OO-Edegem-1200x1599-e1691060866542-1024x611 AA

De zomer van het gele bord

Openbare onderzoeken in volle vakantieperiode ? Ongehoord.

Voor vele actiegroepen en burgers is het intussen een vertrouwd maar jammerlijk fenomeen : openbare onderzoeken voor bouw- en andere projecten die in volle vakantieperiode worden georganiseerd.  Op die manier wordt het indienen van bezwaarschriften wel erg moeilijk en wordt tegenstand vakkundig de mond gesnoerd – dat is alvast het aanvoelen. Grootouders voor het Klimaat-Antwerpen merkte het fenomeen tijdens de zomer van 2023 opnieuw op en vindt dat dergelijke praktijken niet langer kunnen. Zoals in Brussel en Wallonië moeten openbare onderzoeken ook in Vlaanderen rekening houden met vakantieperiodes. Zodat opmerkingen en bezwaren van burgers en actiegroepen volle kansen krijgen.

Voor nieuwe bouw- of andere plannen waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, moet er onder bepaalde voorwaarden een openbaar onderzoek georganiseerd worden. In Vlaanderen verschijnen dan de typisch “gele borden” die het openbaar onderzoek aankondigen en burgers uitnodigen om opmerkingen of bezwaren in te dienen. Meestal gaat het om 30 dagen waarbinnen de vergunningsaanvraag bekeken en eventueel bezwaar, opmerkingen en suggesties kunnen ingediend worden.
Maar wat als die cruciale 30 dagen in volle vakantieperiode vallen ? Vele actiegroepen en burgers die (omstreden) dossiers soms maandenlang minutieus opvolgden en er heel wat uren studie- en mobiliserend werk aan besteedden worden koud gepakt. Want wie is er in volle vakantie thuis om op deze gele borden te reageren ?

Enkele voorbeelden

Grootouders voor het klimaat-Antwerpen volgt vele burgerprotesten van nabij op en stelt vast dat , ook in 2023 openbare onderzoeken voor (omstreden) projecten in het Antwerpse in volle vakantieperiode georganiseerd werden :
– Openbaar onderzoek Keerlus Deurne – van 24 juli  tot 22 augustus 2023 – link.   
– Openbaar onderzoek Zevenhuizen Lint – van 26 juli  tot 24 augustus  2023–
Verkaveling Zevenhuizen: Bezwaar
– Openbaar onderzoek Beerschotdomein Edegem – van 24 juli tot 22 augustus 2023 Zag je de “nieuwe” gele affiche aan het Beerschotdomein al? (beerschotburen.be)
– Openbaar onderzoek over o.a. ontbossing in de zone tussen de Kleiputten Terhagen en de Rupel   van 27/6 tot 27/07/2023.       

Ook BBL pleit voor aangepaste regelgeving

GvK-Antwerpen stelt vast dat in Brussel en Wallonie wél rekening gehouden wordt met vakantieperiodes voor het organiseren van openbare onderzoeken. In Brussel moet minstens de helft van het openbaar onderzoek buiten de zomer-, kerst- of paasvakantie vallen. In Wallonië kunnen er tussen 16 juli en 15 augustus en tussen 24 december en 1 januari geen openbare onderzoeken georganiseerd worden. Ook Bond Beter Leefmilieu (BBL) erkent het probleem en heeft in het verleden gevraagd om voor Vlaanderen de Brusselse wetgeving te gebruiken. Grootouders voor het Klimaat vinden dan ook dat Vlaanderen haar regelgeving daarrond dringend moet aanpassen zodat opmerkingen en bezwaren van burgers en actiegroepen volle kansen krijgen.         

Grootouders voor het Klimaat wil geen grote openbare onderzoeken tijdens vakantieperiodes (Antwerpen) | Gazet van Antwerpen (gva.be)

Het interview op Radio 1 hierover met co-voorzitter Bernard Hubeau kan je herbeluisteren via https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/grootouders-voor-het-klimaat-willen-sperperiode-voor-openbare-onderzoeken

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .