Bezwaar Hobokense Polder

Dien snel opnieuw bezwaar in tegen de plannen voor een Maritieme Campus in de Hobokense Polder!

Natuurpunt Hobokense Polder vzw roept op om massaal opnieuw bezwaar in te dienen tegen de aanvraag voor een Maritieme Campus in de Hobokense Polder. Daar is haast bij. Over een week moeten de bezwaren binnen zijn!

Het gaat om een tweede en quasi identieke aanvraag dit jaar. Rederij CMB en projectontwikkelaar Reslea willen in het natuurgebied, op een soort restperceel van oude petroleumindustrie, een megacomplex met kantoren, waterstof-fabrieken en evenementenruimten bouwen. Hun eerste omgevingsvergunningaanvraag in januari-februari hebben ze in maart weer ingetrokken.

Situatieschets van Reslea

Nu is er een nieuwe aanvraag ingediend en loopt een tweede openbaar onderzoek. Aangezien deze aanvraag nauwelijks verschilt van de vorige, blijven de bezwaren die Natuurpunt Hoboken eerder formuleerde overeind. Kort samengevat: het project zelf kan dan wel een mooi doel hebben, maar inplanting op die plaats is onaanvaardbaar. Zoiets hoort thuis in de haven! Dit standpunt liet ook BBL optekenen in het artikel in Gazet van Antwerpen van vorig weekend. In een eerste fase wordt een toren van 45 m hoog naast de Schelde gebouwd, samen met onderzoekshallen. Men wil in latere fasen nog een vijftal torens bouwen, tot wel 70 m hoog. Daar die plannen niet mogelijk zijn binnen de huidige reglementering, vraagt Reslea de stad via een RUP de regels aan te passen aan hun wensen. De schade aan het natuurgebied, door lawaaihinder, lichthinder, visuele hinder, bezoekersdruk zal zeer hoog worden. De gebouwen vormen bovendien een gevaar voor de trekvogels langs de Schelde.

Geluidshinder tijdens de opbouw volgens het MER

Omdat de eerste procedure is stopgezet, gaan ook de 1447 bezwaarschriften die toen zijn ingediend de prullenbak in. Juist voor de vakantie werd een nieuwe aanvraag ingediend, zodat door afwezigheid van medewerkers en vooral van vele sympathisanten het verweer veel moeilijker is. Een gekende truc om democratische inspraak af te remmen. Er zijn immers opnieuw heel veel bezwaarschriften nodig om de Hobokense Polder ongerept te laten.

Steun Natuurpunt Hobokense Polder vzw in hun verzet.  Doe dat meteen. Het openbaar onderzoek loopt maar tot 16 augustus!

  • Op deze webpagina helpt Natuurpunt je stap voor stap met een online invulformulier.
Cartoon Hobokense Polder

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .