diane_broeckhoven (c)Christophe de Wit _169

Diane Broeckhoven

Schrijfster Diane Broeckhoven bouwde een opmerkelijk oeuvre uit met meer dan 20 succesvolle, vaak bekroonde jeugdboeken, waarin ze delicate onderwerpen niet schuwt.  Een dood vogeltje gaat over de dood van een kind, Kristalnacht over aids, Een god met warme handen over de kloof tussen arm en rijk. Met de novelle De Buitenkant van meneer Jules raakte ze internationaal bekend. Ze schreef sindsdien ook meer dan 15 prozawerken voor volwassenen. Diane Broeckhoven is behalve schrijfster ook freelancejournaliste. Ze doceerde aan de schrijversacademie en geeft lezingen.

Diane Broeckhoven’s affiniteit met de milieu- en klimaatproblematiek is groot, zo blijkt uit haar bijdrage als ambassadeur voor de Grootouders voor het Klimaat.

”Het klimaat, onze ecologische voetafdruk en het bewust omgaan met alles wat met het milieu te maken heeft: ik sta er helemaal achter. Voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen en alle generaties die nog zullen volgen. Het is voor mij geen nieuw ingeslagen weg omdat de noodzaak steeds groter wordt, maar een levenshouding die ik al jarenlang tot de mijne heb gemaakt.

Mijn bewondering voor de jonge voorvechters van het klimaat-bewustzijn – Greta, Anuna, Kyra e.v.a.- is groot, mijn mildheid voor hun jeugdige onbezonnenheid eveneens. Zij zijn het niet die mij wakker hebben geschud, ik ben het niet die hun jeugd en toekomst heb verpest. Dat moet me toch even van het hart. Ik ben al bijna 45 jaar vegetariër, met de laatste jaren wel eens de neiging tot flexitariër. Ruim 25 jaar geleden heb mijn auto de deur uitgedaan, toen mijn kinderen volwassen waren en de noodzaak aan taxibedrijf mama wegviel. Alles bereis ik met het openbaar vervoer (trein-tram-bus), en dat is met mijn drukke bestaan als schrijfster met lezingentournees in het hele land, niet vanzelfsprekend. Maar wel mogelijk. Ik koop zo weinig mogelijk overbodigheden, ben nog nooit bij Primark binnen geweest en heb nog nooit iets online gekocht wegens veel te milieubelastend. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Mijn voorbeelden, die iedereen in mindere of meerdere mate en aangepast aan de eigen leefwijze, zou kunnen navolgen 

Ik wil graag iedereen steunen in de bezorgdheid voor het klimaat. Als (groot-)moeder voel ik me daartoe verplicht, aan onze planeet en zijn bewoners.”

Diane Broeckhoven, schijfster.   www.dianebroeckhoven.be   


Foto Diane Broeckhoven: © Christophe de Wit

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .