collage voor De tijd dringt

De tijd dringt

Grootouders voor het Klimaat stelt trots haar nieuwe boek voor: De tijd dringt – Brieven van Grootouders voor het Klimaat. Brieven dus, geschreven door 69 GvK-ambassadeurs en actieve Grootouders. Door ons, zeg maar, want elke brief gaat over de klimaatcrisis die ieder van ons aangrijpt. Tenslotte probeert iedereen ermee om te gaan, iedereen voelt de stappen die de samenleving zet om er iets aan te doen, te weinig, te traag, te moeizaam en te hoognodig.

In dit boek kun je lezen hoe dat in 69 thema’s en 69 stijlen wordt vertolkt. Zo herkenbaar en toch divers. Elke brief kiest een eigen benadering, een eigen geadresseerde en vaak ook een speciale ondergetekende. Zo komen er gauw veel aspecten ter sprake, met inzicht, vragen, liefde en hoop.

Cover van 'De tijd dringt'

In hun inleiding schrijven de samen­stellers dat dit boek de binnen­kant van onze beweging een beetje bloot­legt. Wat zet mensen aan om zich te engageren en vooral zich te blijven engageren. Waarom steunen ze de Groot­ouders en andere actie­groepen. Wat zijn hun beweeg­redenen, hun angsten, hun troost. Tussen­door komt in een 10-tal losse stukjes ook het verhaal van de Groot­ouders-beweging ter sprake – ook weer vanuit de binnen­kant bekeken.

Dit boek is samengesteld voor iedereen met interesse voor het verschijnsel GvK. Natuur­lijk hopen we dat het voor insiders herken­bare patronen beschrijft en inzichten verwoordt, dat er onbegrip, frustraties, kritiek, ver­wachtingen en realisaties, maar ook al eens een glim­lach worden gedeeld. We hopen dat eruit mag blijken hoe de Groot­ouders aan­kijken tegen de immense opdracht waar de hele mensheid onaf­wend­baar voor staat. Hoe boeiend, veelzijdig en onver­mijde­lijk die opgave is. Dat er hoop is dat we erin slagen onze wereld aan te passen om de grootste risico’s af te wenden voor wie hier leeft, of elders, of later. Dat de soli­dari­teit groeit tussen hen, tussen ons.

Maar het boek is ook bedoeld voor de buitenwacht, voor iedereen die niet zo betrokken is bij de acties van de Grootouders, of er kritisch tegenover staat. We hopen dat ze een beter begrip krijgen voor de motieven die spelen. We hopen vooral dat het ons en hen helpt om mensen te ontmoeten die de problemen anders bekijken. Het probleem van de klimaatcrisis, die een systeemcrisis is, kennen we onderhand. De puzzel van de oplossingen nog niet. Dat zijn vele stukjes, er werken veel mensen aan, en straks iedereen. 69 van hen kregen de kans daar iets over te schrijven.

Ik hoop van harte dat dit boek door vele beleidsmakers zal worden gelezen en serieus zal worden genomen’, aldus Jan Terlouw in zijn bijzonder aardig voorwoord. ‘Dat kan toch ook moeilijk anders. Ook beleidsmakers hebben kinderen en vaak wellicht ook kleinkinderen, van wie de toekomst is.’

De tijd dringt, nu ook in de boekhandel.


Cover van 'De tijd dringt'

De uitgever (Epo) maakte deze fiche van De tijd dringt.

Het boek werd samengesteld door Marc Cabus en Bernard Hubeau. Paul De Becker tekende er illustraties bij.


Illustraties © PdB/MC/BHU/EPO

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .