen ministers de pen voerden, maar een leger lobbyisten. We schamen ons over zoveel schaamteloosheid.

We are not amused!

Bonus track: een toemaatje uit Australië

©️(CC BY-NC-SA 3.0 AU) TheJuiceMedia

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .