Groene Delle 200603 P1770545_169

“Groene Delle” in Limburg wordt symbooldossier

Open brief Grootouders voor het Klimaat aan burgemeester Hasselt

Grootouders Voor het Klimaat Limburg heeft zich vastgebeten in het dossier “De Groene Delle”. Dit mooie natuurgebied van 23 ha moet behouden blijven. Geen industriegebied dus, wat wel de huidige plannen van de Vlaamse Regering zijn. GvK-Limburg organiseert er regelmatig natuurwandelingen en kwam er recent mee in het vrt-journaal.

Vandaag (17 juni 2020) overhandigt Grootouders voor het Klimaat Limburg deze open brief aan het stadsbestuur van Hasselt:

Ter attentie van Steven Vandeput, Burgemeester
Betreft: Verzoek tot het integrale behoud van de ‘Groen Delle’.

Geachte Burgemeester,

Als Grootouders voor het Klimaat zijn wij samen met andere belanghebbenden en geïnteresseerden ten zeerste ongerust over de onmiddellijke toekomst van dit natuurgebied. Hoe is de gedeeltelijke herbestemming tot industriezone te rijmen met de nood aan meer duurzaamheid, respect voor de open ruimte en respect voor onze leefomgeving? Het is en blijft belangrijk om groene zones te beschermen, omwille van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.  Het zijn noodzakelijke groene longen voor hun toekomst!

Wij willen het stadsbestuur aanspreken op haar politieke verantwoordelijkheid omtrent het gebied van de ‘Groene Delle’. Deze coalitie koesterde terecht de ambitie om de regie inzake urbanisatie en de woningbouw op het grondgebied te heroveren. Als Grootouders voor het Klimaat vragen we uitdrukkelijk dat het stadsbestuur haar eigen uitgangspunten ter harte neemt. Het stadsbestuur moet er zelf over waken dat ze haar geloofwaardigheid en haar inzet voor het algemeen belang op korte en lange termijn publiek veilig stelt, in dit geval met het volledige behoud van de ‘Groene Delle’ Als de positie van het stadsbestuur hierbij extern wordt ondergraven is verzet verantwoord.

De Groene Delle ligt grotendeels op het grondgebied van Hasselt, en derhalve heeft het stadsbestuur het recht om zich te kanten tegen een schadelijke en onverantwoorde herbestemming. Wij verwachten dan ook dat het stadsbestuur principiële bezwaren aantekent tegen het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied, voorgesteld door de Vlaamse Gewestregering. Er zijn naar onze overtuiging voldoende alternatieve percelen voor water en kanaal gebonden industriële activiteiten, voor zover deze grootschalig nog te verwachten zijn. Wat belet het stadsbestuur, in voortschrijdend inzicht, om wat in het verleden als standpunt is ingenomen, met name de goedkeuring van het MER omtrent de Groene Delle, weliswaar met voorwaarden, nu om te zetten in een afwijzing van de voorgestelde bestemming. Kunnen veranderen van opvattingen is een uiting van wijsheid.

Als ‘dwaze’ Grootouders voor het Klimaat, geïnspireerd door de “Dwaze Moeders” op de Plaza de Mayo in Argentinië, zullen wij niet nalaten om minstens op de data van elke (virtuele of gewone) gemeenteraad, aanwezig te zijn als protest bij ’t Scheep. Wij willen en zullen het stadsbestuur blijven herinneren aan de inhoud van deze open brief.

Wij zullen blijvend doorgaan, want we willen geen enkel groengebied opofferen omwille van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Wij zullen doorgaan, zolang het moet!

Namens de Grootouders voor het Klimaat Limburg,
Liesbet Croughs
Herwig Janssens
Berte Ketelslegers
Madie Smeets

PS Uiteraard houden wij ons aan de coronavoorschriften. Wij beperken het aantal op onze manifestatie, dragen mondmaskers en houden ons aan de social distancing!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .