noodklok

Noodklokken luiden op 29 februari

De klimaatnoodklokken weerklinken ook op Kerknet

Kerknet kondigde op 28 februari de klokken- en beiaard-actie aan als volgt:

In Vlaanderen luiden de klokken voor het klimaat

Morgen zaterdag wordt in Vlaanderen actie gevoerd voor meer concrete en effectieve inspanningen voor het klimaat

Morgen zaterdag worden op de middag de klokken van verschillende kerken geluid om aandacht te vragen voor het klimaat. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van Grootouders voor het Klimaat aan de Vlaamse parochies, klokkenluiders en beiaardiers om op zaterdag 29 februari om 12 uur drie minuten lang de klokken te luiden. Onder meer in Hasselt en Aarschot gaat dat gepaard met acties waarin gevraagd wordt om de klimaatcrisis effectief aan te pakken en om vanuit de politieke wereld maatregelen te nemen voor het klimaat.

In Hasselt verzamelen de actievoerders om vanaf 11.30 uur met witte hesjes en toeters en bellen aan de Sint-Quintinuskathedraal in het centrum van de stad. Deken Ali Cornelissis van Hasselt steunt de actie: Het klimaat gaat ons allen aan. Ook als Kerk is het onze taak om samen met anderen zorg te dragen voor onze schepping en de komende generaties. Paus Franciscus spreekt over de aarde als ons gemeenschappelijke huis. Daarom is het evident dat wij onze noodklok luiden als teken van solidariteit. 

In Aarschot zal de beiaard rond de middag het Vredeslied van Sint-Franciscus spelen.

In vroegere tijden werden de noodklokken geluid bij storm en ontij, verduidelijken de Grootouders voor het Klimaat. Ook op 1 februari 1953, 67 jaar geleden, werden de noodklokken geluid en onderbraken pastoors de vroegmis voor het luiden van de noodklok omdat de dijken dreigden door te breken. Polderboeren kenden de zwakke plekken in de dijken en wisten langs welke weg het water zich bij een dijkdoorbraak over het land zou verspreiden. De ramp vermijden konden ze niet, maar doorheen de eeuwen hadden ze geleerd hoe de materiële en menselijke schade tot een minimum te beperken. Vandaag staan we voor een gelijkaardige situatie. Ons (gemeenschappelijke) huis staat in brand, de jeugd roept, maar de klimaat-brandweer komt niet opdagen.

Daarom luiden wij noodklokken en alarmbellen. Politici boeken geen vooruitgang en schieten niet doeltreffend in gang. Ook als burgers moeten we wakker blijven. Aldus de Grootouders voor het Klimaat.


De klokken hebben op Schrikkeldag ook geluid in de Begijnhofkerk – inmiddels omgedoopt en omgeturnd tot House of Compassion – in Brussel. Dat laat priester Daniel Alliet weten. Op de kerkdeur hing hij een briefje met uitleg over de actie.

Over het nieuwe geëngageerd christelijk sociale project met de Begijnhofkerk van gepensioneerd priester Alliet en projectcoördinator Evert Wouters lees je alles in dit Bruzz-artikel. Een smaakmaker: ” De nood aan zo’n huis is volgens de oud-priester groot, maar het gaat volgens hem niet louter om medelijden. House of Compassion vertaalt Alliët als het Huis van Mededogen en Gerechtigheid. ” – “We willen dat het een symbool wordt, waarmee we willen zeggen dat iedereen meetelt. De nood is zo groot als je je ogen durft te openen. We kennen de armoedecijfers. Mededogen is goed, maar we moeten kijken naar de oorzaken. Als het christendom iets van betekenis kan hebben, is het dat. Wij moeten die ogen openen.”


HET PERSBERICHT Van De Grootouders voor het Klimaat

Grootouders voor het Klimaat

21.02.2020

DE NOODKLOKKEN LUIDEN op 29 februari.

Open brief aan de Vlaamse parochies.

Dit jaar is het weer een schrikkeljaar, we krijgen één dag cadeau. Wordt het weer shoppen, shoppen, shoppen of maken we er een echte dag winst van? Eén dag extra om de klimaatcrisis effectief aan te pakken, om vanuit de politieke wereld maatregelen te nemen voor het klimaat?

Daarom roepen wij de Vlaamse parochies, klokkenluiders en beiaardiers op om op zaterdag 29 februari om 12.00u gedurende 3 minuten de noodklokken te luiden.

In vroegere tijden werden  de noodklokken geluid bij storm en ontij. Bij brand liepen de mensen  naar buiten om te helpen waar ze konden. Vaak was dat bij boeren. Er werd geholpen om koeien en stro te redden, ofwel de meubelen. De vrouwen begonnen eten klaar te maken voor de getroffenen en de helpers.

Op 1 februari 1953, amper 67 jaar geleden,  werden ook de noodklokken geluid. Die vroege zondagochtend stonden de dijkgraaf en de burgemeester op hun dijken en onderbraken pastoors de vroegmis voor het luiden van de noodklok. Polderboeren kenden de zwakke plekken in de dijken en wisten langs welke weg het water zich bij een dijkdoorbraak over het land zou verspreiden. De ramp vermijden konden ze niet, maar doorheen de eeuwen hadden ze geleerd hoe de materiële en menselijke schade tot een minimum te beperken. 

En vandaag staan we ook voor een gelijkaardige situatie. “Our House is on Fire”, roept de jeugd, maar de klimaat-brandweer komt niet opdagen, of véél te laat. We moeten de alarmbellen luiden. Politici geraken niet vooruit in hun plannen, en schieten niet doeltreffend in gang. Ook als burgers moeten we wakker blijven!


Alvast in Hasselt verzamelt GvK Limburg  op zaterdag 29 februari vanaf 11.30u.in vol ornaat, met hun witte hesjes en alle toeters en bellen, en veel ketel-lawaai  aan de  Kathedraal St Quintinus, Vismarkt centrum Hasselt., en om 12 uur maken zij gedurende 3 minuten onophoudelijk lawaai. De Deken van Hasselt laat de noodklok luiden in de St Catharinakerk om 12 u. Hij geeft toelichting in de kerkdienst en plaatst de actie in het parochieblad.

Zijn motivatie: “Het klimaat gaat ons allen aan. Ook als Kerk is het onze uitdrukkelijke taak om samen met vele anderen zorg te dragen voor onze schepping , voor de komende generaties. Paus Franciscus spreekt over ons gemeenschappelijk huis. Het is dus evident dat wij onze noodklok luiden, ten teken van solidariteit.

Ook Aarschot luidt op zaterdag 29 februari om 12u de klok! Daarna weerklinkt op de beiaard het vredeslied van Franciscus en de sultan. 

Welke Vlaamse parochies volgen dit voorbeeld?


In Gent geen klokken, wel een indrukwekkende Schrikkelwake van 17u tot 18u30 NIET op de Kouter, maar in de THEATERZAAL VAN DE VOORUIT, Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent. Voor een leefbare, verdraagzame, democratische toekomst zingen en lezen burgers, koren, muzikanten én Grootouders samen de nieuwe lente in!

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .